Rzeczpospolita bez PIT-a – Antypartia proponuje

cze 9, 2023 | Aktualności

20% podwyżki dla każdego – Rzeczpospolita bez PIT-a

Proponujemy każdemu pracownikowi 20% podwyżki poprzez obniżenie pozapłacowych kosztów
pracy, w tym likwidację PIT dla pracowników (PIT=0 dla wszystkich) i redukcję składek ZUS i NFZ.
Obecnie pozapłacowe koszty pracy średnio na pracownika stanowią 39,3% kosztów całkowitych, w
tym 7,3% – PIT oraz 32% – składki ZUS i NFZ. Dzięki naszej reformie udział pozapłacowych kosztów
pracy w koszcie całkowitym spadnie z 39,3% do 28%, dzięki czemu płaca netto wzrośnie o 20%.
Likwidacja PIT spowoduje lukę w budżecie państwa oraz samorządów w łącznej wysokości około 127
mld zł, którą uzupełnimy zwiększając efektywność pozostałych podatków: CIT, PIT z działalności
gospodarczej oraz VAT. Gwarantujemy, że dochody budżetów: centralnego i samorządów pozostaną co
najmniej na tym samy poziomie, a jest duża szansa, że znacznie wzrosną.

Reforma CIT oraz PIT z działalności gospodarczej będzie polegać na obniżeniu stawki podatku do 1,5%
z jednoczesnym ograniczeniem kosztów uzyskania przychodu wyłącznie do całkowitych kosztów pracy,
obejmujących płace netto, ZUS i NFZ, bez PIT, który zostaje zniesiony. Szacujemy, że przychody
podmiotów gospodarczych CIT i PIT wyniosą w 2024 r. około 14 bln zł, zaś całkowite koszty pracy
blisko 2 bln zł. Zatem dochody z tych podatków osiągną wysokość 180 mld zł (1,5% x 12 bln) i będą
wyższe od obecnych o 110 mld zł.

Drugim źródłem uzupełnienia luki po PIT jest projekt-e-VAT – Centralna Elektroniczna Ewidencja VAT,
umożliwiający realizację jednolitego, spójnego i transparentnego mechanizmu rozliczania podatku, w
którym zostaną całkowicie zablokowane możliwości jego wyłudzania. Celem projektu e-VAT jest
uszczelnienie systemu VAT poprzez jego radykalne uproszczenie, które sprowadza obowiązki
podatnika do jednej czynności per transakcja: wystawienia faktury elektronicznej poprzez rejestrację
transakcji w systemie oraz jej rozliczenia przelewem w bankowości elektronicznej. Dzięki pełnemu
uszczelnieniu i uproszczeniu systemu VAT dochody z budżetu z tego podatku powinny wzrosnąć o15
mld zł, co wraz z dodatkowym dochodem ze zreformowanego CIT z nawiązką uzupełni lukę po PIT.

Obniżenie udziału składek ZUS i NFZ w koszcie całkowitym z obecnych 32% do 28%,% spowoduje lukę
w budżetach tych instytucji w wysokości około 50 mld zł, którą wypełnimy poprzez wzrost dotacji z
budżetu centralnego. Środki przeznaczone na te dotacje będą pochodzić z oszczędności, na które
składają się: likwidacja Urzędów Skarbowych na rzecz Centralnej Ewidencji Podatkowej – 7 mld zł,
zniesienie powiatów wraz z przekazaniem ich kompetencji do gmin i ich dobrowolnych związków – 8
mld zł, redukcja administracji centralnej – 3 mld zł, zniesienie dotacji na bezużyteczne programy
badawcze i społeczne – 2 mld zł. Pozostał 30 mld zł będzie pochodzić z ograniczenia wydatków
socjalnych.

Tytułem podsumowanie zacytujemy sentencję prof. Roberta Gwiazdowskiego, niestrudzonego
bojownika o uwolnienie pracy od zbędnych obciążeń, który otwierając konwencję Komitetu
Wyborczego Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski, powiedział: Polska będzie niepodległa, kiedy
będzie silna, będzie silna, kiedy będzie bogata, będzie bogata, kiedy bogaci będą Polacy, którzy będą
bogaci, kiedy spadnie opodatkowanie ich pracy. Czynimy krok w tym kierunku. Polskę nie stać na PIT –
Rzeczpospolita bez PIT-a.

 

Piotr Grajkowski

„Jedynka” ANTYPARTII w okręgu wyborczym Warszawa II