Trzeci Kongres Antypartii

wrz 4, 2021 | Aktualności, Historia Antypartii, Okręg nr 19 Warszawa I

Rada Koordynatorów Antypartii, na swym posiedzeniu 31 sierpnia 2021 roku, podjęła uchwałę w sprawie zorganizowania Trzeciego Kongresu Antypartii w Warszawie, (ul. Stalowa 26), w ostatnią sobotę tego miesiąca, tj. 25 września 2021, o godzinie 12:00. Przypomnijmy, iż Pierwszy Kongres Antypartii odbył się w Sarbinowie, nad Bałtykiem, zaś Drugi – na szczycie Jaworzyna Krynicka.  Poniżej treść uchwały.

 

I.       Na podstawie paragrafu 6, ust. 4 i 5 Statutu Antypartii Rada Koordynatorów zwołuje Trzeci Kongres Antypartii w sobotę,  25 września, o godz. 12:00 , drugi termin o godz. 13:01, w Warszawie, przy ul. Stalowej 26.

 

II.     Proponowany porządek obrad:

 

1.     Przyjęcie / uzupełnienie porządku obrad

2.     Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Kongresu.

3.     Wprowadzenie koniecznych zmian w Statucie Antypartii (m.in. możliwości odbywania Kongresu online w wyjątkowych sytuacjach, np. w przypadku wprowadzenia covidowych obostrzeń). Szczegółowe propozycje zmian otrzymają uczestnicy Kongresu niezwłocznie mailem.

4.     Wybór komisji skrutacyjnych.

5.     Wybór dodatkowych członków Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej.

6.     Rozpatrzenie wniosków członków i sympatyków Antypartii.

7.     Przyjęcie programu działania na okres październik – grudzień 2021

8.     Wolne wnioski.

9.     Zamknięcie Kongresu.

 

III.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Antypartii.

 

IV.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.