Zmarł działacz opozycji antykomunistycznej z Kielc Bogdan Migas

gru 20, 2020 | Okręg nr 33 Kielce

11 października 2020 w Kielcach zmarł w wieku 66 lat Bogdan Migas, działacz opozycji antykomunistycznej lat osiemdziesiątych oraz nasz kolega, z którym współpracowaliśmy od wielu lat, najpierw w ramach stowarzyszenia Oburzeni, a później Antypartii. W roku 2016 Bogdan uczestniczył w Kielcach w organizowanym przez nas Antysystemowym Sejmiku Świętokrzyskim.

Od 1980 roku Bogdan Migas był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.  Organizował  struktury Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych.

Został internowany 1 września 1982 roku i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach. Od 1983 do 1985 roku zajmował się sporządzaniem i rozpowszechnianiem nielegalnych wydawnictw, w tym pism: „KOS”, „CDN”, „WiS”, „Tygodnik wojenny” oraz „Kultura Niezależna”. 8 maja 1985 roku został zatrzymany i tymczasowo aresztowany. W akcie oskarżenia zarzucano mu przechowywanie i rozpowszechnianie biuletynów „KOS” i „CDN”.

Bogdan Migas był członkiem  Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych oraz prezesem Świętokrzyskiego Komitetu Obrony Społecznej, zajmującym się obroną skrzywdzonych ludzi w sądach. Współpracował ze stowarzyszeniem OBURZENI.

Ze względu na pogarszający się stan zdrowia nie mógł wziąć udziału w zebraniu założycielskim Antypartii, mimo wcześniejszych deklaracji.