Ukonstytuował się Zarząd Okręgowy w tarnowskim okręgu wyborczym nr 15

lip 3, 2022 | Aktualności, Historia Antypartii, Informacje z 41 okręgów wyborczych, Okręg nr 15 Tarnów

W dniu 1 lipca 2022 w Tarnowie, w Restauracji BRISTOL, po wykładzie dra Marka Ciesielczyka (patrz relacja filmowa niżej) ukonstytuował się Zarząd Okręgowy Antypartii na podstawie paragrafu 13, ustęp 4 Statutu Antypartii oraz punktu 2 Regulaminu Rady Koordynatorów Antypartii.

Postanowiono, iż dotychczasowa (wstępna) lista wyborcza do Sejmu w tym okręgu wyborczym (patrz: niżej) będzie poszerzana i na kilka miesięcy przed wyborami parlamentarnymi wszyscy członkowie i sympatycy Antypartii w tarnowskim okręgu wyborczym w drodze prawyborów ustalą ostateczny kształt listy oraz kolejność  kandydatów Antypartii do Sejmu.

Przypomnijmy, iż według przeprowadzonego kilka miesięcy temu (przez prestiżową pracownię SOCIAL CHANGES) sondażu, na ANTYPARTIĘ chciało głosować 14% ankietowanych, co by oznaczało, iż miałaby ona w Sejmie ok. 60 posłów (w połowie z 41 okręgów wyborczych ANTYPARTIA mogłaby liczyć więc na dwa mandaty!).

Zachęcamy kolegów koordynatorów w tych okręgach, w których liczba członków i sympatyków ANTYPARTII jest większa niż 20, do wyboru bezpośredniego swego Koordynatora Okręgowego (tj. członka Rady Koordynatorów Antypartii – najważniejszego jej organu)  oraz do wyboru Zarządu Okręgowego Antypartii, zgodnie ze Statutem i Regulaminem Rady Koordynatorów, a także do skompletowania list wyborczych w tych okręgach, a także do sporządzenia listy chętnych do udziału w Kongresie Antypartii w Warszawie w ostatnia sobotę września lub pierwszą sobotę października.

 

Oto Zarząd Okręgowy Antypartii w tarnowskim okręgu wyborczym nr 15:

  dr Marek Ciesielczyk – Przewodniczący Zarządu Okręgowego Antypartii

Przewodniczącym Zarządu Okręgowego Antypartii w tarnowskim okręgu wyborczym nr 15 i równocześnie Koordynatorem Okręgowym (czyli członkiem Rady Koordynacyjnej Antypartii) został   dr Marek Ciesielczyk  z największego miasta w tym okręgu wyborczym – tj. z Tarnowa, doktor politologii Uniwersytetu w Monachium, pracownik naukowy Forschungsinstitut fur sowjetische Gegenwart w Bonn, Fellow w European University Institute we Florencji, Visiting Professor w University of Illinois w Chicago, radny Rady Miejskiej w Tarnowie  5. kadencji, obecnie Przewodniczący Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady, Przewodniczący Antypartii (więcej informacji na jego temat: www.marekciesielczyk.com )

 

  dr Bogusław Kogut – Wiceprzewodniczący Zarządu Okręgowego

Wiceprzewodniczącym Zarządu Okręgowego będzie pochodzący z drugiego pod względem wielkości miasta okręgu dr Bogusław Kogut – doktor nauk o bezpieczeństwie, starszy brygadier PSP (odpowiednik stopnia pułkownika w wojsku), absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i Marketing w AGH, następnie – Wyższy Kurs Obronny w Akademii Obrony Narodowej oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania bezpieczeństwem. dowódca w różnych jednostkach PSP w Małopolsce (np. w Brzesku i Bochni), a następnie Komendant Rejonowy i Powiatowy PSP, zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, a w końcu – Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Obecnie pracownik naukowy i wykładowca w Akademii Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej i Krakowie. Pracował także w samorządzie gminnym, zajmując się problemami dotyczącymi zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej. Autor wielu artykułów, publikacji i wykładów w dziedzinie szeroko pojętego bezpieczeństwa.

  

  Daniel Kozik – Sekretarz Zarządu Okręgowego

Daniel Kozik – zamieszkały na terenie największego w tym okręgu powiatu tarnowskiego – to Sekretarz Zarządu – politolog, studiował stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim i Polskiej Akademii Nauk, w tej chwili – doktorant (obszar badań: geopolityka).

 

  Danuta Rybczyńska – Skarbnik Zarządu Okręgowego

Danuta Rybczyńska z Tarnowa – będzie sprawować funkcję Skarbnika w Zarządzie Okręgowym Antypartii. Jest magistrem ekonomii, pisarką, członkiem Stowarzyszenia Autorów Polskich, członkiem  Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich, wieloletnim Prezesem Zarządu Okręgu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, ławnikiem sądowym, członkiem Towarzystwa Przyjaciół Mościc, więcej informacji,  patrz np.:  http://www.s-can.pl/publikacje.php?id=57

 

  Halina Siwiec – członek Zarządu Okręgowego Antypartii

Halina Siwiec – z Tarnowa, członek Zarządu Okręgowego Antypartii, pracowała w mediach lokalnych oraz biurze parlamentarnym.

 

*****

Wykład dr. Marka Ciesielczyka w Tarnowie w Restauracji BRISTOL, patrz film:

Część 1:

https://www.facebook.com/marian.staszczyk.16/videos/759470048741895

Część 2:

https://www.facebook.com/marian.staszczyk.16/videos/569269414731601

Dotychczasowa (wstępna)  lista wyborcza w tarnowskim okręgu nr 15

Wstępna, ciągle uzupełniana lista kandydatów Antypartii w wyborach do Sejmu w 2023 w porządku alfabetycznym, w okręgu wyborczym nr 15 – TARNÓW (7 powiatów). Ostateczny kształt listy ustalony zostanie w wyniku prawyborów, w których wezmą udział wszyscy członkowie i sympatycy Antypartii w okręgu, (zarejestrowani co najmniej 6 miesięcy przed wyborami) i które odbędą się wg zasad przedstawionych na  www.antypartia.org

Proszę zgłaszać kolejne propozycje osób, które będą chciały kandydować do Sejmu z listy Antypartii,  nr tel.:  601 255 849

11 mężczyzn i 7 kobiet

Liczba kandydatów z poszczególnych powiatów:

Tarnów – 7,  tarnowski – 2,  dąbrowski – 2,  brzeski – 2,  bocheński -1,  wielicki – 2,  proszowicki – 2.

 

 

   Andrzejczyk Kazimierz – Proszowice – Przewodniczący Zarządu Osiedla Numer 1 w Proszowicach, wykształcenie techniczne – budowa maszyn, b. Wiceprezes Spółdzielni Kółek Rolniczych w gminie Koniusza w powiecie proszowickim.  

 

  Burnat Jolanta – Tarnów – absolwentka kierunku Zarządzanie w Administracji, pracownik Poczty Polskiej, Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracownikow Poczty Polskiej na obszarze pięciu powiatów: miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat dąbrowski, powiat brzeski i powiat bocheński.

 

Chryk Mariusz – powiat tarnowski – winiarz, winogrodnik, szkółkarz, prowadzi winnicę i szkółkę winorośli koło Zakliczyna i w gminie Gromnik, był  przez wiele lat prezesem Małopolskiego Forum Winnego, jest założycielem i b. prezesem stowarzyszenia Tarnowskie Bractwo Winiarskie, przekształconego później w Małopolskie Stowarzyszenie Winiarzy, przez kilka lat brał udział w pracach zespołu do spraw winiarstwa i wyrobów alkoholowych przy Ministerstwie Rolnictwa oraz w posiedzeniach sejmowych komisji do spraw rolnictwa z ramienia organizacji pozarządowych. Mariusz chce mieć wpływ na to, co dzieje się w obrębie rolnictwa i przemysłu spożywczego, tak, aby Polacy mogli spożywać zdrową i pełnowartościową żywność. Jego przodkowie walczyli w powstaniu listopadowym i styczniowym oraz w Legionach, dwaj młodsi bracia jego dziadka zginęli w Katyniu.

 

 

 

Ciesielczyk Marek  –  Tarnów – doktor politologii Uniwersytetu w Monachium, m.in. profesor University of Illinois w Chicago, pracownik naukowy Forschungsinstitut fur sowjetische Gegenwart w Bonn, Fellow w European University Institute we Florencji, autor kilku książek (m.in. pierwszej w języku polskim historii rosyjskich i sowiecki służb specjalnych) oraz kilkuset artykułów w języku niemieckim, angielskim i polskim, prowadzi badania w IPN nt. działań komunistycznych agentów w USA, niezależny radny Rady Miejskiej w Tarnowie pięciu kadencji, b. Wiceprzewodniczący tej Rady, a obecnie Przewodniczący Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miejskiej w Tarnowie,   Przewodniczący Antypartii, uhonorowany przez Prezydenta RP jednym z najwyższych odznaczeń państwowych – Krzyżem Wolności i Solidarności za walkę o wolną Polskę w okresie PRL-u, więcej informacji: www.marekciesielczyk.com

 

 

 

 

 

 

 

Dajtrowska Anna Katarzyna – Tarnów – pracownik szpitala, związkowiec, Lider Grupy Salowych “Personel Pomocniczy Pracowników Niemedycznych”, pracownik kancelarii odszkodowawczej.

 

 

  Duszyńska Urszula – Tarnów – doradca handlowy w dużej firmie ogólnopolskiej

 

  Figas Robert – powiat tarnowski – absolwent ekonomii w krakowskiej Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), przedsiębiorca, działa w strukturach Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciężkowicach jako Naczelnik OSP, Prezes Zarządu Klubu Sportowego CIĘŻKOWIANKA, od lat wspiera finansowo jako sponsor wiele wydarzeń o charakterze społecznym, kulturalnym i sportowym, kandydował na burmistrza Ciężkowic.

 

  Galas Joanna – Wieliczka – magister prawa, urzędnik Krajowej Administracji Skarbowej w Wieliczce.

 

 

 

 

 

Gołąb Joanna  – Tarnów – magister prawa z kilkunastoletnim stażem pracy w Londynie, wróciła do Polski po kilkunastoletnim pobycie w Wielkiej Brytanii.

 

 

 

 

 

 

Janicki Stanisław – powiat brzeski – technik mechanik, wieloletni sołtys w gminie Czchów

 

 

 

 

 

 

Kadulska Anna – powiat dąbrowski – pracownik miejskiego szpitala, opiekun medyczny, działaczka związkowa, członek Sądu Koleżeńskiego Antypartii.

 

 

 

 

 

 

Knurowski Włodzimierz – powiat brzeski – rolnik z Iwkowej, jako ojciec samotnie wychowujący sześcioro dzieci został doprowadzony do bankructwa, życia w nędzy i rozpaczy przez bezduszne urzędy, banki i sądy, próbowano odebrać mu dzieci z powodu biedy, organizator wielu protestów przeciwko wymiarowi niesprawiedliwości w Polsce, patrz: program telewizyjny Elżbiety Jaworowicz „Sprawa dla reportera” o krzywdzie wyrządzonej Włodzimierzowi Knurowskiemu i jego dzieciom:  https://vod.tvp.pl/video/sprawa-dla-reportera,rolnik-z-brzeska,32521

 

 

Kogut Bogusław – Bochnia – doktor nauk o bezpieczeństwie, starszy brygadier PSP (odpowiednik stopnia pułkownika w wojsku), absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i Marketing w AGH, następnie – Wyższy Kurs Obronny w Akademii Obrony Narodowej oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania bezpieczeństwem. dowódca w różnych jednostkach PSP w Małopolsce (np. w Brzesku i Bochni), a następnie Komendant Rejonowy i Powiatowy PSP, zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, a w końcu – Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Obecnie pracownik naukowy i wykładowca w Akademii Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej i Krakowie. Pracował także w samorządzie gminnym, zajmując się problemami dotyczącymi zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej. Autor wielu artykułów, publikacji i wykładów w dziedzinie szeroko pojętego bezpieczeństwa.

 

 

 

 

 

 

 

Król Andrzej – gmina Proszowice – przedsiębiorca, prezes polsko-norweskiej firmy Norpolhaus, której głównym profilem działalności jest budowa domów  jednorodzinnych w oparciu o technologię prefabrykowanych konstrukcji szkieletowych oraz produkcja i montaż wiązarów dachowych, sołtys Szreniawy w gminie Proszowice, zajął trzecie miejsce w konkursie na „Najlepszego Sołtysa Województwa Małopolskiego AD’2018 ”.

 

 

 

 

 

 

Krzych Bartłomiej – gmina Wieliczka – magister ekonomii, ekonomista analityk, absolwent Uniwersytetu  Ekonomicznego ora z AGH w Krakowie, doświadczony w rewizji finansowej, inwestowaniu, programowaniu i grafice,  prowadzi badania i analizy dotyczące tematu smogu, inicjator referendum w sprawie odwołania burmistrza Wieliczki, czworo dzieci, patrz:  https://panbartek.pl/

 

 

 

 

 

Niemczura Józef – powiat dąbrowski – ekonomista, rolnik, jako licealista zdobył główną nagrodę – 2-tygodniowy pobyt w USA – w konkursie ogłoszonym przez Centrum Polonii na pracę na temat różnic między polską ordynacją wyborczą i ordynacjami wyborczymi w siedmiu najbogatszych państwach świata, członek Komisji Rewizyjnej Antypartii.

 

 

 

 

 

 

 

Romanowski Józef – Tarnów – działacz osiedlowy, członek i wieloletni Przewodniczący Rady Osiedla Klikowa w Tarnowie, od lat zabiega o likwidację cuchnącego składowiska odpadów w swej dzielnicy.

 

 

 

 

 

Rybczyńska Danuta  –  Tarnów – magister ekonomii, pisarka, członek Stowarzyszenia Autorów Polskich, członek Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich, wieloletni Prezes zarządu Okręgu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, ławnik sądowy, członek Towarzystwa Przyjaciół Mościc, patrz np.:  http://www.s-can.pl/publikacje.php?id=57

 

 

 

______________________________________________