Franciszek Blachnicki – polski Gandhi

Franciszek Blachnicki – polski Gandhi

Kilka dni temu obchodziliśmy setną rocznicę urodzin wielkiego, polskiego kapłana Franciszka Blachnickiego. Ksiądz profesor Franciszek Blachnicki urodził się 24 marca 1921 roku w Rybniku. W czasie wojny został aresztowany przez hitlerowców i osadzony w obozie...

Gospodarka, rozwój, technologia, cyfryzacja, praca

Wiktor Walczak - cyfryzacja Informatyk, absolwent Wydziały Elekroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej (specjalizacja: programowanie), studia podyplomowe - psychologia biznesu. W latach 2008 – 2016 pracował w jednej z największych, międzynarodowych firm...

Infrastruktura, budownictwo

Infrastruktura, budownictwo

mgr inż. arch. Maciej Grychowski (Obszar działania: Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Instytut Kolejnictwa, Instytut Transportu Samochodowego, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”,...

Finanse, fundusze i polityka regionalna

Finanse, fundusze i polityka regionalna

Tomasz J. Ulatowski (Obszar działania: Centrum Projektów Europejskich, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Wydział Polityki Regionalnej i Spójności przy Stałym Przedst. RP UE, izby administracji skarbowej, urzędy skarbowe, oddziały celne, Krajowa Szkoła Skarbowości,...

Aktywa państwowe (skarb państwa)

Aktywa państwowe (skarb państwa)

(Obszar działania: Główny Instytut Górnictwa, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, „Poltegor – Instytut”, Instytut Górnictwa Odkrywkowego, Wyższy Urząd Górniczy, zasoby państwowe)...