Dr Marek Ciesielczyk – sprawy zagraniczne

(Obszar działania:  ambasady, konsulaty, instytuty kultury, Unia Europejska, wiceminister ds. eksportu oraz Polonii)

 

Dr Marek Ciesielczyk

Studiował matematykę i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na przełomie lat 70-tych i 80-tych działacz studenckiego ruchu antykomunistycznego. Kilkanaście lat na emigracji politycznej – w RFN, Wielkiej Brytanii, Włoszech i USA.

Studia doktoranckie politologii, historii i filozofii na Uniwersytecie Ludwika-Maksymiliana w Monachium. Doktorat w 1988 pod kierunkiem prof. Nikolausa Lobkowicza (ówczesnego prezydenta tej uczelni). Stypendia w Oksfordzie, Cambridge, Londynie, Edynburgu.

Pracownik naukowy w Forschungsinstitut fur sowjetische Gegenwart w Bonn, kierowanym przez jednego z najwybitniejszych sowietologów – prof. Michaela Voslensky’ego, Fellow w European University Institute we Florencji, gdzie analizował rolę tzw. „środków aktywnego działania” KGB w polityce zagranicznej Związku Sowieckiego, Visiting Professor w University of Illinois w Chicago (politologia). Wykładał w najbardziej prestiżowych uczelniach amerykańskich i brytyjskich, np. w Stanford University, University of California at Berkeley, Council for Inter-American Security w Waszyngtonie (zaproszony tam przez prof. Johna Lenczowskiego, jednego z doradców prezydenta Ronalda Reagana ds. bezpieczeństwa), University of Hawaii at Hilo (na Hawajach), El Colegio de Mexico (w stolicy Meksyku) czy w London School of Economics and Political Science w Londynie.

W ostatnich latach na zlecenie organizacji polonijnych dr Ciesielczyk bada w IPN dokumenty dotyczące działalności polonijnych agentów komunistycznej Służby Bezpieczeństwa, głównie w USA i Kanadzie. Dotyczące tego tematu wykłady wygłosił np. w Nowym Jorku, Waszyngtonie, Filadelfii, Bostonie, Chicago, na Florydzie, w Houston, Dallas, Denver, Phoenix, Los Angeles, San Francisco, San Diego, Tacomie, Vancouver, Edmonton, Toronto, Montrealu, Londynie, Cambridge, Edynburgu, Wiedniu. Dotychczas dr Ciesielczyk ujawnił nazwiska kilkudziesięciu polonijnych tajnych współpracowników SB, którzy byli znanymi postaciami w USA i Kanadzie, co naraziło badacza i jego rodzinę na groźby pozbawienia życia. Był Dyrektorem Centrum Polonii w Brniu (Małopolska), jest inicjatorem Forum Gospodarczego Polonii Świata w Tarnowie.

Dr Marek Ciesielczyk opublikował kilkaset artykułów w specjalistycznych pismach w języku niemieckim, angielskim i polskim, np. w: Osteuropa (Stuttgart), Die politische Meinung (Bonn), Politische Studien (Monachium), Europaeische Rundschau (Wiedeń), Laissez-Faire (Londyn), Journal of Interdisciplinary Studies (Santa Monica, Kalifornia), Kultura (Paryż), Puls (Londyn). Jest także autorem kilku książek: „KGB – Z historii rosyjskiej i sowieckiej policji politycznej”, Berlin Zachodni 1988/89, (była to pierwsza w języku polskich książka na temat KGB, o której twórca współczesnej sowietologii ksiądz profesor Józef Bocheński z Uniwersytetu we Fryburgu w Szwajcarii napisał: „Jedna z najlepszych prac naukowych, jakie znam w tej dziedzinie”), „Republika kartoflana – Polska wobec katastrofy polityczno-ekonomiczno-kulturowej”, Chicago 1997, „Samo-nie-rząd po galicyjsku – Tarnów w objęciach niekompetencji”, Tarnów 2000, „Przeciw korupcji”, Tarnów 2005, „SB i Polonia”, Chicago 2008, „Polonijni agenci Służby Bezpieczeństwa”, Nowy Jork 2015, „Jan Głuszak DAGARAMA – genialny wizjoner z Tarnowa”, Tarnów 2019.

Po powrocie do Polski dr Marek Ciesielczyk był pięciokrotnie wybierany do Rady Miejskiej w Tarnowie, będąc przez pewien czas jej Wiceprzewodniczącym. Obecnie jest Przewodniczącym Komisji Kultury i Ochrony Zabytków tejże Rady. W „Złotej księdze polskiego samorządu z 2006 roku czytamy o Ciesielczyku: „ …najbardziej tępiony…radny …ze względu na walkę z korupcją”. W 2001 roku – jako kandydat niezależny – zajął pierwsze „niemedalowe” miejsce w wyborach do Senatu, uzyskując ok. 44 tysiące głosów (w samym Tarnowie Ciesielczyk okazał się najpopularniejszym politykiem, z największą ilością głosów wśród wszystkich kandydatów do Sejmu i Senatu). Mówi się o nim „sumienie Tarnowa”. Jeden z dziennikarzy napisał: „gdyby nie było Ciesielczyka, trzeba by go było wymyślić”. W 2015 roku na wniosek Ciesielczyka sąd unieważnił wybory samorządowe w Tarnowie w jednym z okręgów, a w powtórzonych wyborach  wszedł on do Rady Miejskiej z drugim najlepszym wynikiem w tym okręgu.

Na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Marek Ciesielczyk uhonorowany został przez Prezydenta RP jednym z najwyższych odznaczeń państwowych – Krzyżem Wolności i Solidarności za walkę o wolną Polskę w okresie PRL.

 

Relacja filmowa z jednej z tras wykładowych dra Ciesielczyka w lutym 2015 roku, kiedy to była promowana  jego książka: “Polonijni agenci Służby Bezpieczeństwa” – w Chicago, Wallington (New Jersey), Nowym Jorku, Waszyngtonie, na Florydzie w Clearwater (k.Tampy) i w Pompano Beach (k. Fort Lauderdale), a także w Kalifornii: w San Diego i Los Angeles, patrz:

 

Dr Marek Ciesielczyk mówi na temat roli tzw. „środków aktywnego działania” w polityce zagranicznej, patrz:

 

Mało kto dzisiaj pamięta, iż słynne donosy tajnego współpracownika komunistycznej Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie “BOLEK” jako pierwszy pokazał przed kamerami telewizyjnymi w USA dr Marek Ciesielczyk, który wtedy gościł w Chicago. Poniżej prezentujemy fragmenty programu polonijnej telewizji POLVISION. Ta debata telewizyjna miała miejsce w Chicago w maju 1996 roku po serii demonstracji Polonii przeciw Wałęsie w “Wietrznym Mieście”, patrz:

https://www.facebook.com/watch/?v=1339130542800812