„Chcemy, by to wyborca trzymał posła za gardło, a nie władze partyjne!”, w: „Ku prawdzie” – olsztyński portal o Antypartii po spotkaniu w Olsztynie, 20 września 2020: