Sprawiedliwość i równość wobec prawa

mar 27, 2021 | Gabinet ekspertów, Okręg nr 05 Toruń

Mecenas Ewa Rzeuska

oraz

Dr Sławomir Stanisław Dębski 

 

(Obszar działania: areszty, ośrodki kuratorskie, sądy apelacyjne, okręgowe, rejonowe, wojskowe sądy, zakłady karne, zakłady poprawcze, wiceminister  ds.  obywatelskich i ław przysięgłych oraz nadużyć, dyscypliny, etyki i praw człowieka i obywatela)

 

Mecenas Ewa Rzeuska

Zdobyła tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe z prawa podatkowego. 

Jest radcą prawnym w Szczecinie (zawód wykonywany w ramach indywidualnej kancelarii radcy prawnego od października 2001 roku). 

W 2019 w wyborach do Sejmu (z listy Konfederacji) uzyskała drugi najlepszy wynik – prawie 3 tysiące głosów. Jest autorem wielu artykułów na tematy prawne i polityczne, bierze udział w niezliczonej liczbie audycji, prezentowanych na popularnych portalach internetowych.

 

oraz

 

Dr Sławomir Stanisław Dębski 

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce i administracji – Uniwersytet Warszawski, mgr pedagogiki edukacji obronnej i zarządzania kryzysowego WSSE Gdańsk, mgr polityki publicznej Uniwersytet Gdański, obecnie wykładowca w Pomorskiej Szkole Wyższej w Starogardzie Gdańskim (administracja, prawo administracyjne, prawo karne i wykroczeń, postępowanie administracyjne, samorządność, samorząd terytorialny, demokracja, bezpieczeństwo), promotor 211 prac licencjackich z zakresu administracji publicznej i bezpieczeństwa, 10 lat na stanowiskach kierowniczych w MSW (kierował zespołami w realizacji postępowań prawnych w zakresie prawa karnego, wykroczeń, administracyjnego, cywilnego), autor  oraz współautor 31 publikacji naukowych i naukowo-dydaktycznych, członek towarzystw naukowych i rad naukowych, redaktor naczelny, a także naukowy czasopism naukowych w Polsce i za granicą.