Ekologia, klimat i środowisko

mar 26, 2021 | Gabinet ekspertów, Okręg nr 24 Białystok

Rafał Kosno

(Obszar działania: Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Biuro Nasiennictwa Leśnego, Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Instytut Badawczy Leśnictwa, Państwowy Instytut Geologiczny, parki narodowe, szkoły leśne, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, Agencja Rezerw Materiałowych, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Energetyki, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, Narodowe Centrum Badań Jądrowych , Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, energetyka i odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i ochrona akwenów, ekologia żywności i upraw, surowce naturalne i kopaliny stałe)

Rafał Kosno

Studia OCHRONA ŚRODOWISKA na Politechnice Białostockiej oraz GOSPODARKA PRZESTRZENNA w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, do roku 1996 Prezes stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku, przewodnik turystyczny, mówi się o nim „Podlaski Don Kichot”.