Formalizacja nowego ugrupowania na polskiej scenie politycznej

sie 23, 2020 | Historia Antypartii

W niedzielę 23 sierpnia 2020, w Krakowie, w zabytkowej Sali Cechowej „Na Kotłowem”, nieopodal Rynku Głównego odbyło się Zgromadzenie Ogólne Członków Założycieli nowego ugrupowania o nazwie ANTYPARTIA.

Reprezentanci różnych środowisk pozaparlamentarnych, którzy przybyli do Krakowa prawie ze wszystkich zakątków kraju (od Jeleniej Góry po Szczecin, od Tarnowa po Gdańsk) przyjęli program, statut (patrz zakładka „Statut”) oraz wybrali Zarząd Antypartii, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.

Antypartia domaga się gruntowanej reformy polskiego systemu politycznego. Chce m.in., by każde referendum było bezprogowe (jak np. w Szwajcarii), a jego wynik wiążący dla władzy. Nowe ugrupowanie żąda:

 • zmiany obecnej, niedemokratycznej ordynacji wyborczej na większościową,
 • ograniczenia liczby kadencji parlamentarzystów do dwóch,
 • zniesienia wszelkich immunitetów, chroniących przedstawicieli władzy przed odpowiedzialnością sądową,
 • dwukrotnego obniżenia wynagrodzenia parlamentarzystów do poziomu średniej krajowej (tj. do ok. 5 tys. zł miesięcznie),
 • likwidacji wielomilionowych subwencji partyjnych,
 • wprowadzenia faktycznej odpowiedzialności karnej i finansowej sędziów, prokuratorów i urzędników za błędne decyzje,
 • bezpośredniego wyboru prezesów sądów i szefów prokuratur,
 • zniwelowania niczym nie uzasadnionych dysproporcji w wynagrodzeniu Polaków,
 • zniesienia podatku PIT i CIT,
 • wprowadzenia dobrowolności składek ZUS i konkurencji ubezpieczeniowej w Polsce,
 • zakończenia dyskryminacji polskich rolników przez UE,
 • likwidacji Parlamentu Europejskiego i innych pasożytniczych instytucji unijnych, odszkodowań wojennych od Niemców,
 • wprowadzenia oceny placówek ochrony zdrowia nie na podstawie kosztów, ale parametrów jakościowo-kosztowych (np. koszty vs. ilość/szybkość wyleczeń itp.).

O niektórych punktach tego programu mówi Przewodniczący Antypartii – patrz np.: „Jak usunąć prezydenta?” – wywiad z dr. Markiem Ciesielczykiem dla Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju, w: wREALU24 -:

 

https://www.youtube.com/watch?v=7wMz75F2dls&feature=emb_logo&ab_channel=wRealu24

 

Kandydaci Antypartii do parlamentu i samorządu będą składać przed wyborami w trybie artykułu 919-921 Kodeksu cywilnego przyrzeczenie publiczne, które nałoży na nich obowiązek wypłacenia wyborcom „odszkodowania”, jeśli nie będą wywiązywać się ze złożonych obietnic przedwyborczych.

Antypartia zlikwiduje kosztowne i niepotrzebne powiaty, dwuwładzę w województwach (urzędy wojewódzkie), przywróci podział kraju na 49 województw, co pozwoli na szybszy rozwój dzisiejszej „Polski powiatowej”. (patrz zakładka „Program”).