Prof. dr hab. nauk medycznych Andrzej Frydrychowski

oraz

Dr Jan Zuchowski

 

(Obszar działania: Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Bank Tkanek Oka, Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej, Centrum Egzaminów Medycznych, centra kształcenia, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Centrum Onkologii, Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant”, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, uniwersytety medyczne, instytuty, ośrodki diagnostyczne, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, centra krwiodawstwa, ośrodki psychiatrii, wiceminister ds. pacjenta, ubezpieczeń oraz błędów lekarskich)

 

Profesor zwyczajny doktor habilitowany

nauk medycznych

Andrzej Frydrychowski

Prof. Frydrychowski studia medyczne ukończył w Akademii Medycznej w Gdańsku na wydziale lekarskim (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny). Od 1973 do 2009 roku pracował  w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Akademii Medycznej w Gdańsku.  W 2010 roku zostały mu powierzone obowiązki  Kierownika nowo powstałego Zakładu Fizjologii Człowieka na Wydziale Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1980 roku, zaś stopień doktora habilitowanego w 2008. Tytuł profesora zwyczajnego uzyskał zaś w roku 2018. Profesor Frydrychowski jest  autorem ponad 150 publikacji naukowych w tym 37 prac w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Jest promotorem 8 prac doktorskich

Profesor Frydrychowski opracował i wdrożył do produkcji unikalną w skali światowej  metodę nieinwazyjnego badania i wykrywania obrzęku mózgu u człowieka nazwaną metodą  Transiluminacji w Bliskiej Podczerwieni.

Prowadzi także własną firmę produkującą kosmetyki. Asortyment produkcji to ponad 120 różnych produktów  opartych wyłącznie o naturalne składniki.  W chwili obecnej profesor  prowadzi również holistyczne leczenie pacjentów w założonej przez siebie trzy lata temu firmie.

oraz

Dr Jan Zuchowski

Lekarz dentysta, przedsiębiorca, absolwent Akademii Medycznej w Lublinie, autor ponad 70 prac naukowych, których zasadniczym elementem są rozwiązania techniczne, usprawniające pracę w gabinecie dentystycznym. Kształcił się także za granicą, oprócz polskiego, posiada także szwedzki dyplom lekarza dentysty.

Przez wiele lat na emigracji w Szwecji, gdzie założył w 1982 roku działający do dzisiaj Kongres Polaków w Szwecji oraz Polskie Koło przy szwedzkiej partii Moderata w Sztokholmie, gdzie był zastępcą lokalnego radnego.

Po powrocie do Polski, w 1994 roku założył firmę „Zuchowski-Dental” w Szczecinie oraz „Narol-Dental”. Od lat prowadzi kursy ze stomatologii.  Jest dentystą – racjonalizatorem i wynalazcą. Nieustannie poszukuje nowych rozwiązań ułatwiających pracę stomatologów.

Kilka lat temu stworzył aparat, który służy do usuwania złamanych instrumentów w kanałach korzeni zęba. Wykonał także PulpoEndometr,  pomagający mierzyć długość kanału korzenia zęba oraz określać żywotność miazgi. Dzięki temu można stwierdzić, czy ząb wymaga leczenia kanałowego. Jego wynalazkami zainteresowały się firmy zza granicy. Produkowane przez dra Zuchowskiego wkłady korzeniowo-koronowe znalazły już odbiorców w wielu państwach na całym świecie.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego i wojewódzki samorząd we współpracy z Politechniką Rzeszowską przyznały mu tytuł „Innowatora Podkarpacia” za opisane wyżej,  specjalistyczne urządzenia dentystyczne.  Dr Zuchowski sam je produkuje, podważając stereotyp, że tego typu sprzęt specjalistyczny może być wytwarzany jedynie za granicą.