Wreszcie deklaracja współpracy ugrupowań pozaparlamentarnych ! Zapraszamy do Łodzi w tę sobotę – 25 marca

mar 20, 2023 | Aktualności, Historia Antypartii

W sobotę, 18 marca w Warszawie kilkunastu przedstawicieli pozaparlamentarnych ugrupowań antysystemowych podpisało deklarację współpracy, która ma prowadzić do stworzenia jednej, wspólnej listy wyborczej (patrz jej tekst niżej). Zapraszamy także inne środowiska polityczne do tworzenia takiej listy.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pięć propozycji do porozumienia wyborczego ugrupowań pozaparlamentarnych

  1. Forma prawna, w jakiej weźmiemy udział w wyborach parlamentarnych, to partia polityczna, a nie komitet wyborczy wyborców.
  2. Albo rejestrujemy nową partię, albo zmieniamy statut już zarejestrowanej w sposób akceptowany przez wszystkich sygnatariuszy porozumienia, ustalając np. sposób reprezentacji na zewnątrz (rada koordynacyjna złożona z przedstawicieli sygnatariuszy porozumienia?), wyboru pełnomocnika wyborczego, podziału ewentualnej subwencji etc. oraz nazwę, która zdecydowanie odróżni nas od innych ugrupowań, zawierając w sobie istotną dla wyborcy treść (?).
  3. Ustalamy kilka (3-6?) najważniejszych punktów programu wyborczego, które będą dla nas wspólne oraz listę istotnych rozbieżności (o ile takowe się pojawią) i sposób ich redukcji.
  4. Wybieramy Radę Koordynacyjną kierująca przygotowaniami  do wyborów (złożoną z przedstawicieli wszystkich stron porozumienia).
  5. „Przyporządkowujemy” poszczególne okręgi wyborcze sygnatariuszom, którzy będą w stanie w danym okręgu:   a) zebrać min. 6 tys. podpisów,   b) wystawić silną „jedynkę”,   c) stworzyć pełną listę wyborczą,  d) zebrać co najmniej 300 osób chętnych do pracy w wyborczych komisjach w zamian za dostarczenie min. 20 podpisów poparcia naszej listy wyborczej,   e) zgromadzić fundusz wyborczy (min. np. 20 tys. zł?), dzielony na potrzeby wyborcze w tym okręgu i potrzeby ogólnopolskie (po 50% ?).

______________________________________________________________________________________________________

Zapraszamy przy okazji na spotkanie w najbliższą sobotę

25 marca, o godz. 14:00

w Łodzi

Góralska Chata, ul. Brzezińska 144