Jak wyłonić wspólnego kandydata ugrupowań antysystemowych na Prezydenta Polski?

cze 12, 2024 | Aktualności, Historia Antypartii

Wszystkim niezależnym środowiskom antysystemowym, którym leży na sercu los naszej Ojczyzny, proponujemy przystąpienie do procedury wyłonienia jednego, wspólnego kandydata na Prezydenta RP.

Czekamy na modyfikacje przedstawionych tu propozycji. Najnowsza historia Polski pokazała już niejednokrotnie, iż po uzyskaniu względnie dobrego wyniku w wyborach prezydenckich, powstawały formacje polityczne, które odrywały istotną rolę na polskiej scenie politycznej.

1. Do końca września 2024 środowiska antysystemowe zgłaszają swych kandydatów na Prezydenta RP.
    Kandydaci nagrywają swe 15-minutowe wystąpienia – prezentacje, które umieszczane są w Internecie wraz z CV kandydatów.

2. Każdy kandydat wpłaca „kaucję” w wysokości X złotych (suma do uzgodnienia) na utworzone w tym tylko celu konto, którego zbiorowym (wspólnym) dysponentem jest grupa osób wybrana wcześniej przez zgłaszające kandydatów środowiska antysystemowe. Pieniądze te będą przeznaczone na kampanię wyborczą jednego, wspólnego kandydata na Prezydenta RP.

3. W/w środowiska – do końca października – zamawiają sondaż w wybranej wspólnie profesjonalnej pracowni, która przeprowadza sondaż, kierując ankietowanych – przed oddaniem głosu – do w/w nagrań wystąpień kandydatów.

4. Kandydat, który uzyska największą liczbę głosów, jest wspólnym kandydatem wszystkich w/w środowisk antysystemowych w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Kandydatura ta zaprezentowana zostanie 11 listopada 2024 roku.

5. Wszystkie w/w środowiska antysystemowe zobowiązują się do wspierania wspólnego kandydata na Prezydenta RP w czasie kampanii wyborczej oraz do dalszych wspólnych działań politycznych w przyszłości (np. do stworzenia wspólnej listy wyborczej w wyborach parlamentarnych etc.).

Czekamy na Wasze opinie dotyczące tej propozycji współpracy  –  tel. 601 255 849

P.S.
W 2015 roku PODZIEMNA TV i stowarzyszeni OBURZENI zorganizowały debatę antysystemowych kandydatów na Prezydenta RP, która jednak niestety nie doprowadziła do wyłonienia jednego wspólnego kandydata. Oczywiście później wszyscy przegrali. Bądźmy Polakami mądrymi po szkodzie….
Patrz relacja filmowa z tej debaty:

https://youtu.be/m1AmAXnP_5A?si=PNft4ioT-VrEIWXp

*********

Który z niżej zaprezentowanych liderów pozaparlamentarnych środowisk antysystemowych zdecyduje się na udział w sondażu poparcia na Prezydenta Polski, przeprowadzonym przez profesjonalną pracownię?  Kolejność potencjalnych kandydatów alfabetyczna.   Zgłoszenia kandydatur do sondażu: tel. 601 255 849 . 

image   Piotr Bakun
BEZPARTYJNI, rolnik, absolwent studiów doktoranckich z ekonomii w PAN, ukończył studia z marketingu i zarządzania i ochrony środowiska, prowadzi gospodarstwo rolne, pracuje na rynku nieruchomości, w  2015 z ramienia KUKIZ’15, bez powodzenia ubiegał się o mandat poselski, a w 2018 o mandat radnego powiatu piaseczyńskiego, związany z ugrupowaniem Kornela Morawieckiego „Wolni i Solidarni”, w okresie wyborów w 2019 zaangażował się w działalność „Skutecznych” Liroya-Marca, w 2020 bezskutecznie kandydował na urząd Prezydenta RP,  w 2024 bez powodzenia kandydował z listy Bezpartyjni Samorządowcy – Normalna Polska do Parlamentu Europejskiego, uzyskując z pierwszego miejsca na liście 1.337 głosów w okręgu nr 5, jest świeckim kaznodzieją Kościoła Metodystów,
patrz:
https://www.radiokrakow.pl/audycje/piotr-bakun-bezpartyjni-samorzadowcy

 
image   Łukasz Belter
ODPOWIEDZIALNOŚĆ, absolwent amerykańskiego liceum Pearl River Central High School. magister ekonomii Szkoły Głównej Handlowej, inżynier oprogramowania prowadzący własną działalność gospodarczą, projektował systemy informatyczne klasy ERP dla korporacji międzynarodowych w USA, Europie, Azji, inicjator projektu obywatelskiego „STOP Hałasowi od Autostrady”,  kandydował na Prezydenta Rzeszowa w 2018, uzyskując 1% głosów oraz także bezskutecznie na posła do Sejmu z list Bezpartyjnych Samorządowców w Łodzi w 2023, uzyskując 1.519 głosów,
patrz:
https://www.facebook.com/lukaszbelter/
https://nowiny24.pl/debata-kandydatow-na-prezydenta-rzeszowa-ogladaj-live-na-portalu-nowiny24pl/ar/c3-13575298

image   Włodzimierz Bodnar
partia WSPÓLNIE DLA ZDROWIA, lekarz – specjalista chorób płuc dzieci, w czasie pandemii leczył na chorych COVID-19 amantadyną, w 2023 bezskutecznie kandydował do Senatu z listy Bezpartyjni Samorządowcy, uzyskując  ponad 42 tysiące głosów (tj. 16% ).,
patrz:
https://wspolniedlazdrowia.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=jhhOCG9xXEM
https://demotywatory.pl/5112986/Dr-Wlodzimierz-Bodnar-wywiad
https://www.rp.pl/wybory/art39071851-o-miejsce-w-senacie-powalczy-lekarz-ktory-leczyl-chorych-na-covid-19-amantadyna

image   Marek Ciesielczyk
ANTYPARTIA, studia matematyki i filozofii na UJ, doktor politologii Uniwersytetu w Monachium, pracownik Forschungsinstitut fur sowjetische Gegenwart w Bonn, Fellow w European University Institute we Florencji, profesor politologii University of Illinois w Chicago, wykłady m.in. na  uniwersytetach Stanford, Berkeley, London School of Economics & Political Science, autor kilkuset artykułów w specjalistycznych pismach w języku niemieckim, angielskim, polskim i kilku książek – m.in. pierwszej w języku polskim historii rosyjskich służb specjalnych pt. „KGB – Z historii rosyjskiej i sowieckiej policji politycznej”, trzech książek nt. korupcji w samorządzie i  jedynej  nt. działań SB za granicą pt. „Polonijni agenci Służby Bezpieczeństwa”, radny Rady Miejskiej w Tarnowie pięciu kadencji,  w „Złotej księdze polskiego samorządu” czytamy:„najbardziej tępiony radny przez lokalne media ze względu na walkę z korupcją”, w 2001  jako niezależny kandydat do Senatu uzyskał ok. 44 tysiące głosów, zajmując pierwsze „niemedalowe” miejsce,

patrz:

www.marekciesielczyk.com

www.antypartia.org 

https://www.youtube.com/watch?v=1KMS7x7oX5c

https://www.youtube.com/watch?v=IreI_QeZ-o8&t=3s  

https://www.youtube.com/watch?v=fcHV5v83LjI&t=3s

 
image   Artur Kalbarczyk
Patrioci Polska, absolwent Technikum Mechanicznego w Gdyni, od 1989 mieszkał w Kanadzie, gdzie prowadził małą firmę, jest autorem kanału na YouTube poświęconego zagadnieniom geopolitycznym oraz sytuacji na rynkach finansowych, twórca ruchu Patrioci Polska w 2023 roku, w 2015 bezskutecznie kandydował do Sejmu w elbląskim okręgu z listy KORWIN, uzyskując  3.394 głosy z pierwszego miejsca na liście,
patrz:
https://www.youtube.com/channel/UCdtWLwOZVGmfJuomKE7KjUA/videos ,   
https://www.facebook.com/KalbarczykArtur/?locale=pl_PL

 

image   Włodzimierz Korab-Karpowicz
WOLNE WYBORY, studia inżynierskie z zakresu elektroniki na Politechnice Gdańskiej, studia filozoficzne na KUL i Katolickim Uniwersytecie Ameryki w Waszyngtonie, habilitacja na  Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, stypendium  Lady Davis Fellowship Trust na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, w latach 1991-92  wiceprezydent Gdańska, a 1998-2000 sekretarz ds. konsularnych w ambasadzie RP w Oslo, obecnie jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu Opolskiego, autor licznych książek i artykułów,  kandydował bezskutecznie do Sejmu z listy Porozumienia Centrum w 1993, zaś w 2010 również bezskutecznie do Sejmiku z listy PiS,
patrz:  
https://www.youtube.com/watch?v=sLI7fWoKeao

image   Wojciech Kornowski
Zjednoczeni ponad Podziałami,  technolog drewna, przedsiębiorca, 1997-2001 prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich. w latach 90-tych założył Polską Partię Gospodarczą,  bezskutecznie kandydował do Senatu, w 2000 założył partię Polska Unia Gospodarcza, w wyborach parlamentarnych w 2001 uzyskała 0,06% głosów, a on sam -308 głosów, na przełomie lat 2003 i 2004 powołał Ogólnopolski Komitet Obywatelski „OKO”, który w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 otrzymał  0,58% głosów, w 2005 przekształcił się  w Ogólnopolską Koalicję Obywatelską, która w wyborach do Sejmu zdobyła 0,14% głosów, a Kornowski – 130 głosów, w wyborach prezydenckich ugrupowanie Kornowskiego wystawiło Stanisława Tymińskiego,  który otrzymał wówczas  0,16% głosów. Kornowski kierował komitetem Tymińskiego, w 2012 objął funkcję p.o. przewodniczącego Krajowej Partii Emerytów i Rencistów, w  2018 założył partię Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów, która w wyborach parlamentarnych w 2019  uzyskała  0,03% głosów, w 2022 stworzył „Zjednoczenie Ponad Podziałami”,  
patrz:  
https://www.youtube.com/watch?v=LXAO_a-ZmVU

https://www.cda.pl/video/15007409b1
 

 

image   Jan Kubań
Polsko-Amerykańska Fundacja  Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego (PAFERE),  absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa w specjalności Mechanika Stosowana, mgr inż. Podstawowych Problemów Techniki, Prezes PAFERE, . instruktor alpinizmu, działacz na rzecz wolności i rozwoju ekonomicznego w duchu wolnorynkowym, a także gorący zwolennik i orędownik demokracji bezpośredniej w stylu szwajcarskim. Autor książki „Fizyka życia”
patrz:
https://www.pafere.org/author/jan-kuban/
https://www.youtube.com/watch?v=bW6kazo5ne8
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9hV6TQXvt0ehbDcAX1Mjc2YxATC60m6v

image   Wiesław Lewicki
NORMALNY KRAJ,  przedsiębiorca, wcześniej działacz partii Kongres Nowej Prawicy, później stworzył partię Normalny Kraj, która w wyborach do Sejmu w 2023 uzyskała 0,02%, a on sam – z pierwszego miejsca na liście – 238 głosów, zaś w 2024 w wyborach do Parlamentu Europejskiego komitet Normalny Kraj uzyskał  0,17% głosów, 
patrz:
https://www.youtube.com/watch?v=SPfuxrHFIqY    
https://normalnykraj.pl/ 
https://www.cda.pl/video/1830044ba/vfilm
https://www.youtube.com/watch?v=jYmTAUJEOBI

image    Maciej Maciak
Ruch Dobrobytu i Pokoju,  studiował na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, dziennikarz, prowadzi własny program internetowy we Włocławku,  w 2023 w wyborach do Sejmu jego ugrupowanie uzyskało 0,12% głosów, a on sam (w okręgu Włocławek) – 1.298 głosów, w 2024 bezskutecznie ubiegał się o fotel prezydenta Włocławka, uzyskując 7% głosów, także nie uzyskał mandatu radnego miejskiego, 
patrz:
https://www.youtube.com/channel/UCHmIpq0JjXrm9VMS3jRywxQ

image    Bogdan Morkisz
Zjednoczeni dla Polski, przedsiębiorca, wybitny szachista, sędzia szachowy,  autor internetowego programu „Siewcy prawdy”, w roku 2002 kandydował  do Rady Miejskiej w Mysłowicach i otrzymał 12 głosów,
patrz: 
http://www.zdp.org.pl/
https://rumble.com/c/SiewcyPrawdy

image    Rafał Piech
Polska jest Jedna, prezydent Siemianowic Śląskich,   absolwent studiów menedżerskich MBA Executive w Akademii WSB oraz Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, wcześniej działał w Platformie Obywatelskiej, w wyborach do Sejmu w 2023 partia Polska jest Jedna uzyskała 1,63% głosów, a Piech nie wszedł do Sejmu, kandydując w okręgu nowosądeckim, na początku  2024 razem z publicystami i dziennikarzami Witoldem Gadowskim i Wojciechem Sumlińskim powołał stowarzyszenie Ruch Obrony Polaków,   patrz:

https://www.youtube.com/channel/UCx-kfrnoHYwdntfrBZ-PEVg
https://tvmn.pl/Czym-jest-Ruch-Obrony-Polakow-Przyblizamy-idee-przyswiecajace-nowej-organizacji-8058a

 

image    Romuald Starosielec

Ruch Naprawy Polski, historyk, redaktor naczelny miesięcznika „Polityka Polska”, specjalizuje się w zagadnieniach geopolityki, był liderem partii Jedność Narodu,  w  2018,  jako kandydat na radnego sejmiku województwa mazowieckiego, uzyskał  267 głosów, w 2024 w wyborach na Prezydenta Warszawy uzyskał 0,78% głosów, zajmując ostatnie miejsce, w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 Ruch Naprawy Polski uzyskał  0,04% głosów, a na Starosielca, startującego z pierwszego miejsca, głosowało 253 wyborców,
patrz:
https://warszawa.tvp.pl/76534177/romuald-starosielec-kandydatem-na-prezydenta-stolicy-jakie-zmiany-obiecuje
https://www.facebook.com/watch/?v=7265588013526882

 image    Paweł Tanajno
Polska Liberalna – Strajk Przedsiębiorców, przedsiębiorca, w 2002 ubiegał się bezskutecznie o wejście do rady dzielnicy Mokotów, w 2015 jako kandydat Demokracji Bezpośredniej w wyborach na  Prezydenta RP uzyskał  0,2% głosów, w wyborach na prezydenta Warszawy głosowało na niego 0,4% wyborców, także bezskutecznie ubiegał się o wejście do Rady Miejskiej w Warszawie, w 2020  ponownie został kandydatem na Prezydenta RP i otrzymał. 0,1% głosów, w 2024 w wyborach do Parlamentu Europejskiego komitet  Polska Liberalna–Strajk Przedsiębiorców uzyskał 0,08% głosów,
patrz:  
https://partia-strajk-przedsiebiorcow.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=fPSf9NV1Rjc

 

image    Marek Woch
Bezpartyjni Samorządowcy, ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk prawnych,  absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, członek Polskiego Towarzystwa Legislacji, od 2023 Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, w 2023 w wyborach do Sejmu Bezpartyjni Samorządowcy uzyskali 1,86% głosów, a Woch bezskutecznie ubiegał się o mandat posła, uzyskując z pierwszego miejsca  2.500 głosów, w 2024 bezskutecznie kandydował do Sejmiku Województwa Lubelskiego, w 2024 w wyborach do PE  komitet Bezpartyjni Samorządowcy – Normalna Polska w Normalnej Europie (tj. w koalicji z Korwinem-Mikke) uzyskał  0,93% głosów, a sam Woch – z pierwszego miejsca – 3.326 głosów,
patrz:
https://www.youtube.com/watch?v=k846R9cDNb0    
https://www.youtube.com/watch?v=JIZTu9qIid8

 
image     Janusz Zagórski
e-Parlament Wolnych Ludzi, studia z zakresu nauk politycznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego,  od 1997 inicjator i główny organizator największej w Polsce imprezy poświęconej tematyce ufologicznej, w latach 1998−2007  jeden z ekspertów od zjawisk niewyjaśnionych w programie telewizyjnym „Nie do wiary”, od 2008 prowadzi własną telewizję internetową, Niezależną Telewizję (NTV), zainicjował e-Parlament, w 1995 podczas wyborów uzupełniających do Senatu, startował z listy Komitetu Wyborczego Forum Nowej Cywilizacji „Piramida” w okręgu wrocławskim, uzyskując  1,9% głosów, co dało mu  ostatnie miejsce,  w 2023 nie udało się zarejestrować żadnego kandydata do Senatu z tego środowiska,

patrz:
https://niezaleznatelewizja.pl/ 

https://www.youtube.com/watch?v=JOxsjuXPhAw

 
image    Jerzy Zięba
Ukryte terapie,  przedsiębiorca i publicysta, propagator medycyny niekonwencjonalnej, autor książki Ukryte terapie. Czego ci lekarz nie powie,  studiował na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych na AGH, w okresie 1982-2003 na emigracji w Niemczech i Australii, założył markę Visanto, która sprzedaje m.in. suplementy diety, jest propagatorem demokracji bezpośredniej typu szwajcarskiego,
patrz: 
https://jerzyzieba.com/demokracja-bezposrednia  oraz 
https://www.youtube.com/watch?v=S380f11iAJI   i 
https://tv.jerzyzieba.com/filmy/PVLrYqKrWQ/ZWmnwxeq30k5l8gj1DrJNMgaPoB2vK

 
image     Stanisław Żółtek
POLEXIT, studia matematyczne na UJ, wieloletni działacz Unii Polityki Realnej Korwina-Mikke i Kongresu Nowej Prawicy, b. wiceprezydent Krakowa i eurodeputowany,  w wyborach na Prezydenta RP w 2020 uzyskał 0,23% głosów, a w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 jego partia POLEXIT otrzymała  0,25% głosów, a on sam 2.165 głosów w swoim okręgu z pierwszego miejsca na liście, 
patrz: 
https://www.youtube.com/live/3yQxZoMv17o   oraz  
https://www.youtube.com/watch?v=dXundtaPfmI&t=26s