Rejestrujemy się w warszawskim sądzie

gru 16, 2020 | Okręg nr 19 Warszawa I

Dlaczego ANTYPARTIA?

Telewizyjny wywiad z Janem Szymańskim:

https://youtu.be/RvXu3ZFhyl8

https://youtu.be/RvXu3ZFhyl8

Co za „idiota” wymyślił i nazwał takim słowem partię. Stwierdził mój dobry znajomy szef innej partii. Kolega współzałożyciel partii stwierdził – „jak ja pójdę do ludzi zbierać podpisy poparcia założenia ANTYPARTII”. Rzeczywiście wielu osobom bardzo przeszkadza ta nazwa.

Tym „idiotą” jestem między innymi ja. Kosztowało nas sporo wysiłku przekonanie założycieli do zaakceptowania takiej nazwy. Sformułowanie pojawiało się od wielu lat. Jednym z pierwszych, którzy chcieli go wykorzystać do nazwy partii był Pan Piotr Tymochowicz.

My to realizujemy. Czy to była decyzja jednej osoby? Czy to był „błysk” jak w „Zaczarowanym ołówku”? Nie. Był to proces wieloletni. Określenie Antypartia funkcjonowało w naszym środowisku od wielu lat. We wczorajszym wywiadzie przypomniał mi o tym fakcie Pan Rafał Mossakowski.

Ostatecznie uczestnicy spotkania w Gdańsku Jelitkowie po długiej i burzliwej dyskusji, kilku głosowaniach, zatwierdzili na pierwszy okres funkcjonowania partii tą nazwę. Potwierdziło to Zebranie Założycieli w Krakowie w dniu 23 sierpnia 2020 roku. W trakcie wszystkich rozmów używane były argumenty za i przeciw tej nazwie.

Podstawowe argumenty za tą nazwą:

  1. Oddaje ducha antysystemowości większości współzałożycieli partii.
  2. Marketingowo: odróżnia nas już sama nazwa, jesteśmy kimś innym w polityce, tak jak nasza nazwa.
  3. Wymusza reakcję ludzi nawet mojego znajomego. Nazwy kontrowersyjne powodują różne reakcje, ale je powodują. Mówi się o tym.
  4. Mówi o naszym stosunku do systemu partyjnego istniejącego w Polsce, jednocześnie pokazuje, że chcąc coś zmienić musimy wykorzystywać ramy prawne istniejące w danym czasie i w danym miejscu.
  5. Chcemy zmieniać nie burzyć. Będziemy korzystali z istniejącego prawa, a w miejscach koniecznych go zmieniali.

Kolejnym naszym wyróżnikiem jest treść Statutu. Zapisy tam zawarte opisują zasady funkcjonowania organizacji, której dotyczą. Pierwotna wersja rozpatrywana przez grupę założycielską całkowicie inaczej opisywała zależności funkcjonowania organów statutowych partii, inną podległość, hierarchiczność i strukturę. W wyniku wielu dyskusji wersję zatwierdzoną przez Zgromadzenie Założycielskie w Krakowie przygotowaliśmy z p. Markiem Ciesielczykiem.

Przyjęliśmy jako dogmat, że partia nie może być partią wodzowską,

Że partia ma dawać maksymalnie dużą swobodę w działaniu koordynatorom każdego szczebla.

Że kadencja władz ma być maksymalnie krótka (częsta ocena działalności władz i struktur Antypartii).

Że każdego z członków władz można odwołać w trakcie kadencji.

Że każdy jest oceniany przez podległych mu członków partii, ale również przez władze nad nim będące.

W chwili obecnej Antypartia jest w fazie organizacyjnej. Złożyłem dokumenty i wniosek o rejestrację w Sądzie Okręgowym. Niestety dzieje się to co przypuszczaliśmy. Sąd Okręgowy w Warszawie zachowuje się dziwnie. Do dnia dzisiejszego nie mamy jednoznacznej odpowiedzi,  jaką ilość podpisów musimy jeszcze złożyć, by partia została zarejestrowana.

(…)

Na obecną chwilę dysponujemy stroną www.antypartia.org , profilem na Facebooku. W spotkaniach przed oficjalnym założycielskim uczestniczyło do 30 osób. Najliczniejsze to 23 sierpnia w Krakowie. Kolejne regionalne liczyły od 10 do 20 uczestników. Stan budowy struktur ANTYPARTI jest widoczny na stronie. Pokrótce: mamy 41 Koordynatorów we wszystkich okręgach wyborczych do Sejmu RP oraz kilkudziesięciu w powiatach i dzielnicach miast.

Zarząd spotyka regularnie co dwa tygodnie i praktycznie za każdym razem w pełnym składzie, często uzupełnionym o jedną, dwie osoby. Zaczynamy tworzyć zespół świadomy założonych celów i posiadanych zasobów do ich realizacji. Odbyło się też pierwsze spotkanie Koordynatorów Okręgowych online. Z ogólnej liczby 41 w spotkaniu uczestniczyło 37. Te dane świadczą o jakości zaangażowania współtwórców Antypartii.

Teraz przed nami etapy:

  1. Doprowadzenia do oficjalnej rejestracji ANTYPARTII,
  2. Wyłonienia sprawnych Koordynatorów we wszystkich powiatach i dzielnicach miast,
  3. Stworzenia około 100 osobowej grupy będącej „kamieniem węgielnym” ANTYPARTII,
  4. Zwołanie i przeprowadzenie Kongresu Antypartii.

Jan Szymański

Wiceprzewodniczący Zarządu ANTYPARTII,

Przewodniczący Rady Koordynacyjnej Stowarzyszenia OBURZENI.