dr Jan Parczewski

oraz

Wiktor Walczak – cyfryzacja

 

(Obszar działania: Główny Geodeta Kraju, Prezes Głównego Urzędu Miar, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Urząd Patentowy, Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, Polska Agencja Kosmiczna, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urząd Dozoru Technicznego, Zakład Wydawniczo-Poligraficzny, Wydziały/zespoły w stałych przedstawicielstwach RP, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Instytut Geodezji i Kartografii, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Instytut Techniki Budowlanej, Krajowy Zasób Nieruchomości, Ochotnicze Hufce Pracy, Polska Organizacja Turystyczna, Polskie Centrum Akredytacji, ochrona rynku i handlu polskiego, przemysł i duże firmy, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, gospodarka morska i żegluga śródlądowa, transport, lotnictwo i łączność, cyfryzacja)

dr Jan Parczewski

fot. TV Republika

Absolwent Wydziału Mechaniki, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.  Z wyróżnieniem obronił pracę doktorską, dotyczącą komputerowych metod inżynierskich.
W latach 1978-2009  pracował jako adiunkt w Politechnice Radomskiej na Wydziale Budowy Maszyn w Instytucie Nauk Podstawowych, w Zakładzie Mechaniki Stosowanej, następnie w Zakładzie Komputerowych Metod Inżynierskich. Założyciel pierwszego w Polsce Akademickiego Centrum Szkoleniowego Autodesk (1989), zajmującego się wykorzystaniem oprogramowania Computer Aided Design) firmy Autodesk we wspomaganiu inżynierskich prac projektowych.

W roku 1991  z wyróżnieniem obronił doktorat na Wydziale Mechanicznym Technologii i Automatyzacji Politechniki Warszawskiej z komputerowej analizy konstrukcji. Autor szeregu publikacji z dziedziny mechaniki ciał nieswobodnych.  2007-2009 – współautor 3-ch książek o z obszaru komputerowego wspomagania projektowania (CAD).

1990 założyciel (i wieloletni prezes) firmę AutoR Komputerowe Systemy Inżynierskie, zajmującej się wdrożeniami systemów inżynierskich, głównie w przemyśle elektromechanicznym, która w1997 została  laureatem V Międzynarodowych Targów Zastosowań Informatyki w Przemyśle i CAD/CAM za Kompleksową Ofertę dla Przemysłu. W 2000 wraz z PROCHEM S.A. zakłada spółkę ATUTOR Integracja Cyfrowa, zajmującą się integracją systemów inżynierskich.  Członek założyciel organizacji inżynierskich – Stowarzyszenia Użytkowników Systemów Inżynierskich SUSI (1995), Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich ProCAx (2000).

Od 2011 stały ekspert Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (INT). Do zakresu działania Komisji należą sprawy innowacyjności, informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w tym stymulowanie innowacyjności w przemyśle.

W latach 2011-2015 wiceprezes zarządu spółki Innovation Experts. Członek Grupy Roboczej ds. Cyfrowego Wspomagania Przemysłu w Zespole do spraw Transformacji Przemysłowej przy Ministerstwie Rozwoju (2016-2017). Ekspert Rady Gospodarczej SWS (2016-2020). Od 2017 ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Wywiad z dr. Janem Parczewskim „O patriotyzmie gospodarczym” w Telewizji Republika:

 

Wiktor Walczak – cyfryzacja

Informatyk, absolwent Wydziały Elekroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej (specjalizacja: programowanie), studia podyplomowe – psychologia biznesu.

W latach 2008 – 2016 pracował w jednej z największych, międzynarodowych firm tworzących oprogramowanie – TietoEnator, aktywnej w 30 państwach, zatrudniającej ok. 14 tysięcy pracowników z branży informatycznej. Głównym rynkiem operacji firmy jest bankowość, opieka zdrowotna, telekomunikacja i multimedia oraz energetyka, a także obsługa sieci komputerowych, serwerów, baz danych, bezpieczeństwa informacji.

W latach 2016 – 2019 pracował w firmie BrightONE, świadczącej usługi na globalnym rynku w zakresie inżynierii systemów informatycznych (w sektorze motoryzacyjnym, lotniczym, telekomunikacyjnym, medycznym oraz IT), kierując zespołem kilkudziesięciu inżynierów informatyków.

Od 2019 pracuje w międzynarodowej firmie Umlaut zatrudniającej ok. 4.500 osób w 50 różnych miejscach na całym świecie, tworząc m.in. strategię technologiczną dla polskiego oddziału tej firmy (w obszarach m.in.: telekomunikacji, lotnictwa, obrony, energii, logistyki, zdrowia, przemysłu maszynowego).

W roku 2004 zdobył złoty medal w biegu na 100 metrów w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Lekkoatletyce, a w 2013 – brązowy medal w sztafecie 4 x 100 metrów w Mistrzostwach Polski Seniorów.