Prof. Mirosław Matyja – kopalnia wiedzy o demokracji bezpośredniej – ekspertem Antypartii

maj 28, 2021 | Aktualności

Przedstawiamy osobę niezwykle zasłużoną dla popularyzacji podstawowych zasad funkcjonowania tak bliskiej nam demokracji bezpośredniej, zwłaszcza jej szwajcarskiego modelu. To wybitny intelektualista polski, mieszkający na stałe w Szwajcarii – profesor Mirosław Matyja, który wyraził zgodę na wejście do gabinetu ekspertów Antypartii (patrz stosowna zakładka na naszej stronie).

Mirosław Matyja (ur. w1961) polski ekonomista i politolog, mieszkający na stałe w Szwajcarii od roku 1989, jest doktorem nauk ekonomiczno-społecznych (Uniwersytet we Fryburgu w Szwajcarii) i nauk filozoficznych (Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie) oraz nauk społecznych (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).

Był profesorem m.in. na Uniwersytecie Selinus w Bolonii (Włochy), Indian Management School and Research Centre w Mumbaju (Indie), Uniwersytecie Guadalajara, Campus Tabasco w Villahermosa w Meksyku. Pracował także w Archiwum Federalnym Konfederacji Szwajcarskiej w Bernie, na Uniwersytecie Berneńskim, w Radzie Nadzoru Rynku Finansowego FINMA w Bernie oraz w Departamencie Gospodarki, Edukacji i Badań Naukowych w Bernie. Honorowy profesor na Logos University w Miami (USA) i doktor honoris causa Greenlight University w Lusaka (Zambia).

Jest kopalnią wiedzy na temat demokracji bezpośredniej w Szwajcarii. Autor hasła „polska semidemokracja. Prof. Matyja jest członkiem m.in. Schweizerische Gesellschaft für Volkswirtschaft und Statistik (Bern), Schweitzer Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (Bern).

Nagrodzony przez Zrzeszenia Konfederacji Przemysłowców i Pracodawców Europy (UNICE) w Brukseli za popularyzację tej instytucji na forum europejskim (1998) oraz przez Instytut Literacki w Paryżu za publikacje na łamach czasopisma „Kultura” (1999). W roku 2019 otrzymał srebrny medal Towarzystwa H. Cegielskiego w Poznaniu „Labor Omnia Vincit”.

Polecamy Akademię Profesora Matyji, patrz:

Akademia Profesora Matyji – YouTube 

Akademię Demokracji, patrz:

Miroslaw Matyja Academia for Democracy – Miroslaw Matyja Academia for Democracy (mmafd.or.id)

Artykuły profesora Matyji na temat demokracji bezpośredniej, patrz:

www.miroslawmatyja.com