Jak rozpoznać agenta?

mar 10, 2022 | Aktualności

Instytut Pamięci Narodowej zazwyczaj kojarzymy z materiałami wytworzonymi przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa. Mniej wiemy o bardzo pożytecznych publikacjach IPN.

Jedną z nich jest „Katalog druków zwartych drugiego obiegu wydawniczego 1976-1990 ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej” (okładka wyżej). Zawiera on publikacje tzw. drugiego obiegu, czyli to , co ukazało się drukiem w podziemiu i było w okresie PRL-u publikacja „nielegalną”, za kolportaż której można było zostać skazanym.

Pragniemy tutaj zwrócić uwagę na kilka informacji, które mają związek z osobami działającymi dziś w Antypartii. W Katalogu znajdujemy np. informację na temat opublikowanej w „podziemiu” przez (prowadzone przez studenta UJ Marka Ciesielczyka) wydawnictwo drugiego obiegu „Po prostu bis” –  słynnej książki Georga Orwella „Folwark zwierzęcy” (patrz nr 1)  czy też dzieła profesora Leszka Nowaka na temat klasy komunistycznych trój-ciemiężców (patrz nr 2). Jest także informacja na temat kilku wydań książki Marka Ciesielczyka pt.: „KGB”, która – jako pierwsza na temat KGB w języku polskim – została pierwotnie wydana w Berlinie Zachodnim w roku 1988/89 (patrz nr 3).

__________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Już w roku 1997 w Chicago została wydana inna książka tego samego autora pt.: Republika kartoflana”, w której znalazły się m.in. wywiady z Anną Walentynowicz, Andrzejem Gwiazdą czy Kornelem Morawieckim. Będziemy je publikować także tutaj. Teraz przedstawiamy wywiad Marka Ciesielczyka z Joachimem Gauckiem w Berlinie w roku 1995, wówczas szefem instytucji, która jest odpowiednikiem naszego IPN i późniejszym prezydentem Niemiec.

W najbliższej przyszłości będziemy kontynuować ten temat w tekście opisującym sposoby identyfikacji ludzi, którzy pracują dla służb specjalnych i na przykład dzisiaj starają się niszczyć niezależne pozaparlamentarne inicjatywy polityczne. Już rozpoczęte zostały badania akt w IPN, zaś w najbliższej przyszłości sięgniemy po dokumenty NRD-owskiego STASI.

_________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________