Antypartia na 100. urodzinach Zabrza, miasta zdegradowanego…

paź 2, 2022 | Aktualności, Historia Antypartii, Informacje z 41 okręgów wyborczych, Okręg nr 29 Gliwice

W sobotę, 1 października, z okazji 100-lecia istnienia Zabrza jako miasta odbyły się tam uroczyste obchody tej rocznicy. Wśród licznie zebranych mieszkańców miasta pokazała się ANTYPARTIA nie tylko na paradzie (ze swymi banerami), lecz także rozdając ulotki z programem (patrz niżej).

Oczywiście przy tej okazji ani prezydentowi miasta – Małgorzacie Mańka-Szulik, ani jej urzędnikom nie wypadało „pochwalić się”, jaką pozycję zajmuje Zabrze po 16 latach nieprzerwanych rządów pani prezydent.

W Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce w 2021 roku, przeprowadzonym przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Zabrze zajmuje dopiero 51 miejsce – na liście 66 miast polskich na prawach powiatu , patrz: https://www.forum-ekonomiczne.pl/ranking-finansowy-samorzadu-terytorialnego-w-polsce-2021/ .

Już po wyjściu z pociągu, otoczenie dworca w Zabrzu sprawia bardzo przygnębiające wrażenie, wystawiając miastu fatalną wizytówkę.

Rządzone od 16 lat przez prezydent Szulik Zabrze znacznie wyprzedzają np. Gliwice ((5. miejsce), Katowice (8. miejsce), Dąbrowa Górnicza (12. miejsce), Sosnowiec (19. miejsce), Chorzów (30. miejsce), a nawet tak zaniedbane miasto, jak Ruda Śląska (37. miejsce).

W badaniach samorządu polskiego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu wziął pod uwagę m.in. udział dochodów własnych miasta w dochodach ogółem, relację nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia, udział środków europejskich w wydatkach ogółem, relację zobowiązań do dochodów ogółem czy też udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

Z bardzo niskiej pozycji Zabrza wynika, iż miasto jest zarządzane nieudolnie i chyba najwyższy czas, by zmienić tam włodarza. Alternatywą – nie tylko w wyborach parlamentarnych – ale także samorządowych może być Antypartia, która zaprezentowała się publicznie w Zabrzu po raz pierwszy.

 

Ulotka rozdawana na urodzinach Zabrza: