Spotkanie pozaparlamentarnych środowisk patriotycznych i antysystemowych

lis 29, 2021 | Aktualności, Historia Antypartii, Okręg nr 13 Kraków, Telewizja Antypartii

W niedzielę, 28 listopada 2021 w Krakowie, w Instytucie Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski i ugrupowanie Antypartia zorganizowały spotkanie  środowisk pozaparlamentarnych, którym leży na sercu los naszej Ojczyzny i które zamierzają uczestniczyć czynnie w najbliższych wyborach parlamentarnych.

 

Patrz relacja filmowa:

 

Celem spotkania krakowskiego było  rozpoczęcie publicznej dyskusji na temat wypracowania zasad współpracy politycznej, mogącej doprowadzić do obecności w naszym parlamencie ludzi inteligentnych, uczciwych i odważnych, którzy będą w stanie położyć kres korupcjogennej partiokracji, wojnie polsko-polskiej i zapewnić implementację autentycznej demokracji bezpośredniej w naszym Kraju oraz faktyczną jego suwerenność i wprowadzenie reform ekonomicznych, skutkujących odczuwalnym wzrostem standardu życia Polaków.

Po spotkaniu miała miejsce Msza św. w intencji Ojczyzny i bohaterów Powstania Listopadowego w Kościele Przemienienia Pańskiego Ojców Pijarów w Krakowie, ul. Pijarska 2.

Uczestnikami spotkania byli m.in. członkowie stowarzyszenia Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski, którego szefem jest Gniewomir Rokosz-Kuczyński, Antypartii, której Przewodniczącym jest dr Marek Ciesielczyk, czołowi działacze partii Polska Liberalna – Strajk Przedsiębiorców, partii POLEXIT,  ugrupowania Wolne Wybory, związku zawodowego taksówkarzy oraz przedstawiciele Polonii z Kolonii (RFN) i Ostrawy (Czechy).  

Kolejne spotkanie zaplanowane jest na 14-16 stycznia 2022 roku w Karpaczu. Już teraz prosimy przedstawicieli ugrupowań antysystemowych o zgłoszenia udziału ze względu na konieczność rezerwacji odpowiedniej liczby miejsc noclegowych w hotelu.

Antypartia przedstawiła projekt zasad współpracy pozaparlamentarnych ugrupowań antysystemowych (patrz niżej).

 

Projekt zasad współpracy pozaparlamentarnych ugrupowań antysystemowych

prowadzący do zgłoszenia wspólnych list do Sejmu w 2023, autorstwa Antypartii

 1. Wszystkie ugrupowania – sygnatariusze porozumienia muszą zaakceptować wspólną część programu, tj. te punkty, z których nie mogą zrezygnować i zobowiązać się do działań w Sejmie, które prowadzić będą do ich realizacji (np. w przypadku Antypartii będą to: 1.zmiana ordynacji wyborczej na większościową, 2.bezprogowe referendum, którego wynik musi być wiążący dla władzy, 3.złożenie przyrzeczenia publicznego wg art. 919 KC).
 2. Jeśli ugrupowanie uważa, iż start w wyborach w 2023 powinien nastąpić na wspólnych listach pod jego nazwą, zamówi do czerwca 2022 sondaż wyborczy przynajmniej w jednej z 9 głównych pracowni (CBOS, Estymator, IBRIS, Ipsos, Kantar, Pollster, Research Partner, Social Changes, United Surveys), w którym wystąpi obok wszystkich obecnych ugrupowań parlamentarnych.
 3. Najlepsze wyniki sondażowe wszystkich ugrupowań, pretendujących do roli wiodącego, zostaną porównane i cała grupa zgodzi się, iż nazwą wspólną, pod którą ugrupowania antysystemowe wezmą udział w wyborach, będzie nazwa tego ugrupowania, które uzyska w w/w sondażach najlepszy wynik.
 4. Strony podpisujące porozumienie zgodzą się, iż wezmą udział w wyborach jako zarejestrowana partia polityczna, a nie komitet wyborczy ze względu na oczywistą przewagę takiego rozwiązania. W związku z tym zwycięskie ugrupowanie, jeśli jeszcze nie jest partią polityczną, będzie miało obowiązek dokonania natychmiastowej rejestracji jako partia. Jeśli tego nie uczyni, grupa będzie występować pod nazwą ugrupowania – partii politycznej, które uzyska kolejny najlepszy wynik w w/w sondażach.
 5. Ugrupowania koalicyjne zarejestrują do końca roku 2022 wszystkich potencjalnych kandydatów, członków i sympatyków w jednym rejestrze osób, które będą chciały kandydować lub głosować w prawyborach, w wyniku których ustalony zostanie kształt wspólnych list wyborczych i kolejność kandydatów. Zarejestrowane osoby będą miały obowiązek wpłacania składek w wys. nie mniejszej niż 20 zł miesięcznie na kampanię.
 6. Do chwili prawyborów w każdym okręgu, które definitywnie zadecydują o kształcie i kolejności na listach wyborczych, kandydaci będą prezentowani na stronie internetowej.
 7. Warunkiem umieszczenia na liście wyborczej do Sejmu będzie wpłata przez każdego kandydata przynajmniej 1.000 zł i zebranie przynajmniej 300 podpisów pod listą wyborczą.
 8. Pełnomocnikiem wyborczym oraz finansowym w wyborach będą osoby wybrane wspólnie przez ugrupowania uczestniczące w koalicji.
 9. W roku 2022 koalicja przeprowadzi „próbę generalną”, zbierając w drugiej połowie tego roku 200.000 podpisów pod projektem obywatelskim ustawy. Liczba zebranych podpisów przez członków poszczególnych ugrupowań w 41 okręgach musi być istotną wskazówką w procesie konstruowania list wyborczych w następnym roku.
 10. W przypadku uzyskania przez koalicję wyniku ponad 3% subwencja będzie podzielona pomiędzy ugrupowania na zasadzie proporcjonalnej, w zależności od udziału procentowego w ogólnym wyniku wyborczym kandydatów poszczególnych ugrupowań. Jeśli na przykład wszyscy kandydaci zgłoszeni przez ugrupowanie X zdobędą we wszystkich 41 okręgach wyborczych 15% ogólnej liczby głosów oddanych na koalicję w całym kraju, ugrupowanie to będzie miało prawo do 15% sumy subwencji.
 11. Wszyscy wybrani ze wspólnej listy wyborczej posłowie będą mieli obowiązek należeć do wspólnego klubu parlamentarnego. Jeśli większość klubu uzna, iż dane głosowanie jest istotne na tyle, by uzgodnić wspólną strategię, o zachowaniu w przypadku tego głosowania zadecyduje większość klubu.
 12. Jeśli członek klubu będzie ustawicznie ignorował zdanie jego większości, zostanie usunięty z klubu, bez możliwości startu w kolejnych wyborach z tej listy, a ugrupowanie straci stosowną część subwencji, odpowiadającą liczbie usuniętych z klubu członków. Możliwe będzie zastosowanie artykułu 919 Kodeksu cywilnego, jeśli poseł złożył przed wyborami przyrzeczenie publiczne.