Infrastruktura, budownictwo

Infrastruktura, budownictwo

mgr inż. arch. Maciej Grychowski (Obszar działania: Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Instytut Kolejnictwa, Instytut Transportu Samochodowego, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”,...

Finanse, fundusze i polityka regionalna

Finanse, fundusze i polityka regionalna

Tomasz J. Ulatowski (Obszar działania: Centrum Projektów Europejskich, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Wydział Polityki Regionalnej i Spójności przy Stałym Przedst. RP UE, izby administracji skarbowej, urzędy skarbowe, oddziały celne, Krajowa Szkoła Skarbowości,...

Aktywa państwowe (skarb państwa)

Aktywa państwowe (skarb państwa)

(Obszar działania: Główny Instytut Górnictwa, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, „Poltegor – Instytut”, Instytut Górnictwa Odkrywkowego, Wyższy Urząd Górniczy, zasoby państwowe)...

Rodzina i polityka społeczna

Rodzina i polityka społeczna

Elżbieta Kaczmarek-Huber (Obszar działania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ubezpieczenia społeczne) Elżbieta Kaczmarek-Huber – b. dyrektor zarządzająca w spółce akcyjnej Wielobranżowy Szpital...

Zdrowie

Zdrowie

Prof. dr hab. nauk medycznych Andrzej Frydrychowski oraz Dr Jan Zuchowski   (Obszar działania: Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Bank Tkanek Oka, Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce...