WSPARCIE FINANSOWE

Polskie prawo zezwala partiom politycznym przyjmować darowizny pochodzące wyłącznie z kont krajowych. Wpłaty mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania w Polsce i posiadające polskie obywatelstwo. Można je zrealizować poprzez przelew z konta osobistego (nie z konta prowadzonej działalności gospodarczej) – jedna osoba może wpłacić maksymalnie jednorazowo 2250 zł, (zsumowane wpłaty na partię nie mogą przekroczyć 33 750 zł na osobę w ciągu roku kalendarzowego),
na rachunek:
Numer rachunku będzie podany po rejestracji Antypartii

Do tego czasu proponujemy dokonywanie wpłat na Zrzutce, tutaj:

https://zrzutka.pl/4ej883/wplac

Antypartia, ul. Środkowa 8 / 24, 03-430 Warszawa
Tytuł przelewu: “Darowizna na Antypartię – jestem obywatelem polskim, mieszkam w Polsce”