„Antypartia – powstało nowe ugrupowanie na polskiej scenie politycznej”, w: „Oburzeni.pl”, 24 sierpnia 2020:

http://oburzeni.pl/antypartia-powstalo-nowe-ugrupowanie-na-polskiej-scenie-politycznej/