„Antypartia tworzy swoje struktury w Podlaskiem – chcą gruntownej reformy systemu politycznego”, w: „Polskie Radio Białystok”, 20 września 2020, po spotkaniu w tym mieście 19 września 2020. Wcześniej o Antypartii informowało Radio Lublin, gdzie tego samego dnia odbyło się spotkanie nowego ugrupowania:

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/189540