Wykład dra Marka Ciesielczyka na temat niezmienności istoty totalitaryzmu moskiewskiego

kwi 20, 2022 | Aktualności, Okręg nr 29 Gliwice

Zapraszamy na prelekcję dra Marka Ciesielczyka

na temat cyklicznego rozwoju kremlowskiego systemu politycznego

i niezmienności istoty totalitaryzmu moskiewskiego

– OD IWANA GROŹNEGO DO PUTINA –

 

w tę niedzielę, 24 kwietnia

o godz. 16:00,

w Zabrzu, w pubie „BIAŁY SŁOŃ”,

ul. Cieszyńska 18

 


Informacje o prelegencie:

Dr Marek Ciesielczyk

– na przełomie lat 70. i 80. działacz antykomunistycznego ruchu studenckiego, m.in. redaktor naczelny podziemnego pisma PO PROSTU BIS, współzałożyciel Niezależnego Zrzeszenia Studentów, IPN przyznał mu status pokrzywdzonego przez SB,

– kilkanaście lat na emigracji politycznej w RFN, Anglii, Włoszech, USA,

– na wniosek Prezesa IPN odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Wolności i Solidarności za walkę o wolną Polskę w czasach PRL-u,

– Marek Ciesielczyk jako pierwszy pokazał przed kamerami w USA w 1996 roku donosy TW BOLKA – patrz film poniżej:

  https://www.facebook.com/watch/?v=1339130542800812

STUDIA:

* w latach 1976-81 studia matematyki i filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie,

* 1981 mgr filozofii (UJ)

* studia doktoranckie politologii, filozofii i historii na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium

* stypendia w Wielkiej Brytanii – m.in. w Oksfordzie, Cambridge, we Włoszech i w USA,

* 1988 doktorat z politologii: „Die Bestaendigkeit des kommunistischen Systems” („Niezmienność istoty systemu komunistycznego”) pod kierunkiem prof. Nikolausa Lobkowicza – ówczesnego Prezydenta Uniwersytetu w Monachium, później Rektora Katolickiego Uniwersytetu w Eichstaett (Bawaria); dysertację można wypożyczyć np. w Bawarskiej Bibliotece Państwowej lub w bibliotekach niemieckich uniwersytetów – kliknij tutaj:

https://opacplus.bsb-muenchen.de/title/BV000858278

PRACA:

* pracownik naukowy w Forschungsinstitut fuer sowjetische Gegewart w Bonn (Instytucie Studiów Sowietoligicznych w RFN), kierowanym przez słynnego sowietologa prof. Michaela Voslensky’ego

* Fellow w European University Institute we Florencji

* Visiting Professor (w dziedzinie politologii) w University of Illinois w Chicago

* wykładowca politologii w Uniwersytecie Gdańskim

* europejski korespondent Radia WPNA w Chicago

* Dyrektor Centrum Polonii w Brniu – Małopolska

* redaktor naczelny pisma „PRAWDĘ MÓWIĄC”     

* W ciągu kilkunastu ostatnich lat dr Ciesielczyk prowadzi w IPN badania nt. inwigilacji Polonii w USA przez SB i ujawnił już nazwiska wielu istotnych współpracowników SB

– patrz: wywiad z Ciesielczykiem w TVP POLONIA:

http://www.youtube.com/watch?v=XjpRPLB77Rs

PUBLIKACJE:

* W specjalistycznych pismach niemieckich, austriackich, angielskich i amerykańskich, np. „Osteuropa” (Stuttgart), „Die politische Meinung” (Bonn), “Politische Studien” (Monachium), “Europaeische Rundschau” (Wiedeń), „Laissez-Faire” (Londyn), „Journal of Interdisciplinary Studies” (Santa Monica, Kalifornia), a także w polskojęzycznych: “Kultura” (Paryż), “Puls” (Londyn), „Pogląd” (Berlin Zachodni), „Kronika” (Oslo), „Echo” (Toronto), „Dziennik Związkowy” (Chicago), Gazeta Polska, Nasza Polska

patrz np. tutaj: https://www.pdcnet.org/jis/content/jis_1991_0003_0001_0161_0183

* książki: „KGB – Z historii rosyjskiej i sowieckiej policji politycznej” (Berlin Zachodni 1988/89 oraz kilka wydań w drugim obiegu w Polsce, Bułgarii i na Litwie) – była to pierwsza w języku polskim książka na temat KGB, o której twórca współczesnej sowietologii ksiądz profesor Józef Bocheński (z Uniwersytetu we Fryburgu w Szwajcarii) napisał: „Jedna z najlepszych prac naukowych, jakie znam w tej dziedzinie”; „Republika kartoflana – Polska wobec katastrofy polityczno-ekonomiczno-kulturowej”, Chicago 1997; „Samo-nie-rząd po galicyjsku – Tarnów w objęciach niekompetencji”, Tarnów 2000; „Przeciw korupcji”, Tarnów 2005; „SB i Polonia”, Chicago/Tarnów 2008, „Polonijni agenci Służby Bezpieczeństwa”, Nowy Jork/Chicago/Tarnów 2015, „Jan Głuszak DAGARAMA – genialny wizjoner z Tarnowa”, Tarnów 2019.

WYKŁADY:

* wykłady m.in. w: Stanford University, University of California at Berkeley, Council for Inter-American Security (Waszyngton), Univeristy of Hawaii at Hilo (Hawaje), University of Illinois w Chicago, El Colegio de Mexico (Meksyk), London School of Economics and Political Science w Londynie, a także we “Wszechnicy Radiowej” w Radio Wolna Europa w Monachium

* ponadto wykłady w: Instytucie Badania Zagadnień Krajowych w Londynie, Instytucie Piłsudskiego i Shevchenko Scientific Society w Nowym Jorku, The Polish Institute of Arts and Sciences w McGill University w Montrealu, dla Polonii m.in. w Oslo, Chicago, Los Angeles, Phoenix w Arizonie, New Jersey czy Connecticut.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-POLITYCZNA:

* w latach 1994 – 2022 niezależny radny Rady Miejskiej w Tarnowie (Wiceprzewodniczący Rady) pięciu kadencji, w „Złotej księdze polskiego samorządu” z 2006 roku czytamy o Ciesielczyku: „…najbardziej tępiony w Tarnowie radny przez lokalne media ze względu na walkę z korupcją” ,

* w 2001 roku Ciesielczyk zajął trzecie (tj. pierwsze „niemedalowe”) miejsce wyborach do Senatu jako niezależny kandydat – uzyskując prawie 44 tysiące głosów – do wejścia do Senatu zabrakło mu tylko 3.863 głosy, w samym Tarnowie Ciesielczyk okazał się wówczas najpopularniejszym politykiem – uzyskał największą liczbę głosów – 13.470, tj. 30%,

* w latach 1994-2014 stworzone przez niego niezależne listy wyborcze uzyskiwały 8-15% głosów w wyborach do Rady Miejskiej w Tarnowie, sam Ciesielczyk w wyborach na Prezydenta Tarnowa w 2002 uzyskał 15% głosów,

* w 2004 roku w encyklopedii prestiżowego wydawnictwa szwajcarskiego Huebners WHO IS WHO ukazał się biogram Ciesielczyka, co jest „wyrazem uznania i szacunku dla dokonań prezentowanej osoby”, przez wiele lat ze względu na swą bezkompromisowość był prawdopodobnie najbardziej prześladowanym w Polsce lokalnym politykiem; mówi się o nim „sumienie Tarnowa”- np. sąd tarnowski uznał dr. Ciesielczyka za przestępcę (!) za to, że powiedział jako radny na sesji Rady Miejskiej w Tarnowie, iż „lokalna telewizja kablowa jest nieobiektywna”; Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Transparency International uznały ten wyrok za skandal prawny, a Ciesielczyk uniewinniony został dopiero przez sąd drugiej instancji!

Nawet nieprzychylne Ciesielczykowi media tarnowskie nie mogły przemilczeć, iż okazał się on najpopularniejszym politykiem w Tarnowie, otrzymując jako niezależny kandydat do Senatu RP największą liczbę głosów w Tarnowie spośród wszystkich kandydatów do parlamentu.

RODZINA & HOBBY:

Żona Marka Ciesielczyka – Jolanta Ciesielczyk to magister surdopedagogiki, pracuje z dziećmi niesłyszącymi w tarnowskim ośrodku dla niepełnosprawnych, mają 4 synów:

– bliźniaków – Artura i Adriana – ur. w 2000 roku, obecnie studenci informatyki w Krakowie w AGH i Politechnice Krakowskiej,

– Piotra – ur. w 2001 roku, obecnie student teleinformatyki w AGH w Krakowie

– Michała – ur. w 2004 roku, obecnie uczeń 3-ciej klasy III LO w Tarnowie.

Hobby Marka Ciesielczyka to: żona, podróże, fotografia, dobre czerwone, wytrawne wino.

 

Kontakt z dr.Ciesielczykiem:

e-mail: dr.ciesielczyk@gmail.com    tel. 601 255 849

_____________________________________________________________

Odznaczenia / wyróżnienia:

  

       * Krzyż Wolności i Solidarności – to 11. w hierarchii ważności najwyższe odznaczenie państwowe. Najważniejszym odznaczeniem państwowym RP jest Order Orła Białego. Krzyż Wolności i Solidarności może otrzymać – wyłącznie na wniosek Prezesa IPN – osoba, która w okresie od 1 stycznia 1956 roku do 4 czerwca 1989 roku (z wyłączeniem okresu od 31.08.1989 do 12.12.1981) na terytorium Polski co najmniej przez 12 miesięcy była aktywnym członkiem „nielegalnych” (z punktu widzenia władz PRL) organizacji i która stawiała sobie za cel odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL.

       * Odznaka honorowa „Działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych”polska odznaka honorowa, która jest przyznawana przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych w okresie PRL. 

  • Wyróżnienie na XVI. Walnym Zebraniu USOPAŁ w Urugwaju – w 2011 roku Marek Ciesielczyk – jako Dyrektor Centrum Polonii w Brniu – został wyróżniony na kongresie Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej w Montevideo, w Urugwaju – „W uznaniu za wybitną działalność patriotyczną dla zbliżenia organizacji polonijnych z Macierzą,
  • Nagroda „BRAVEHEART” – „Waleczne Serce” – w 2013 roku Marek Ciesielczyk – jako Redaktor naczelny pisma „Prawdę mówiąc” uhonorowany został przez portal POLSCOTT – obok premiera Szkocji Alexa Salmonda – nagrodą BRAVEHEART (Waleczne Serce) – „za niezłomną walkę o demokrację, wolność i prawdę”. W uzasadnieniu decyzji o uhonorowaniu redaktora Ciesielczyka nagrodą „Walecznego serca” czytamy także: „Redaktor Ciesielczyk jest to człowiek, który walczy na różne sposoby ze zdziczeniem lokalnej polityki, człowiek który jest w Polsce prześladowany przez sądy RP za słowo…(który) podjął walkę z agenturą wśród Polonii…”

     * Dr Ciesielczyk był członkiem Prezydium Kongresu Mediów Niezależnych w Polsce – w maju 2012 Marek Ciesielczyk jako Redaktor naczelny pisma i portalu „Prawdę mówiąc” został wybrany w Warszawie, w siedzibie SDP członkiem Prezydium Kongresu Mediów Niezależnych.

  • Honorowy Obywatel Ulicy Krakowskiej – w  2001 roku Marek Ciesielczyk – jako radny tarnowski – otrzymał tytuł „Honorowego Obywatela Ulicy Krakowskiej” w kategorii NIEPOKORNY, ze względu na bezkompromisową postawę w swej działalności samorządowej. Jeden z tarnowskich dziennikarzy, który wcale nie był „fanem” wyróznionego radnego, napisał, iż „gdyby nie było Ciesielczyka, trzeba by go było wymyślić”, zaś jeden z tarnowskich przedsiębiorców określił radnego Ciesielczyka mianem „sumienia Tarnowa”.

      * Nominacja do nagrody LAUR DĘBOWY POWIATU DĄBROWSKIEGO – w listopadzie 2010 roku Marek Ciesielczyk – jako Dyrektor Centrum Polonii w Brniu – został nominowany do nagrody „Laur Dębowy Powiatu Dąbrowskiego” w kategorii „Społecznik roku” za pomoc rodzinom, które ucierpiały z powodu powodzi.