Nowi członkowie Zarządu Antypartii

mar 10, 2022 | Aktualności, Historia Antypartii

9 marca Rada Koordynatorów wybrała nowych członków Zarządu Antypartii oraz przyjęła program działania ugrupowania na najbliższe miesiące.

Członkami Zarządu zostali  Lech Barański  z Wrocławia, architekt, absolwent Politechniki Wrocławskiej, oprócz Polski, projektował także we Francji, w Niemczech i Irlandii, członek Polskiego Związku Alpinizmu, przejmie obowiązki skarbnika, Andrzej  Gorzkowski z Warszawy, dziennikarz motoryzacyjny, b. redaktor naczelny i wydawca pism motoryzacyjnych, konstruktor i producent turystycznych łodzi modułowych (houseboatów), będzie sekretarzem oraz Lesław Krupski z Przemyśla, specjalista ds. techniczno-rozliczeniowych w spółdzielni mieszkaniowej.

Rada Koordynatorów zaakceptowała kolejne działania ugrupowania, zaproponowane przez Zarząd: jeszcze w marcu odbędą się konwencje Antypartii w Polsce wschodniej i północno-wschodniej – prawdopodobnie w Lublinie, Chełmie lub Zamościu, na Podlasiu – w Białymstoku lub Augustowie, na Mazurach – w Ełku lub Olsztynie oraz w Elblągu lub w Ostródzie.

16-19 czerwca (w długi weekend) zorganizowana zostanie Konwencja Zachodniopomorska, prawdopodobnie w Międzyzdrojach, zaś 11 września – Kongres Antypartii w Warszawie.

Przewodniczący Marek Ciesielczyk poinformował o wynikach niedawnych spotkań Antypartii w Gdańsku i Bydgoszczy oraz swych rozmowach w Krakowie z Witoldem Gadowskim i z Adamem Hareńczykiem , działaczem „Małopolskiego Buntu”.

Przewodniczący przypomniał także o planowanym zakończeniu w maju akcji tworzenia pierwszych wersji list wyborczych na wypadek przedterminowych wyborów oraz jesiennej akcji zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy.