Co PiS tarnowski sądzi o kazirodztwie?

lip 7, 2021 | Aktualności, Historia Antypartii, Okręg nr 15 Tarnów

Ulotki z tą treścią rozdawała uczestnikom sobotniego Kongresu PiS w Warszawie Antypartia:
 
Czy tarnowski PiS ma poglądy Hartmana?
 
Szanowni uczestnicy VI. Kongresu Prawa i Sprawiedliwości
Mimo, iż różnimy się w wielu sprawach, na pewno nie można nas zaliczyć do tzw. „opozycji totalnej”.
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, na kuriozalne (jak się wydaje sprzeczne z programem PiS) działania Waszych kolegów partyjnych z Tarnowa, 100-tysięcznego miasta w Małopolsce.
Mimo, iż jego prezydent, Roman Ciepiela (wcześniej PO, teraz ruch Trzaskowskiego) trzy razy z rzędu nie uzyskał wotum zaufania, a Tarnów – w sondażu UE w Krakowie – zajmuje dopiero 60 miejsce (na 66 miast na prawach powiatu), radni PiS nie chcą złożyć wniosku o referendum ws. odwołania prezydenta, co więcej, tylko jeden z nich (na 11) podpisał się pod wnioskiem o obniżenie wynagrodzenia prezydenta.
Chociaż jest teraz wymagana większość, radni PiS nie chcą złożyć wniosku o odwołanie przewodniczącego Rady Miejskiej, Jakuba Kwaśnego (wcześniej SLD), afiszującego się w czasie wyborów na zdjęciu z Janem Hartmanem, którego poglądy nt. kazirodztwa są Państwu zapewne znane.
Niedawno lokalny tygodnik sugerował, iż szef tarnowskiego PiS, poseł Wiesław Krajewski „zbliża się do PO”.
Mamy nadzieję, iż zechcecie Państwo zweryfikować zasadność naszych zarzutów wobec tarnowskiego PiS.
Z poważaniem
dr Marek Ciesielczyk
niezależny radny 5-ciu kadencji,
Przewodniczący Antypartii
tel. 601 255 849
———————–
Jak zarządza Tarnowem prezydent Roman Ciepiela, patrz tutaj:
Jak sprawuje urząd Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowie Jakub Kwaśny?
Nie podpisany przez radnych PiS wniosek o odwołanie Jakuba Kwaśnego:

Uchwała nr ……..…

Rady Miejskiej w Tarnowie

z dnia ………   2021

 

w sprawie odwołania p. Jakuba Kwaśnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowie

 

na podstawie art. 19, ust. 4  Ustawy z dnia 8. 03. 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016, poz. 446) Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:

  • 1.

Odwołuje się p. Jakuba Kwaśnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowie.

  • 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

  1. Pan Jakub Kwaśny naruszył przepis artykułu 21 a Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym, np. wydając polecenia z-cy Dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej czy też – mimo wydanych opinii prawnych Rzecznika Praw Obywatelskich (pismo z dnia 2 stycznia 2019, sygn.. III. 7040.107.2018.JP) oraz Koordynatora Biura Radców Prawnych Urzędu Miasta Tarnowa – Dyrektorowi Wydziału Informatyzacji UMT.
  2. Prowadzi posiedzenia Rady Miejskiej, nie udzielając głosu lub odbierając głos radnym bez uzasadnienia, znajdującego oparcie w przepisach prawa. Jest nieobiektywny w swych decyzjach, w sposób oczywisty zaangażowany po jednej stronie sporów samorządowych. Nie konsultuje terminów sesji nadzwyczajnych z radnymi.
  3. Jego częsta nieobecność w Tarnowie (przed pandemią), związana z pracą zawodową w Krakowie, utrudniała z nim kontakt, a więc samo funkcjonowanie Rady Miejskiej w Tarnowie i można spodziewać się, iż podobne utrudnienia wystąpią w przyszłości (po pandemii), gdy ponownie będzie musiał wykonywać swoją pracę bezpośrednio w Krakowie.
  4. Gdy niedawno Rada Miejska w Tarnowie podjęła uchwałę o ustanowieniu roku 2021 „Rokiem Kobiet”, by przypomnieć zasłużone i związane z Tarnowem kobiety (np. Józefę Kantor, Dorotę Kłuszyńską, Franciszkę Czernecką czy Stefanię Łęcką), Przewodniczący Rady Miejskiej Jakub Kwaśny „wzbogacił” tę informację w Internecie symbolem błyskawicy, co mogło zostać odebrane jako nadużycie i manipulacja ze względu na zupełnie inne intencje autorów uchwały. (patrz: https://www.eska.pl/tarnow/rok-kobiet-laczony-ze-strajkiem-kobiet-symbol-blyskawicy-wywolal-oburzenie-aa-pntJ-XRYE-5HTd.html ) Nadużycie, którego dopuścił się Jakub Kwaśny,  potępiło Stowarzyszenie Rodzin Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück. Prezes tego stowarzyszenia Elżbieta Kuta napisała m.in.: „… Przewodniczący Rady Miejskiej, posługując się symbolem błyskawicy dał jasny sygnał, że Rok Kobiet w Tarnowie obchodzony będzie z wykorzystaniem elementów ideologicznych głoszonych przez uczestniczki Strajków Kobiet. To uświadomiło nam, jakie zagrożenie dla pamięci Józefy Kantor i Więźniarek KL Ravensbrück może wynikać z takiego połączenia sprzecznych idei…” Profesor języka polskiego, radna Anna Krakowska skierowała pod adresem Jakuba Kwaśnego także szereg poważnych zarzutów: „To sposób obrażający intencje osób składających wniosek o upamiętnienie kobiet wybitnych, co do swej postawy, zaangażowanych wręcz w działania bohaterskie. Wykorzystano szlachetną intencję dla celów populistycznych. Nie głosowano przecież za znakiem funkcjonującym w publicznej przestrzeni od szeregu tygodni. Dodanie znaku graficznego uznać należy za niegodne piastowanej funkcji (przez Kwaśnego, przyp. A).  (patrz: protokół z sesji Rady Miejskiej 28 stycznia 2021 oraz nagranie – http://tarnow.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady ) Manipulację Kwaśnego potępiła również powszechnie szanowana w Tarnowie znawczyni historii,  harcmistrz dr Maria Żychowska, laureatka nagrody „Szabla Niepodległości”. Zaprotestowała także  Fundacja PRO PATRIA SEMPER.
  5. Innym, godnym potępienia działaniem Jakuba Kwaśnego jest jego próba zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie, która zakładała zastąpienie dotychczasowych demokratycznych wyborów wskazywaniem czy też mianowaniem członków tej Rady, co oczywiście byłoby zaprzeczeniem demokracji. Pewnym paradoksem jest bardzo celna krytyka niedemokratycznego projektu nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Jakuba Kwaśnego przez 20-letniego studenta prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Filipa Olszówkę, który jeszcze niedawno był członkiem tejże Rady Młodzieżowej. Student uważa propozycje nauczyciela akademickiego za „„zupełnie sprzeczne z duchem demokracji, samorządności i równości”. Olszówka pisze: „…już na etapie wyborów Młodzieżowa Rada Miejska pozbawiona jest swoich najbardziej podstawowych założeń, to jest demokratycznego charakteru wpływającego na kształtowanie obywatelskich i pluralistycznych postaw w społeczeństwie. Proponowane rozwiązania pozostawiają pole dla arbitralności i systemowej nierówności procesu wyborczego, a także stwarzają ryzyko upolitycznienia MRM, które uważam za mogące mieć skutek katastrofalny dla wykonywania funkcji przez ten organ”. (więcej patrz: https://www.salon24.pl/u/m-ciesielczyk/1108951,jak-student-olszowka-dal-nauczke-wykladowcy-kwasnemu)
  6. Wyjątkowo nieetycznym zachowaniem 35-letniego człowieka, Jakuba Kwaśnego, było potraktowanie 70-letniego tarnowskiego społecznika, Przewodniczącego Rady Osiedla Koszyce, Tadeusza Mazura, do którego skierował on e-mail, podpisując go: „BEZ POWAŻANIA, JK, Jakub Kwaśny, Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie”,  (patrz: https://www.facebook.com/photo?fbid=10218322672450188&set=a.1752132215111 ).  Zamiast przeprosić tego starszego człowieka, p. Kwaśny oświadczył 29 stycznia 2021, iż nie widzi w tym skandalicznym zachowaniu niczego, co mogłoby obrazić odbiorcę maila.
  7. Na sesji Rady Miejskiej w Tarnowie 28 stycznia 2021 Jakub Kwaśny usiłował w toczony wówczas spór polityczny wpleść wątek związany z dziećmi jednego z adwersarzy, co uważamy za skrajnie niesmaczny – by użyć eufemizmu – sposób prowadzenia dyskusji. (patrz: protokół z sesji Rady Miejskiej 28.01.2021 oraz nagranie – http://tarnow.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady ).
  8. Godnym potępienia było także demonstracyjne afiszowanie się w czasie wcześniejszej kampanii wyborczej ze zdjęciem z Janem Hartmanem, którego wyjątkowo kontrowersyjne wypowiedzi na temat kazirodztwa potępiły nawet niektóre środowiska lewicowe (patrz: https://3obieg.pl/jakub-kwasny-jan-hartman-kazirodztwo-i-surrealistyczne-przejscie-podziemne/  ).

Dlatego uważamy, iż dla dobra Tarnowa, Radzie Miejskiej powinna przewodniczyć inna osoba.

Radni:   ……….