Prezydent miasta za kratkami ! CBA w akcji ! Jak prezydenci „wymieniali” się stanowiskami?

mar 14, 2023 | Aktualności, Okręg nr 15 Tarnów, Okręg nr 33 Kielce

Gdy niedawno prawo zabroniło wójtom, burmistrzom i prezydentom miast zasiadać w radach nadzorczych spółek komunalnych swoich gmin, wpadli oni natychmiast na pomysł, jak prawo to obejść.  

Jako że nie ma zakazu ustawowego zasiadania prezydenta czy burmistrza miasta lub wójta gminy w radach nadzorczych innych gmin, zaczęli się po prostu między sobą wymieniać. Wójt gminy X otrzymywał od wójta gminy Y miejsce w radzie nadzorczej spółki w jego gminie, a sam w zamian oferował mu takie miejsce u siebie. W ten sposób samorządowcy mogli nadal „dorabiać” mimo w/w zakazu dotyczącego tylko ich własnej gminy.

W taki właśnie sposób prezydent Tarnowa Roman Ciepiela /wcześniej UW i PO/,  który dotychczas w tej kadencji  ani razu nie otrzymał jeszcze wotum zaufania od radnych, wymienił się stanowiskiem z (bliskim mu politycznie) kolegą – prezydentem Ostrowca Świętokrzyskiego – Jarosławem Górczyńskim (działaczem PSL, którego w wyborach poparła PO, Nowoczesna, PSL i SLD). Ciepiela został członkiem Rady Nadzorczej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Ostrowców Świętokrzyskim, a jego kolega Górczyński – w tego typu organie nadzorczym Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Tarnowie. Prezydent Ostrowca wszedł do Rady Nadzorczej, gdy prezesem tej spółki przestał być Krzysztof Rodak, mający inną niż Ciepiela wizję rozwoju tej firmy.

Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, iż właśnie dzisiaj, 14 marca funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego.  Górczyński  został zatrzymany w Urzędzie Miasta „w ramach śledztwa dotyczącego przyjmowania korzyści majątkowych w związku z pełnieniem funkcji publicznej”.

CBA przeszukało miejsce zamieszkania prezydenta, Urząd Miejski oraz inne miejsca. Górczyński został doprowadzony do prokuratury, gdzie przedstawione zostały mu zarzuty.

CBA zwraca przy tej okazji uwagę na to, że „osoby, które dały się uwikłać w proceder korupcyjny i wręczyły korzyść majątkową osobie pełniącej funkcję publiczną, mają możliwość skorzystania z tzw. klauzuli niekaralności przewidzianej w art. 229 § 6 Kodeksu Karnego. Warunkiem uniknięcia odpowiedzialności karnej jest przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej albo ich obietnicy przez osobę pełniącą funkcję publiczną, dobrowolne zawiadomienie organów ścigania przez wręczającego oraz ujawnienie wszystkich istotnych okoliczności przestępstwa zanim dany organ się o nim dowiedział”.

Nie ma więc na co czekać. Jeśli ktoś wręczył taką łapówkę, powinien ten fakt jak najszybciej ujawnić i to nie tylko w Ostrowcu czy Tarnowie, lecz wszystkich innych miejscowościach. Przypomnijmy, iż swego czasu za korupcję skazany został na karę więzienia poprzedni prezydent Tarnowa, Ryszard Ścigała. W ten sposób hasło dotychczas reklamujące Tarnów jako „polski biegun ciepła” zastąpione zostało określeniem:  „polski biegun korupcji” (sic!).

  Prezydenci Ostrowca i Tarnowa – członkowie rad nadzorczych spółek komunalnych ….

 


Apelujemy do Prezydenta Tarnowa, Romana Ciepieli, o natychmiastowe odwołanie Jarosława Górczyńskiego, zatrzymanego wczoraj przez CBA prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego (w związku z podejrzeniem o korupcję) – z Rady Nadzorczej tarnowskiej spółki MPEC.
Oczekujemy także rezygnacji samego prezydenta Ciepieli z funkcji członka Rady Nadzorczej spółki miejskiej w Ostrowcu, jako że powstaje (uzasadnione chyba?) wrażenie, iż p. Ciepiela znalazł się w tej Radzie na zasadzie swego rodzaju „wymiany” z (bliskim mu politycznie) kolegą prezydentem Ostrowca, wczoraj zatrzymanym przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.
 
Marek Ciesielczyk
Koordynator Antypartii
w tarnowskim okręgu
więcej informacji na temat sprawy: