GABINET EKSPERTÓW

Postanowiliśmy skompletować zespół specjalistów z poszczególnych dziedzin zarządzania sprawami państwa, który będzie odrywał rolę doradców Antypartii i pomoże nam skonstruować w najbliższej przyszłości swego rodzaju „gabinet cieni”, który w przyszłości będzie mógł z powodzeniem zastąpić obecną, negatywnie przez nas ocenianą, Radę Ministrów. Zachęcamy wszystkich, którym na sercu leży dobro naszego Kraju, do zgłaszania swych propozycji personalnych do tego zespołu doradców Antypartii – numer telefonu: 601 255 849.

Gospodarka, rozwój, technologia, cyfryzacja, praca

Wiktor Walczak - cyfryzacja Informatyk, absolwent Wydziały Elekroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej (specjalizacja: programowanie), studia podyplomowe - psychologia biznesu. W latach 2008 – 2016 pracował w jednej z największych, międzynarodowych firm...

Infrastruktura, budownictwo

Infrastruktura, budownictwo

mgr inż. arch. Maciej Grychowski (Obszar działania: Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Instytut Kolejnictwa, Instytut Transportu Samochodowego, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”,...

Finanse, fundusze i polityka regionalna

Finanse, fundusze i polityka regionalna

Tomasz J. Ulatowski (Obszar działania: Centrum Projektów Europejskich, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Wydział Polityki Regionalnej i Spójności przy Stałym Przedst. RP UE, izby administracji skarbowej, urzędy skarbowe, oddziały celne, Krajowa Szkoła Skarbowości,...

Aktywa państwowe (skarb państwa)

Aktywa państwowe (skarb państwa)

(Obszar działania: Główny Instytut Górnictwa, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, „Poltegor – Instytut”, Instytut Górnictwa Odkrywkowego, Wyższy Urząd Górniczy, zasoby państwowe)...

Sprawiedliwość i równość wobec prawa

Sprawiedliwość i równość wobec prawa

Mecenas Ewa Rzeuska oraz Dr Sławomir Stanisław Dębski    (Obszar działania: areszty, ośrodki kuratorskie, sądy apelacyjne, okręgowe, rejonowe, wojskowe sądy, zakłady karne, zakłady poprawcze, wiceminister  ds.  obywatelskich i ław przysięgłych oraz nadużyć,...

Rodzina i polityka społeczna

Rodzina i polityka społeczna

Elżbieta Kaczmarek-Huber (Obszar działania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ubezpieczenia społeczne) Elżbieta Kaczmarek-Huber – b. dyrektor zarządzająca w spółce akcyjnej Wielobranżowy Szpital...

Zdrowie

Zdrowie

Prof. dr hab. nauk medycznych Andrzej Frydrychowski oraz Dr Jan Zuchowski   (Obszar działania: Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Bank Tkanek Oka, Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce...

Rolnictwo i rozwój wsi

Rolnictwo i rozwój wsi

Piotr Rydel (Obszar działania: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Centrum Doradztwa Rolniczego , Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Główny Inspektorat Ochrony Roślin i...

Sprawy wewnętrzne i administracja

Sprawy wewnętrzne i administracja oraz bezpieczeństwo (Obszar działania: Koordynator służb specjalnych, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony...

Obrona narodowa

Obrona narodowa

(Obszar działania: agencje, akademie, szpitale i przychodnie wojskowe, inspektoraty, wojskowe zakłady, wojewódzkie sztaby wojskowe, zagraniczne przedstawicielstwa wojskowe, dowództwa operacyjne i garnizonowe, Agencja Mienia Wojskowego, wywiad i kontrwywiad wojskowy, ...

Sprawy zagraniczne

Sprawy zagraniczne

Dr Marek Ciesielczyk - sprawy zagraniczne (Obszar działania:  ambasady, konsulaty, instytuty kultury, Unia Europejska, wiceminister ds. eksportu oraz Polonii)   Dr Marek Ciesielczyk Studiował matematykę i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na przełomie lat...

Edukacja i nauka

Edukacja i nauka

dr Waldemar Korczyński  oraz  dr Michał Lange ( obszar, jaki obejmuje swym zainteresowaniem jako ekspert: Centralna Komisja Egzaminacyjna, Centrum Informatyczne Edukacji, Centrum Nauki Kopernik, Instytut Badań Edukacyjnych, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Ośrodek Rozwoju...

Kultura, dziedzictwo narodowe i sport

Kultura, dziedzictwo narodowe i sport

Dr Monika Polak (Obszar działania: Akademie muzyczne, sztuk pięknych i teatralne, centra sztuki, biblioteka narodowa, muzea, filharmonie, licea plastyczne, szkoły muzyczne, archiwa państwowe, szkoły baletowe, opery, studia filmowe, teatry, zamki, Komitetu do spraw...

Ekologia, klimat i środowisko

Ekologia, klimat i środowisko

Rafał Kosno (Obszar działania: Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Biuro Nasiennictwa Leśnego, Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe", Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Instytut Badawczy Leśnictwa, Państwowy Instytut Geologiczny, parki narodowe,...