Rolnictwo i rozwój wsi

mar 27, 2021 | Gabinet ekspertów, Okręg nr 34 Elbląg

Piotr Rydel

(Obszar działania: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Centrum Doradztwa Rolniczego , Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Główny Inspektorat Weterynarii, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ‒ Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin ‒ Państwowy Instytut Badawczy, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ośrodki doradztwa rolniczego, szkoły rolnicze)

Piotr Rydel studiował geografię (geomorfologię) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Był jednym ze współzałożycieli Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Podczas zorganizowanej przez UMK Toruńskiej Wyprawy Polarnej na Spitsbergen przedostał się do strefy norweskiej. Mieszkał i pracował w Norwegii w latach 1982-1990. Wrócił do Polski i prowadzi potężne, wzorcowe gospodarstwo rolne w gminie Rybno w powiecie działdowskim, gdzie był radnym. Jest prezesem Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Rasy Zachowawczej Polska Czerwona w typie mięsnym. Jest koordynatorem Antypartii w elbląskim okręgu wyborczym.