Jak wyłonić wspólnego kandydata środowisk antysystemowych na Prezydenta RP?

cze 10, 2024 | Aktualności, Historia Antypartii

Wszystkim niezależnym środowiskom antysystemowym, którym leży na sercu los naszej Ojczyzny, proponujemy przystąpienie do procedury wyłonienia jednego, wspólnego kandydata na Prezydenta RP.

Czekamy na modyfikacje przedstawionych tu propozycji. Najnowsza historia Polski pokazała już niejednokrotnie, iż po uzyskaniu względnie dobrego wyniku w wyborach prezydenckich, powstawały formacje polityczne, które odrywały istotną rolę na polskiej scenie politycznej.

  1. Do końca września 2024 środowiska antysystemowe zgłaszają swych kandydatów na Prezydenta RP.
  2. Kandydaci nagrywają swe 15-minutowe wystąpienia – prezentacje, które umieszczane są w Internecie wraz z CV kandydatów.
  3. Każdy kandydat wpłaca „kaucję” w wysokości X złotych (suma do uzgodnienia) na utworzone w tym tylko celu konto, którego zbiorowym (wspólnym) dysponentem jest grupa osób wybrana wcześniej przez zgłaszające kandydatów środowiska antysystemowe. Pieniądze te będą przeznaczone na kampanię wyborczą jednego, wspólnego kandydata na Prezydenta RP.
  4. W/w środowiska – do końca października – zamawiają sondaż w wybranej wspólnie profesjonalnej pracowni, która przeprowadza sondaż, kierując ankietowanych – przed oddaniem głosu – do w/w nagrań wystąpień kandydatów.
  5. Kandydat, który uzyska największą liczbę głosów, jest wspólnym kandydatem wszystkich w/w środowisk antysystemowych w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Kandydatura ta zaprezentowana zostanie 11 listopada 2024 roku.
  6. Wszystkie w/w środowiska antysystemowe zobowiązują się do wspierania wspólnego kandydata na Prezydenta RP w czasie kampanii wyborczej oraz do dalszych wspólnych działań politycznych w przyszłości (np. do stworzenia wspólnej listy wyborczej w wyborach parlamentarnych etc.).

Czekamy na Wasze opinie dotyczące tej propozycji współpracy.  

tel. 601 255 849

P.S.

W 2015 roku PODZIEMNA TV i stowarzyszeni OBURZENI zorganizowały debatę antysystemowych kandydatów na Prezydenta RP, która jednak niestety nie doprowadziła do wyłonienia jednego wspólnego kandydata. Oczywiście później wszyscy przegrali. Bądźmy Polakami mądrymi po szkodzie….

Patrz relacja filmowa z tej debaty: