Na czym polega wyjątkowość Antypartii? – Druga Ogólnopolska Konferencja oraz Pierwszy Kongres Antypartii  w dniach 4-6 czerwca 2021, w Sarbinowie

cze 8, 2021 | Aktualności, Historia Antypartii, Okręg nr 40 Koszalin

Od piątku do niedzieli, nad Bałtykiem trwała kolejna (po zakopiańskiej) ogólnopolska konferencja Antypartii, której częścią był formalny Pierwszy Kongres tego ugrupowania oraz rozmowy na temat współpracy z innymi antysystemowymi grupami.

 

Patrz migawki filmowe z nadbałtyckiej Konferencji:

https://youtu.be/NkF0dGKVVBA

 

W spotkaniu (podobnie jak w lutym w Zakopanem) wzięły udział osoby niemal z całej Polski, np. z Wrocławia, Przemyśla, Szczecina, Warszawy, Tarnowa, Nowego Sącza, Limanowej, Świdwina, Koszalina, Gdańska, Katowic, Polic, Grudziądza, Szamotuł, Kalisza, Krakowa, Zabrza, Wielunia, Gliwic, Gorzowa Wielkopolskiego, Chorzowa, Sosnowca, Gdyni.

Przewodniczący Marek Ciesielczyk przedstawił sprawozdanie z działań Antypartii od sierpnia 2020 do maja 2021 (patrz: https://www.antypartia.org/historia/ ). Po prezentacji pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej uczestnicy Kongresu udzielili absolutorium Zarządowi i Radzie Koordynatorów Antypartii.

Wybrano nowych członków Komisji Rewizyjnej (Jerzy Kowalewski z Krakowa, Grzegorz Adamik z Gliwic oraz Jerzy Nowicki z Warszawy) oraz Sądu Koleżeńskiego (Andrzej Drzewiecki z Polic, Anna Dajtrowska i Anna Kadulska z Tarnowa).

Dokonano kilku zmian w Statucie Antypartii, z których najistotniejsza, wyróżniająca Antypartię na tle innych ugrupowań to przyznanie takich samych praw sympatykowi Antypartii jak członkowi. Sympatyk, który nie musi być formalnie członkiem Antypartii może uczestniczyć we wszystkich głosowaniach, brać udział w prawyborach, startować do samorządu czy parlamentu z list Antypartii, a nawet być członkiem najważniejszego ciała tego ugrupowania – Rady Koordynatorów. Antypartia redukuje do minimum rolę władz centralnych, np. Zarządu, daje całkowitą autonomię 41 okręgom wyborczym, które same wybierają swego koordynatora, przeprowadzają prawybory i samodzielnie konstruują listy wyborcze. Obowiązuje statutowy zakaz startu w wyborach tzw. „spadochroniarzy”, czyli osób nie zamieszkałych w danym okręgu wyborczym.

Tak więc Antypartia nie tylko ma postulaty ograniczające istotnie partiokrację w Polsce (np. wprowadzenie JOW-ów, kładących kres wyznaczaniu posłów przez wodza partyjnego, możliwość odwołania posła w czasie kadencji, wprowadzenie obowiązku przyrzeczenia publicznego dla kandydatów do parlamentu i samorządu, według zasad artykułu 919 kodeksu cywilnego, co zmusi ich do wypłacania odszkodowania wyborcom w przypadku złamania obietnic przedwyborczych, ograniczenie liczby kadencji parlamentarzystów do dwóch,  likwidacja subwencji partyjnych oraz immunitetu parlamentarzystów, obniżenie ich wynagrodzenia do średniej krajowej, zakaz łączenia funkcji parlamentarzysty i ministra, które teraz łamie zasadę rozdzielności władzy ustawodawczej i wykonawczej, etc.), ale także wewnętrzne regulacje, które sprawiają, iż Antypartia zasadniczo różni się od innych partii.

  Reprezentacja Zagłębia i Śląska na Kongresie Antypartii

W następnej części Kongresu odbyła się dyskusja na temat kalendarza działań Antypartii w okresie czerwiec – grudzień 2021. Ugrupowanie planuje przeprowadzenie ogólnopolskiego sondażu we wszystkich 41 okręgach wyborczych, który ma pokazać poparcie dla Antypartii na tle ugrupowań parlamentarnych, a zwłaszcza akceptację (lub jej brak) dla samej nazwy ANTYPARTIA. W ulicznej ankiecie weźmie udział ok. 4 tysiące osób, a więc prawie 4 razy więcej niż w tradycyjnych sondażach przeprowadzanych przez różne instytuty badawcze.

Warto w tym miejscu odnotować, iż sonda przeprowadzona wśród uczestników Kongresu wykazała, iż prawie 70% opowiada się za utrzymaniem nazwy ANTYPARTIA, 19% jest za dodaniem do tej nazwy drugiego członu NOWA POLSKA, zaś tylko 11% sądzi, iż lepsza byłaby nazwa NOWA POLSKA, (która teraz może kojarzyć się z NOWYM  ŁADEM Kaczyńskiego).

Poza tym uczestnicy Kongresu zgodzili się, iż już teraz należy zacząć konstruować listy wyborcze do Sejmu, gdyż nie można wykluczyć skrócenia jego kadencji przez PiS. Postanowiono zorganizować w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy 41 spotkań we wszystkich okręgach wyborczych, by rozbudować struktury Antypartii nie tylko w 380 powiatach, ale także w 2,5 tys. gmin. Gdy liczba członków i sympatyków Antypartii wyniesie 2.500, ugrupowanie chce zorganizować akcję zbierania 100-200 tysięcy podpisów pod obywatelskim  projektem ustawy. Ponadto wyprodukowanych zostanie 2,5 tys. banerów, tak by w każdej gminie można było w widocznym miejscu powiesić przynajmniej jedną taką reklamę. Jesienią zostanie zorganizowany Drugi Kongres Antypartii.

Powołany został do życia zespół ekspertów z dziedziny IT, który ma udoskonalić strategię  informacyjną Antypartii.

W sobotę i niedzielę dyskutowano na temat współpracy z innymi pozaparlametarnymi ugrupowaniami antysystemowymi (patrz:  https://www.antypartia.org/aktualnosci/na-polskiej-scenie-politycznej-jest-miejsce-na-nowe-antysystemowe-ugrupowanie/  )

W spotkaniu wziął udział m.in. Marek Chodorowski z Trójmiasta, autor książki „Bestia”, który podkreślał konieczność współpracy różnych grup antysystemowych.

 

  Autor „Bestii” Marek Chodorowski w Sarbinowie