Informacje na temat Antypartii zaprezentowało zarówno na antenie jak i w Internecie Radio PIK, które przeprowadziło w Toruniu wywiad z Przewodniczącym Antypartii, dr. Markiem Ciesielczykiem, 24 lipca 2021,

patrz:

https://www.radiopik.pl/2,94411,antypartia-to-wyborcy-a…