Rodzina i polityka społeczna

Rodzina i polityka społeczna

Elżbieta Kaczmarek-Huber (Obszar działania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ubezpieczenia społeczne) Elżbieta Kaczmarek-Huber – b. dyrektor zarządzająca w spółce akcyjnej Wielobranżowy Szpital...

Zdrowie

Zdrowie

Prof. dr hab. nauk medycznych Andrzej Frydrychowski oraz Dr Jan Zuchowski   (Obszar działania: Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Bank Tkanek Oka, Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce...

Rolnictwo i rozwój wsi

Rolnictwo i rozwój wsi

Piotr Rydel (Obszar działania: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Centrum Doradztwa Rolniczego , Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Główny Inspektorat Ochrony Roślin i...

Sprawy wewnętrzne i administracja

Sprawy wewnętrzne i administracja oraz bezpieczeństwo (Obszar działania: Koordynator służb specjalnych, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony...

Obrona narodowa

Obrona narodowa

(Obszar działania: agencje, akademie, szpitale i przychodnie wojskowe, inspektoraty, wojskowe zakłady, wojewódzkie sztaby wojskowe, zagraniczne przedstawicielstwa wojskowe, dowództwa operacyjne i garnizonowe, Agencja Mienia Wojskowego, wywiad i kontrwywiad wojskowy, ...