Relacja z Kongresu Antypartii w Czosnowie k. Warszawy – Zbieramy podpisy pod obywatelskim projektem ustawy, uzależniającym wynagrodzenie parlamentarzystów od średniej krajowej.

paź 16, 2022 | Aktualności, Historia Antypartii, Informacje z 41 okręgów wyborczych, Okręg nr 20 Warszawa II, Telewizja Antypartii

W sobotę, 15 października 2022 miał miejsce Kongres Antypartii w Czosnowie pod Warszawą, a następnie spotkanie z przedstawicielami innych, pozaparlamentarnych ugrupowań antysystemowych poświęcone współpracy. Powstał Komitet inicjatywy ustawodawczej, który będzie zbierał podpisy pod projektem ustawy, obniżającym dwukrotnie wynagrodzenie posłów i senatorów. Kilka miesięcy temu w sondażu SOCIAL CHANGES ponad 70% ankietowanych Polaków poparło ten projekt ustawy Antypartii..

Przed Kongresem oflagowane i obanerowane samochody Antypartii przejechały przez centrum Warszawy w stronę Ministerstwa Edukacji i Nauki, gdzie odbywał się protest nauczycieli. W tym samym czasie inna grupa członków Antypartii rozdawała ulotki z programem tego ugrupowania w samym sercu Warszawy, na tzw. „Patelni”.

_____________________________

_______________________________________

 

_________________________

Patrz migawki filmowe z Kongresu, tutaj:

 

W sobotnim spotkaniu wzięli udział członkowie i sympatycy Antypartii prawie ze wszystkich regionów Polski – od Przemyśla po Gdynię, od Lublina po Gorzów Wielkopolski.

Na wniosek komisji Rewizyjnej zgromadzeni udzielili absolutorium Zarządowi i Radzie Koordynatorów Antypartii po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności ugrupowania w ciągu roku, kiedy to Antypartia brała udział w 57 wydarzeniach, co oznacza, iż średnio każdego tygodnia ugrupowanie inicjowało jakąś akcję, patrz niżej załącznik nr 1.

Nowymi członkami Zarządu Antypartii zostali Jerzy Kowalewski z Krakowa (dotychczasowy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej)  oraz Bogusław Znyk z Gliwic (tamtejszy Koordynator Okręgowy Antypartii), zaś Wiceprzewodniczącym Zarządu – dotychczasowy jego członek – Janusz Maksymowicz z Gorzowa Wielkopolskiego, nową Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Antypartii została Grażyna Łada – Hawryluk z Krakowa.

 

Janusz Maksymowicz – Wiceprzewodniczący Zarządu Antypartii (dotychczasowy jego członek), Gorzów Wielkopolski, przedsiębiorca, członek zarządu spółki handlowej (dużego centrum handlowego w Gorzowie Wielkopolskim).

 

  dr Jerzy Kowalewski – nowy członek Zarządu Antypartii, Kraków, doktor nauk humanistycznych (w dziedzinie literaturoznawstwa) Uniwersytetu Jagiellońskiego, b. pracownik naukowy UJ, v-ce Prezes Fundacji na rzecz Dwujęzyczności Polaków za granicą,dotychczasowy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Koordynator Antypartii w okręgu wyborczym Kraków.

  Bogusław Znyk – nowy członek Zarządu Antypartii, Gliwice / Zabrze, studia administracji, własna działalność gospodarcza, b. radny Rady Miejskiej w Zabrzu, Prezes stowarzyszenia  Porozumienie Inicjatyw Społecznych, Koordynator Antypartii w okręgu wyborczym Gliwice.

 

  Grażyna Łada – Hawryluk Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Kraków, dyplomowana opiekunka medyczna, terapeutka zajęciowa, dotychczasowa Koordynatorka Okręgowa Antypartii w Krakowie.

 

Jako że Antypartia postanowiła zgłosić swój projekt ustawy w sprawie zmiany ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, który zakłada uzależnienie wynagrodzenia parlamentarzysty od średniej krajowej (co w praktyce oznacza dwukrotne obniżenie pensji posłów i senatorów), powołano do życia „Komitet inicjatywy ustawodawczej – ANTYPARTIA – projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, tj. uzależnieniu wynagrodzenia parlamentarzystów od średniej krajowej”.  Pełnomocnikiem komitetu został Marek Ciesielczyk, zaś jego zastępcą Jerzy Adam Kowalewski, patrz niżej załącznik nr 2  (wraz z uzasadnieniem projektu ustawy).

Każdy, kto zgadza się z tym projektem, może zbierać podpisy na karcie, do której pobrania link podany jest niżej jako załącznik nr 3 i wysłać podpisy na adres: Antypartia, ul. H. Ch. Andersena 6 / 80 , 01-911 Warszawa

Po przerwie obiadowej miało miejsce spotkanie uczestników Kongresu Antypartii z przedstawicielami innych, pozaparlamentarnych ugrupowań antysystemowych (Zjednoczeni ponad Podziałami, Wolni i Solidarni, stowarzyszenie Ruch Odbudowy Polski, b. przedstawiciele KNP i UPR), w czasie którego Antypartia zaprezentowała projekt zasad współpracy i konstruowania wspólnych list wyborczych, patrz niżej  załącznik nr 4 i 5.

Zapowiedziano noworoczną Konwencję Antypartii 3-5 lutego 2023 w Zakopanem – Kościelisku, na którą zaproszeni są także przedstawiciele innych ugrupowań, które chcą współpracować z Antypartią, patrz niżej załącznik nr 6

 

______________________

 

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z działań Zarządu i Rady Koordynatorów Antypartii

w okresie wrzesień 2021 – październik 2022

 

 1. 25 września 2021 odbył się Trzeci Kongres Antyprtii w Warszawie, na którym m.in.  wprowadzono konieczne zmiany w Statucie (np. możliwość obrad online), wybrano dodatkowych członków Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej. 
 2. 25 września 2021 odbyło się spotkanie Antypartii w Radomiu.
 3. We wrześniu 2021 członek Zarządu Antypartii, okręgowy koordynator z Gorzowa Wlkp., Janusz Maksymowicz udzielił wywiadu dla lokalnej telewizji LUBUSKIE365.TV.
 4. 28 września 2021 Antypartia wystąpiła z apelem do Premiera RP o sformalizowanie polskich żądań reparacyjnych wobec Niemiec w formie noty dyplomatycznej (co zresztą się stało rok później)
 5. 1-3 października 2021 miały miejsce spotkania Antypartii na Kaszubach k. Piechowic, w Inowrocławiu i k. Torunia.
 6. 9-10 października 2021 członkowie i sympatycy Antypartii z Podkarpacia, Małopolski oraz województwa lubelskiego spotkali się w Bieszczadach, w Polańczyku.
 7. 16 października 2021 zorganizowane zostało spotkanie Antypartii w Kielcach (wcześniej – od lipca 2020 do października 2021 odbyły się 32 spotkania Antypartii na terenie całej Polski – od Bieszczad po Pomorze).
 8. 19 października członkowie Zarządu Antypartii wzięli udział w Siemianowicach w spotkaniu ugrupowania Polska jest Jedna.
 9. 15-18 października 2021 nagrodzona przez Uniwersytet Jagielloński za precyzję badań i wyników sondaży prestiżowa pracownia SOCIAL CHANGES przeprowadziła badania na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1.096 Polaków. Aż 14% ankietowanych odpowiedziało w tym sondażu wyborczym, iż zagłosowałoby na Antypartię, co dało jej trzecie miejsce – za PiS (33%) i KO (23%). Antypartia wyprzedziła ugrupowanie Hołowni (11%), Lewicę (7%) i Konfederację (7%). Oznacza to, iż w Sejmie zasiadłoby ok. 60 posłów Antypartii!
 10. 26 października 2021 dziennik Super Express zamieścił na swoich łamach artykuł pt.: „Nowa siła polityczna wkracza na ring? Sensacyjny wynik sondażu wyborczego!”, w którym przedstawiono wyniki sondażu Social Changes.
 11. 27 października 2021 w zabytkowym Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie przy ulicy Miodowej odbyła się konferencja prasowa Antypartii, na której członkowie Zarządu przedstawili wyniki w/w sondażu i jego skutki.
 12. Po opublikowaniu wyników w/w sondażu wyborczego związana z Gazetą Warszawską PL1 TV  przeprowadziła 29 października 2021 wywiad z Przewodniczącym Antypartii, dr. Markiem Ciesielczykiem.
 13. 27 października 2021 Przewodniczący Antypartii Marek Ciesielczyk udzielił wywiadu telewizji wRealu24, analizując przyczyny sukcesu Antypartii w sondażu pracowni Social Changes.
 14. 2 listopada 2021 ukazał się wywiad z Przewodniczącym Antypartii – dla Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego.
 15. 20 listopada 2021 odbyła się online coroczna konferencja Ruchu JOW. Dotyczyła współpracy samorządów z władzami centralnymi w kontekście systemów wyborczych. W konferencji uczestniczył także Przewodniczący Antypartii.
 16. 23 listopada Zarząd Antypartii przyjął Projekt zbioru zasad współpracy pozaparlamentarnych ugrupowań antysystemowych prowadzący do zgłoszenia wspólnych list wyborczych do Sejmu we wszystkich 41 okręgach wyborczych w 2023 roku.
 17. 24 listopada 2021 Zarząd przyjął Uchwałę  w sprawie zasad tworzenia list wyborczych Antypartii.
 18. 25 listopada 2021 w małopolskim, 100-tysięcznym Tarnowie, na sesji Rady Miejskiej, w czasie której radni głosować mieli za astronomicznymi podwyżkami dla prezydenta miasta i samych siebie, Marek Ciesielczyk, który jest także radnym , złożył poprawkę do uchwały w sprawie podwyżek diet dla radnych, która zakładała, iż samorządowcy nie będą już otrzymywać żadnych diet. Ciesielczyk był jedynym w Polsce radnym, który chciał zlikwidować diety.
 19. 28 listopada 2021 w Krakowie Antypartia była współorganizatorem (wraz ze Stowarzyszeniem Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski) spotkania pozaparlamentarnych środowisk patriotycznych i antysystemowych
 20. 30 listopada 2021 Zarząd Antypartii zaapelował do Sejmu RP o jak najszybsze przyjęcie ustawy znoszącej referendalny próg ważności referendum lokalnego.
 21. 12 grudnia 2021 odbyła się Regionalna Konwencja Antypartii w Warszawie, doszło także do kolejnego już spotkania Antypartii z innymi pozaparlamentarnymi ugrupowaniami antysystemowymi,
 22. 14-16 stycznia 2022 w Karpaczu odbyło się kolejne spotkanie integracyjne Antypartii i innych pozaparlamentarnych ugrupowań antysystemowych, na którym omówiono proces tworzenia list wyborczych w wyborach parlamentarnych w 2023 roku oraz zasady współpracy Antypartii z innymi, bliskimi programowo ugrupowaniami pozaparlamentarnymi.
 23. Na początku lutego 2022 profesor Andrzej Frydrychowski i mecenas Ewa Rzeuska zostali kolejnymi członkami gabinetu ekspertów Antypartii
 24. 3 lutego 2022 w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się Konwencja Okręgowa Antypartii. W czasie tego spotkania członków i sympatyków ANTYPARTII z okręgu lubuskiego powołany został Lubuski Okręgowy Zarząd Antypartii na czele z Januszem Maksymowiczem.
 25. Na początku lutego 2022 Piotr Walentynowicz – wnuk legendarnej działaczki Solidarności Anny Walentynowicz oświadczył, iż wstępuje w szeregi Antypartii i będzie kandydował do Sejmu z listy tego antysystemowego ugrupowania. Także kolejny już wykładowca akademicki, dziennikarz i specjalista od PR  przyłączył się do Antypartii.
 26. 12 lutego 2022 ukazuje się „Historia porażek ugrupowań pozaparlamentarnych – albo dlaczego od 30 lat nie można obalić demokracji bezobjawowej”, autorstwa Przewodniczącego Antypartii
 27. 12 lutego 2022 w Przemyślu doszło do spotkania doktora Włodzimierza Bodnara z Przewodniczącym Antypartii, dr. Markiem Ciesielczykiem i Koordynatorem tego ugrupowania w okręgu wyborczym Krosno-Przemyśl, Lesławem Krupskim. Rozmawiano na temat współpracy.
 28. 15 lutego 2022 w dzienniku RZECZPOSPOLITA ukazał się kolejny artykuł na temat Antypartii pt.: „Nowa antysystemowa siła chce wejść do Sejmu. Do Antypartii zaczęły dołączać znane nazwiska”.
 29. 19 lutego w dzienniku SUPEREXPRESS ukazał się wywiad z Piotrem Walentynowiczem, w którym mówi, dlaczego przyłączył się do ANTYPARTII.
 30. 5 marca 2022 w Gdańsku, w Domu Z. Zappio, na Starym Mieście odbyła się kolejna Regionalna Konwencja Antypartii, tym razem dla Pomorza oraz – online – Kongres Antypartii. Powołano nowych koordynatorów okręgowych na Pomorzu.
 31. 6 marca 2022 w Bydgoszczy odbyło się kolejne spotkanie regionalne Antypartii z udziałem radnych miejskich z Bydgoszczy.
 32. 9 marca 2022 Rada Koordynatorów wybrała nowych członków Zarządu Antypartii oraz przyjęła program działania ugrupowania na najbliższe miesiące. Członkami Zarządu zostali  Lech Barański z Wrocławia, architekt, absolwent Politechniki Wrocławskiej, oprócz Polski, projektował także we Francji, w Niemczech i Irlandii, członek Polskiego Związku Alpinizmu, przejmie obowiązki skarbnika, Andrzej  Gorzkowski z Warszawy, dziennikarz, b. redaktor naczelny i wydawca pism motoryzacyjnych,  konstruktor i producent turystycznych łodzi modułowych (houseboatów), będzie sekretarzem oraz Lesław Krupski z Przemyśla, specjalista ds. techniczno-rozliczeniowych w spółdzielni mieszkaniowej.
 33. 23 marca 2022 Sąd Okręgowy w Warszawie dokonał wyjątkowo sprawnie trzech zmian, zaproponowanych przez Antypartię w jej wpisie w rejestrze partyjnym. Wpisany został: nowy adres Antypartii w Warszawie, nowi członkowie jej Zarządu oraz zmiany w Statucie Antypartii, które usprawnią jej funkcjonowanie.
 34. 25-27 marca 2022 Antypartia zorganizowała 7 spotkań regionalnych w Polsce wschodniej i północno-wschodniej. w Lublinie, Chełmie, Białej Podlaskiej, Białystoku, Ełku, Olsztynie i Elblągu.
 35. Pod koniec marca zostali powołani kolejni koordynatorzy okręgowi Antypartii – w okręgu wyborczym Częstochowa, Warszawa-1 i Elbląg.
 36. Na początku kwietnia 2022 Antypartia pozyskała w Warszawie kolejną, znakomitą kandydatkę do Sejmu – wyjątkową sportsmenkę, trenerkę i w dodatku naukowca – Martę Kubań – jedną z najlepszych polskich zawodniczek judo,  wicemistrzynię Europy seniorów w judo,
 37. 24 kwietnia 2022 w Zabrzu został zorganizowany wykład dr. Marka Ciesielczyka na temat cyklicznego rozwoju kremlowskiego systemu politycznego i niezmienności istoty totalitaryzmu moskiewskiego – OD IWANA GROŹNEGO DO PUTINA.
 38. Na początku maja 2022 ukazał się wywiad jednego z sympatyków Antypartii Jana Kubania – Prezesa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego z ambasadorem Szwajcarii w Polsce, Juergiem Burri.
 39. 2 czerwca 2022 ukazał się wywiad z Markiem Ciesielczykiem – „ANTYPARTIA czołową siłą ruchu antysystemowego” – dla Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego
 40. 12 czerwca 2022 w Warszawie, w Restauracji AVANGARDA został zorganizowany wykład dra Marka Ciesielczyka pt.: „Od Iwana Groźnego do oficera KGB Putina”.
 41. 16-19 czerwca 2022 miała miejsce kolejna konwencja Antypartii, tym razem w Świnoujściu, połączona z przejazdem oflagowanych samochodów przez miasto i rozdawaniem ulotek tysiącom turystów z całej Polski.
 42. 1 lipca 2022 zorganizowano kolejny wykład dra Ciesielczyka w Tarnowie oraz zebranie członków i sympatyków Antypartii z okręgu tarnowskiego. Wybrano Zarząd Okręgowy i Koordynatora Okręgowego.
 43. Z przeprowadzonego w dniach 6-8 lipca sondażu, w którym 753 mieszkańcom Tarnowa zadano na ulicach miasta pytanie: „Na kogo zagłosowałbyś w wyborach Prezydenta Tarnowa?” – wynika, iż wybory wygrałby przedstawiciel ANTYPARTII, obecnie niezależny radny Rady Miejskiej w Tarnowie, dr Marek Ciesielczyk.
 44. W lipcu 2022 Antypartia zgłosiła (w przedterminowych wyborach) kandydatkę na Prezydenta Rudy Śląskiej Aleksandrę Kulpan – doktorantkę w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Zbyt krótki czas wyznaczony na zebranie 3 tysięcy podpisów w mieście oraz do dziś nie wyjaśnione działania osoby koordynującej zbieranie list z podpisami uniemożliwiły jednak  jej rejestrację.
 45. Od 23 do 31 lipca 2022 członkowie i sympatycy Antypartii przejechali oflagowanymi i obanerowanymi samochodami trasę od Krynicy Morskiej po Świnoujście, rozdając  ulotki informujące o Antypartii tysiącom turystów z całej Polski – między innymi w Krynicy Morskiej, Jelitkowie, Brzeźnie, Jastrzębiej Górze, Dębkach, Łebie, Sarbinowie, Kołobrzegu, Mielnie, Pobierowie, Międzyzdrojach, Świnoujściu.
 46. 22 lipca 2022 w dzienniku Rzeczpospolita i tygodniku Wprost ukazały się kolejne artykuły, przedstawiające ANTYPARTIĘ w pozytywnym świetle.
 47. 5 września 2022 Zarząd Antypartii podjął uchwałę dotyczącą poparcia stanowiska Rządu RP ws. odszkodowań wojennych dla naszego kraju ze strony Republiki Federalnej Niemiec.
 48. 7 września 2022 ukazał się wywiad z Przewodniczącym Antypartii pt.:„Partie polityczne to mafie – Antypartia pomoże obywatelom złapać posłów za gardło” w Radio Suweren.
 49. 17 września 2022 w Zabrzu Antypartia zorganizowała spotkanie przedstawicieli niektórych komitetów wyborczych, które zgłosiły kandydatów na Prezydenta w Rudzie Śląskiej, by omówić przyszłą współpracę.
 50. We wrześniu 2022 Antypartia zdecydowała się przedstawić swoje stanowisko w sprawie współpracy z innymi ugrupowaniami na Kongresie Antykryzysowym w Poznaniu 22-23 listopada 2022 .
 51. 21 września 2022 Zarząd Antypartii skierował do Sejmu RP wniosek, by tzw. „ustawa odorowa” została uzupełniona o możliwość eliminacji uciążliwości zapachowych także spowodowanych funkcjonowaniem składowisk odpadów oraz produkcją przemysłową.
 52. 22 września 2022 ukazał się wywiad z Przewodniczącym Antypartii, dr. Markiem Ciesielczykiem dla Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego „Obywatele muszą trzymać posłów za gardło”.
 53. 25 września 2022 Antypartia skierowała apel o zjednoczenie do liderów ugrupowań antysystemowych
 54. 30 września 2022 w zamku Książ k. Wałbrzycha w czasie uroczystego spotkania stowarzyszenia NIEPOKONANI 2012 (z okazji 10-lecia) wystąpił Marek Ciesielczyk, co zaowocowało rozmowami na temat wspólnego startu w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych Antypartii i Niepokonanych.
 55. 1 października 2022, z okazji 100-lecia istnienia Zabrza jako miasta odbyły się tam uroczyste obchody tej rocznicy. Wśród licznie zebranych mieszkańców miasta pokazała się ANTYPARTIA nie tylko na paradzie (ze swymi banerami), lecz także rozdając tysiące ulotek ze swym programem.
 56. 15 października w Czosnowie pod Warszawą odbędzie się kolejny Kongres Antypartii i spotkanie pozaparlamentarnych ugrupowań antysystemowych.
 57. 3-5 lutego w Zakopanem – Kościelisku Antypartia organizuje swą noworoczną Konwencję i następne spotkanie przedstawicieli ugrupowań antysystemowych.

____________________

 

Załącznik nr 2

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

 1. Na podstawie art. 118, ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ustawy z dnia 24 czerwca 1999 roku o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz.U. 1999 nr 62, poz. 688) podpisani niżej obywatele RP, mający prawo wybierania do Sejmu, wnoszą do Marszałka Sejmu poniższy projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. 1996, nr 73, poz. 350), odpowiadający wymogom zawartym w Konstytucji RP i Regulaminie Sejmu RP oraz w/w ustawie o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.
 2. Proponowane zmiany ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora to uzależnienie ich uposażenia od średniego wynagrodzenia w Polsce.
 3. Czynności związane z przygotowaniem projektu ustawy wykonuje komitet inicjatywy ustawodawczej pod nazwą: „Komitet inicjatywy ustawodawczej – ANTYPARTIA  – projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, tj. uzależnieniu wynagrodzenia parlamentarzystów od średniej krajowej”, zwany dalej „Komitetem”, tel. 601 255 849, e-mail: dr.ciesielczyk@gmail.com
 4. Skład komitetu (co najmniej 15 osób, które załączają pisemne oświadczenie o przystąpieniu do komitetu, ze wskazaniem imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania oraz PESEL i własnoręcznego podpisu: patrz załącznik
 5. Członkowie komitetu wskazują w swym pisemnym oświadczeniu, iż jego pełnomocnikiem będzie Marek Ciesielczyk, zaś zastępcą – Jerzy Kowalewski, którzy będą występować w imieniu i na rzecz komitetu.
 6. Załącza się wykaz podpisów obywateli popierających projekt ustawy, zawierający imię (imiona) i nazwisko osoby popierającej, adres zamieszkania, PESEL i własnoręczny podpis, nazwę komitetu i tytuł projektu ustawy, której obywatel udziela poparcia, sporządzony według wzoru wykazu ustalonego w drodze rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów na podstawie opinii Państwowej Komisji Wyborczej.

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Projekt dotyczy uzależnienia uposażenia posłów i senatorów nie – jak dotychczas – od wysokości  wynagrodzenia podsekretarza stanu (teraz 80% tego wynagrodzenia), lecz od średniego wynagrodzenia w Polsce. Wynagrodzenie parlamentarzystów byłoby takie samo jak średnie wynagrodzenie brutto w Polsce, podawane przez GUS w styczniu danego roku, tj. np. w 2022 – 6.064 zł, czyli teraz byłoby ok. dwukrotnie niższe niż obecne wynagrodzenie parlamentarzystów  (12.826 zł).

USTAWA

z dnia …….….

o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Art. 1. W ustawie z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. 1996, nr 73, poz. 350), wprowadza się następującą zmianę:

w artykule 25 – ustęp 2 otrzymuje brzmienie:  „Uposażenie odpowiada wysokości średniego wynagrodzenia w Polsce, podawanego przez Główny Urząd Statystyczny w styczniu danego roku”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po 14 dniach od jej opublikowania w Dzienniku Ustaw.

 

                                                           UZASADNIENIE

 1. Potrzeba i cel wydania ustawy

Potrzeba przyjęcia proponowanego projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora wynika z uzasadnionej społecznie w dzisiejszej Polsce konieczności uzależnienia wynagrodzenia parlamentarzystów od średniego wynagrodzenia w naszym kraju. Celem projektu jest urzeczywistnienie faktycznej troski parlamentarzysty o standard  życia obywateli (powiązanie wysokości jego wynagrodzenia ze średnią krajową) oraz wprowadzenie zasady adekwatności tegoż wynagrodzenia parlamentarzystów do jakości ich pracy oraz faktycznych kompetencji, będących od 30 lat przyczyną większości porażek semi-demokracji w Polsce.  

 1. Stan aktualny

Obecnie parlamentarzyści, pobierający pensje kilka razy wyższe niż przeciętny obywatel, nie zdają sobie sprawy z niskiego standardu życia Polaków (Polska wyprzedza tylko 5 państw w Europie /UE / EFTA/, jeśli chodzi o wysokość wynagrodzenia netto!). Poza tym tak wysokie dochody  parlamentarzystów (w sumie prawie 17 tysięcy złotych miesięcznie) w żaden sposób nie odpowiadają ich kompetencjom oraz jakości pracy. Obniżenie samego wynagrodzenia z ok. 13 tysięcy złotych miesięcznie (trzeba pamiętać, iż do tego dochodzi jeszcze dieta w wysokości ok. 4 tysiące złotych) )  do średniej krajowej, tj. do ok. 6 tysięcy złotych  (plus dieta 4.000 zł) i tak zapewni parlamentarzystom wysoki dochód (w stosunku do obecnej jakości ich pracy i kwalifikacji).  Uzależnienie wynagrodzenia parlamentarzystów od średniej krajowej na pewno będzie ich mobilizować do działań prowadzących do podwyższenia standardu życia w Polsce.           

 1. Przewidywane skutki zmiany ustawy

Proponowane zmiany spowodują, iż nastąpi urealnienie wynagrodzenia parlamentarzystów, tj. dostosowanie jego wysokości do faktycznej wartości pracy posłów i senatorów, lepsze zrozumienie przez nich materialnych warunków życia w Polsce oraz ich dążenie do znacznie szybszego wzrostu wynagrodzeń w naszym kraju.

 1. Wpływ na sektor finansów publicznych

Projekt nie tylko nie pociąga za sobą obciążenia finansowego budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, lecz przyczyni się do zaoszczędzenia ok. 40 milionów złotych rocznie, tj. ok. 160 milionów w czasie całej kadencji (z powodu obniżenia wynagrodzenia 460 posłów i 100 senatorów o ok. 6 tys. zł miesięcznie), które proponujemy przekazywać na przykład na specjalny fundusz pomocy dzieciom, których choroby wymagają leczenia za granicą lub podobny cel.

 1. Zgodność z prawem Unii Europejskiej

Projekt w zakresie swojej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

 

W imieniu „Komitetu inicjatywy ustawodawczej   – ANTYPARTIA  – projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, tj. uzależnieniu wynagrodzenia parlamentarzystów od średniej krajowej

Pełnomocnik Komitetu

dr Marek Ciesielczyk

___________________

Załącznik nr 3

Kliknij tutaj, by pobrać listę do zbierania podpisów osób popierających projekt ustawy o dwukrotnym obniżeniu wynagrodzenia posłów i senatorów:

lista do zbierania podpisów projekt ustawy

________________

Załącznik nr 4

Zasady współpracy pozaparlamentarnych ugrupowań antysystemowych, prowadzące do zgłoszenia wspólnych list wyborczych do Sejmu

w 41 okręgach wyborczych w 2023 roku

 

1.Wszystkie ugrupowania – sygnatariusze tego porozumienia muszą zaakceptować wspólną część programu, to jest te punkty, z których nie mogą zrezygnować i zobowiązać się do działań w Sejmie, które prowadzić będą do ich realizacji (np. w przypadku Antypartii będą to: 1. zmiana ordynacji wyborczej na większościową, 2. bezprogowe referendum, którego wynik musi być wiążący dla władzy, 3. złożenie przyrzeczenia publicznego wg art. 919 kodeksu cywilnego).

2.Jeśli ugrupowanie uważa, iż start w wyborach parlamentarnych w 2023 roku powinien nastąpić na wspólnych listach wyborczych pod jego nazwą, zamówi do marca 2023 roku sondaż wyborczy przynajmniej w jednej z 9 głównych pracowni (CBOS, Estymator, IBRIS, Ipsos, Kantar, Pollster, Research Partner, Social Changes, United Surveys), w którym wystąpi obok wszystkich obecnych ugrupowań parlamentarnych.

3.Najlepsze wyniki sondażowe wszystkich ugrupowań, pretendujących do roli wiodącego, zostaną porównane i cała grupa zgodzi się, iż nazwą wspólną, pod którą ugrupowania antysystemowe wezmą udział w wyborach, będzie nazwa tego ugrupowania, które uzyska w w/w sondażach najlepszy wynik.

4.Strony podpisujące porozumienie wyborcze zgodzą się, iż wezmą udział w wyborach parlamentarnych jako komitet wyborczy zarejestrowanej partii  politycznej, a nie komitet wyborczy wyborców lub koalicja partii – ze względu na oczywistą przewagę takiego rozwiązania. W związku z tym zwycięskie ugrupowanie, jeśli jeszcze nie jest partią polityczną, będzie miało obowiązek dokonania natychmiastowej rejestracji jako partia polityczna. Jeśli tego nie uczyni, grupa będzie występować pod nazwą ugrupowania (partii politycznej), które uzyska kolejny najlepszy wynik w w/w sondażach.

5.Ugrupowania koalicyjne zarejestrują do końca maja 2023 roku wszystkich potencjalnych kandydatów, członków i sympatyków w jednym rejestrze osób, które będą chciały kandydować lub głosować w prawyborach, w wyniku których ustalony zostanie kształt wspólnych list wyborczych i kolejność kandydatów w 41 okręgach wyborczych. Zarejestrowane osoby będą miały obowiązek wpłacania składek w wysokości nie mniejszej niż 20 zł miesięcznie na wspólną kampanię wyborczą.

6.Do chwili prawyborów w każdym okręgu wyborczym, które definitywnie zadecydują o kształcie i kolejności na listach wyborczych, kandydaci będą prezentowani na stronie internetowej.

7.Warunkiem umieszczenia na wspólnej liście wyborczej do Sejmu będzie wpłata przez każdego kandydata przynajmniej 1.000 zł i zebranie przynajmniej 300 podpisów pod listą wyborczą.

8.Pełnomocnikiem wyborczym oraz finansowym w wyborach będą osoby wybrane wspólnie przez ugrupowania uczestniczące w koalicji.

9.Do marca 2023 roku koalicja przeprowadzi „próbę generalną”, zbierając ponad  100.000 podpisów pod projektem obywatelskim ustawy. Liczba zebranych podpisów przez członków poszczególnych ugrupowań w 41 okręgach musi być istotną wskazówką w procesie konstruowania list wyborczych.

10.W przypadku uzyskania przez koalicję wyniku ponad 3% subwencja będzie wydatkowa w ten sposób, by finansowane były projekty ugrupowań na zasadzie proporcjonalnej, w zależności od udziału procentowego w ogólnym wyniku wyborczym kandydatów poszczególnych ugrupowań. Jeśli na przykład wszyscy kandydaci zgłoszeni przez ugrupowanie X zdobędą we wszystkich 41 okręgach wyborczych 15% ogólnej liczby głosów oddanych na koalicję w całym kraju, ugrupowanie to będzie miało prawo sfinansować realizację swych projektów o wartości 15% sumy subwencji. Zostanie podpisana stosowna umowa cywilno-prawna w tej sprawie.

11.Wszyscy wybrani ze wspólnej listy wyborczej posłowie będą mieli obowiązek należeć do wspólnego klubu parlamentarnego. Jeśli większość klubu uzna, iż dane głosowanie jest istotne na tyle, by uzgodnić wspólną strategię, o zachowaniu w przypadku tego głosowania zadecyduje większość klubu.

12.Jeśli członek klubu będzie ustawicznie ignorował zdanie jego większości, zostanie usunięty z klubu, bez możliwości startu w kolejnych wyborach z tej listy, a ugrupowanie straci możliwość finansowania części swych projektów, odpowiadającej procentowo liczbie usuniętych z klubu członków (jeśli np. z 50-osobowego klubu parlamentarnego usuniętych zostanie 10 posłów z ugrupowania X, straci ono prawo do finansowania 20% przewidzianych wcześniej do realizacji projektów). Możliwe będzie zastosowanie artykułu 919 Kodeksu cywilnego, jako że wszyscy kandydaci na posłów z naszej listy wyborczej będą musieli złożyć przed wyborami przyrzeczenie publiczne na podstawie art. 919 KC. Te same zasady będą obowiązywać w przypadku opuszczenia klubu przez posła/posłów koalicji.

_________________

Załącznik nr 5

Zasady konstruowania list wyborczych Antypartii

 

Proponujemy, by tego typu zasady obowiązywały dla całej koalicji 

I. Z list wyborczych może startować członek lub sympatyk Antypartii albo inna osoba, akceptująca program wyborczy Antypartii, o ile zgodę na to wyrazi większość członków i sympatyków Antypartii w danym okręgu wyborczym. Niemożliwy jest start tzw. „spadochroniarzy”, tj. osób nie zamieszkałych w danym okręgu wyborczym i z nim nie związanych w żaden sposób.

II. Każdy kandydat do Sejmu z list Antypartii wyraża zgodę na publikację na stronie internetowej Antypartii: www.antypartia.org swego życiorysu oraz zdjęcia (do chwili prawyborów kandydaci będę prezentowani na stronie w kolejności alfabetycznej), kandydat zobowiązuje się ponadto  przed wyborami do wpłacenia na kampanię wyborczą Antypartii do Sejmu przynajmniej 1.000 zł oraz zebrania przynajmniej 300 podpisów popierających listę wyborczą w swoim okręgu wyborczym. 

III. Każdy kandydat Antypartii do Sejmu składa przyrzeczenie publiczne według art. 919 Kodeksu cywilnego, przyrzekając, iż – jeśli w Sejmie będzie głosowany projekt stosowny ustawy, do poparcia którego kandydat sam zobowiązał się publicznie w czasie kampanii wyborczej, będzie za nim głosował. W przeciwnym wypadku będzie musiał wypłacić każdemu wyborcy w swoim okręgu wyborczym 1.000 zł – zgodnie z wcześniejszym przyrzeczeniem publicznym. 

IV. Każdy kandydat Antypartii do Sejmu powinien być gotów poddać się badaniom wariograficznym na prawdomówność, jeśli taka będzie decyzja Rady Koordynatorów Antypartii. 

V. Kształt i kolejność kandydatów do Sejmu na listach wyborczych Antypartii ustalony zostanie w drodze prawyborów w każdym okręgu wyborczym, według następujących zasad:

a) O obecności i miejscu kandydata na liście wyborczej Antypartii współdecydować będą bezpośrednie prawybory; wszyscy zarejestrowani co najmniej 6 miesięcy przed wyborami jako aktualni w momencie prawyborów członkowie i sympatycy Antypartii mają prawo głosować w jawnych prawyborach; w przypadku wyborów przedterminowych uwzględnia się członków i sympatyków zarejestrowanych przynajmniej 3 miesiące przed takimi wyborami;  każdy głosujący ma do dyspozycji 5 głosów, które może w dowolny sposób oddać na poszczególnych kandydatów, uwzględniając: wykształcenie, osiągnięcia zawodowe, dotychczasowe wyniki w różnych rodzajach wyborów (jeśli brał udział), aktywność  społeczną, zaangażowanie w działalność Antypartii (np. liczbę zebranych podpisów etc.).

b) Do sumy głosów każdego kandydata, uzyskanych w ten sposób w prawyborach, dodać należy punkty przyznane przez zespół złożony z członków Zarządu Antypartii i Koordynatora Okręgowego z danego okręgu  (każdy z członków tego zespołu może w każdej dziedzinie przyznać kandydatowi od 0 do 10 punktów)  według następujących reguł:

 1. wykształcenie – 0-10 punktów
 2. osiągnięcia zawodowe – 0 – 10 punktów
 3. dotychczasowe wyniki we wcześniejszych wyborach (jeśli brał udział) – 0 – 10 punktów
 4. dotychczasowa aktywność społeczna – 0 – 10 punktów
 5. dotychczasowe zaangażowanie w działania Antypartii (np. ilość zebranych podpisów)- 0-10 punktów. 

VI. O obecności i kolejności na liście wyborczej Antypartii decydować będzie suma punktów uzyskanych przez danego kandydata w prawyborach oraz przyznana przez w/w zespól. W przypadku równej ilości punktów o obecności / kolejności na liście decyduje głos Koordynatora Okręgowego. W przypadku rezygnacji kandydata z obecności na liście kandydaci zajmujący niższe pozycje „przesuwają się” automatycznie do góry, a na listę wchodzi pierwsza osoba spoza listy z najlepszym wynikiem. Kandydat z drugim,  najlepszym wynikiem (a jeśli ten nie chciałby, to z miejsca trzeciego itd.) ma prawo mieć miejsce ostatnie na liście, jeśli będzie tego chciał.

VII. Kształt i kolejność na liście mogą być zmienione za zgodą wszystkich kandydatów do Sejmu obecnych na liście wyborczej stworzonej według opisanych wyżej reguł.

________________

 Załacznik nr 6