35 OLSZTYN

sie 23, 2020 | Koordynatorzy, Okręg nr 35 Olsztyn

35. okręg wyborczy do Sejmu – Olsztyn

10 mandatów poselskich, 797.764 mieszkańców, 12 powiatów

 

KOORDYNATOR OKRĘGOWY

Tadeusz Poźniak – Olsztyn

Starszy asystent na Wydziale Ochrony Środowiska

w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie,

czołowy działacz Solidarności w Olsztynie w 1980/81,

skazany na 2,5 roku więzienia za działalność antykomunistyczną,

od 1984 na emigracji w USA, studia doktoranckie w Duke University,

research senior specialist w Katedrze Nefrologii Medical University

of South Carolina Charleston, menadżer w International Health Group, 

przedstawiciel w Healthcare Holdings and Finance – Santa Fe (USA).

Kontakt: tel. 535 214 037

 

Zostań naszym koordynatorem w Twoim regionie, powiecie, mieście, gminie. 

Zgłoś swoją kandydaturę:   tel. 601 255 849

 

Koordynatorzy powiatowi:

1.Tadeusz Poźniak – Olsztyn

2. Marek Wyszkowski- Olsztyn

3. Stanisław Walczak – Olsztyn

OBSZAR

Powiaty:

 1. ełcki
 2. giżycki
 3. gołdapski
 4. kętrzyński
 5. mrągowski
 6. nidzicki
 7. olecki
 8. olsztyński
 9. piski
 10. szczycieński
 11. węgorzewski

Miasto na prawach powiatu:

12. Olsztyn