Tomasz J. Ulatowski

(Obszar działania: Centrum Projektów Europejskich, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Wydział Polityki Regionalnej i Spójności przy Stałym Przedst. RP UE, izby administracji skarbowej, urzędy skarbowe, oddziały celne, Krajowa Szkoła Skarbowości, Centrum Informatyki Resortu Finansów, Polska Agencja Nadzoru Audytowego, polityka podatkowa i akcyzowa oraz finansowania resortów, nadzór finansowy i bankowy  oraz bezpieczeństwo cyfrowe)

Tomasz J. Ulatowski

– autor znakomitej książki „Ukryta nikczemność. Kto zyskuje, a kto traci na inflacji” (2019), wykształcenie wyższe rolniczo-ekonomiczne (Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie), studia podyplomowe z zakresu zarządzanie i marketing (Wyższa Szkoła Menedżerska SIG w Warszawie) oraz rachunkowości (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie).
W latach 1990-2002 zaangażowany czynnie w działalność społeczno-polityczną nurtu liberalnego, obecnie „bezpartyjny z wyboru”.
W latach 1994-98 radny i członek zarządu miasta Przasnysz.