Okręg nr 05 Toruń

Covidowe anomalia wobec Konstytucji RP

Covidowe anomalia wobec Konstytucji RP

Fragmenty tekstu dra Sławomira Dębskiego pt:  “Health safety issues in Polish legal standards. Anomaly to the Constitution.”   (…) administracja publiczna szczebla rządowego w Polsce podjęła działania prawne, wprowadzając stan epidemii, stwierdzając istnienie...

05 TORUŃ

5. okręg wyborczy do Sejmu – Toruń 13 mandatów poselskich, 1.046. 849 mieszkańców, 14 powiatów   KOORDYNATOR OKRĘGOWY: Kontakt: tel. 601 255 849 Zostań naszym koordynatorem w Twoim regionie, powiecie, mieście, gminie.  Zgłoś swoją kandydaturę:   tel. 601 255 849...