Jak zniszczyć pozaparlamentarny ruch antysystemowy?

Jak zniszczyć pozaparlamentarny ruch antysystemowy?

Od kilkuset lat służby specjalne w różnych krajach stosują podobne metody, by ograniczyć lub zniszczyć tych, którzy – niezadowoleni z aktualnych rządów – próbują zmienić sytuację w swoim państwie. Tak też funkcjonował aparat tzw. „bezpieczeństwa” w PRL-u i w podobny...

Covidowe anomalia wobec Konstytucji RP

Covidowe anomalia wobec Konstytucji RP

Fragmenty tekstu dra Sławomira Dębskiego pt:  “Health safety issues in Polish legal standards. Anomaly to the Constitution.”   (…) administracja publiczna szczebla rządowego w Polsce podjęła działania prawne, wprowadzając stan epidemii, stwierdzając istnienie...

Co to jest chamstwo urzędowe?

Co to jest chamstwo urzędowe?

Funkcjonariusze państwowi bywają niekiedy „chamscy z urzędu”. Wydaje się, że niektórzy uważają, iż uprzejmość umniejszy ich urzędową powagę i nie przystoi sprawowanej władzy. Władza wprawdzie musi być arogancka i nie powinna tłumaczyć się ze wszystkich swych decyzji,...