Teraz Wołomin kojarzy się z aferą SKOK WOŁOMIN

gru 19, 2020 | Okręg nr 20 Warszawa II

Na mapie wyborczej Polski okręg numer 20, czyli Warszawa II,  to tzw. „obwarzanek warszawski”, czyli powiaty przylegające do Warszawy. Leży tu także słynny Wołomin, który każdemu w Polsce kojarzy się ze słynną aferą SKOK WOŁOMIN.

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominin (czyli SKOK Wołomin) była instytucją finansową z siedzibą właśnie w Wołominie. SKOK zaczął  działać w 1999 roku. Na początku 2014 r. SKOK Wołomin posiadał 102 placówki na terenie 10 województw i obsługiwał ok. 80 tysięcy osób.

W roku 2014 Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o zawieszeniu działalności  SKOK-u, a w roku 2015 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie. Przyczyną były m.in. nieprawidłowości przy udzielaniu wysokokwotowych kredytów.

„Z pieniędzy zostało okradzionych 250 tys. osób. Na wypłaty wobec poszkodowanych Bankowy Fundusz Gwarancyjny wydał ponad 2,2 mld zł. Część poszkodowanych w aferze wciąż nie odzyskała swoich pieniędzy”.

Już w 1992 roku powstała Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, która miała być główną instytucją kontrolującą cały sektor. Prezesem Kasy Krajowej był m.in. senator PiS Grzegorz Bierecki (do października 2012). Według jednego z dokumentów Kasa Krajowa wiedziała o problemach finansowych wołomińskiej kasy już od 2008 roku, czyli kiedy jeszcze Bierecki był prezesem KK, a ta nie zawiadomiła prokuratury o nieprawidłowościach.

Nie doszukano się jednak żadnej winy senatora, a media, które publikowały materiały godzące w wizerunek Grzegorza Biereckiego, musiały opublikować sprostowania swoich informacji na temat Biereckiego i przeprosić za publikację.

Być może w przyszłości poznamy nowe, nieznane dotychczas informacje na temat SKOK-u?