KONTAKT

Antypartia, ul. Środkowa 8/24, 03-430 Warszawa

e-mail: antypartia@oburzeni.info

e-mail: antypartiapolityczna@gmail.com

tel: +48 601 255 849

Numery telefonów:
Przewodniczący

Marek Ciesielczyk – tel: +48 601 255 849

Wiceprzewodniczący

Krzysztof Wartak – tel: +48 663 791 302

Wiceprzewodniczący

Jan Szymański – tel: +48 600 820 483

Kontakt do koordynatora w Twoim okręgu wyborczym znajdziesz w zakładce Koordynatorzy okręgowi.

Kontakt do koordynatora zagranicznego znajduje się w zakładce Koordynatorzy zagraniczni.