GABINET EKSPERTÓW

Postanowiliśmy skompletować zespół specjalistów z poszczególnych dziedzin zarządzania sprawami państwa, który będzie odrywał rolę doradców Antypartii i pomoże nam skonstruować w najbliższej przyszłości swego rodzaju „gabinet cieni”, który w przyszłości będzie mógł z powodzeniem zastąpić obecną, negatywnie przez nas ocenianą, Radę Ministrów. Zachęcamy wszystkich, którym na sercu leży dobro naszego Kraju, do zgłaszania swych propozycji personalnych do tego zespołu doradców Antypartii – numer telefonu: 601 255 849.

Gospodarka, rozwój, technologia, cyfryzacja, praca

Gospodarka, rozwój, technologia, cyfryzacja, praca

dr Jan Parczewski,  oraz Wiktor Walczak - cyfryzacja   (Obszar działania: Główny Geodeta Kraju, Prezes Głównego Urzędu Miar, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Urząd Patentowy, Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, Polska Agencja Kosmiczna, Polska Agencja...

Infrastruktura, budownictwo

Infrastruktura, budownictwo

mgr inż. arch. Maciej Grychowski (Obszar działania: Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Instytut Kolejnictwa, Instytut Transportu Samochodowego, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”,...

Finanse, fundusze i polityka regionalna

Finanse, fundusze i polityka regionalna

Tomasz J. Ulatowski (Obszar działania: Centrum Projektów Europejskich, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Wydział Polityki Regionalnej i Spójności przy Stałym Przedst. RP UE, izby administracji skarbowej, urzędy skarbowe, oddziały celne, Krajowa Szkoła Skarbowości,...

Aktywa państwowe (skarb państwa)

Aktywa państwowe (skarb państwa)

(Obszar działania: Główny Instytut Górnictwa, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, „Poltegor – Instytut”, Instytut Górnictwa Odkrywkowego, Wyższy Urząd Górniczy, zasoby państwowe)...

Sprawiedliwość i równość wobec prawa

Sprawiedliwość i równość wobec prawa

Mecenas Ewa Rzeuska oraz Dr Sławomir Stanisław Dębski    (Obszar działania: areszty, ośrodki kuratorskie, sądy apelacyjne, okręgowe, rejonowe, wojskowe sądy, zakłady karne, zakłady poprawcze, wiceminister  ds.  obywatelskich i ław przysięgłych oraz nadużyć,...

Rodzina i polityka społeczna

Rodzina i polityka społeczna

Elżbieta Kaczmarek-Huber (Obszar działania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ubezpieczenia społeczne) Elżbieta Kaczmarek-Huber – b. dyrektor zarządzająca w spółce akcyjnej Wielobranżowy Szpital...

Zdrowie

Zdrowie

Prof. dr hab. nauk medycznych Andrzej Frydrychowski oraz Dr Jan Zuchowski   (Obszar działania: Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Bank Tkanek Oka, Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce...

Rolnictwo i rozwój wsi

Rolnictwo i rozwój wsi

Piotr Rydel (Obszar działania: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Centrum Doradztwa Rolniczego , Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Główny Inspektorat Ochrony Roślin i...

Sprawy wewnętrzne i administracja

Sprawy wewnętrzne i administracja

St. bryg. dr inż. Bogusław Kogut - sprawy wewnętrzne i administracja oraz bezpieczeństwo (Obszar działania: Koordynator służb specjalnych, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,...

Obrona narodowa

Obrona narodowa

(Obszar działania: agencje, akademie, szpitale i przychodnie wojskowe, inspektoraty, wojskowe zakłady, wojewódzkie sztaby wojskowe, zagraniczne przedstawicielstwa wojskowe, dowództwa operacyjne i garnizonowe, Agencja Mienia Wojskowego, wywiad i kontrwywiad wojskowy, ...

Sprawy zagraniczne

Sprawy zagraniczne

Dr Marek Ciesielczyk - sprawy zagraniczne (Obszar działania:  ambasady, konsulaty, instytuty kultury, Unia Europejska, wiceminister ds. eksportu oraz Polonii)   Dr Marek Ciesielczyk Studiował matematykę i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na przełomie lat...

Edukacja i nauka

Edukacja i nauka

dr Waldemar Korczyński  oraz  dr Michał Lange ( obszar, jaki obejmuje swym zainteresowaniem jako ekspert: Centralna Komisja Egzaminacyjna, Centrum Informatyczne Edukacji, Centrum Nauki Kopernik, Instytut Badań Edukacyjnych, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Ośrodek Rozwoju...

Kultura, dziedzictwo narodowe i sport

Kultura, dziedzictwo narodowe i sport

Dr Monika Polak (Obszar działania: Akademie muzyczne, sztuk pięknych i teatralne, centra sztuki, biblioteka narodowa, muzea, filharmonie, licea plastyczne, szkoły muzyczne, archiwa państwowe, szkoły baletowe, opery, studia filmowe, teatry, zamki, Komitetu do spraw...

Ekologia, klimat i środowisko

Ekologia, klimat i środowisko

Rafał Kosno (Obszar działania: Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Biuro Nasiennictwa Leśnego, Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe", Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Instytut Badawczy Leśnictwa, Państwowy Instytut Geologiczny, parki narodowe,...