Sprzeciwiam się …

lut 9, 2021 | Aktualności

Zostaliśmy okradzeni z 10 miesięcy naszego życia… to jest 10 miesięcy, których nigdy nie odzyskamy… systematycznie pozbawia się nas naszych podstawowych praw i wolności… pojawiają się dowody, że zostaliśmy okłamani i oszukani przez naszych wybranych (i niewybranych) przywódców… Wierzę, że nadszedł czas, aby skorzystać z naszego prawa do powiedzenia „Nie”!

 

Wiem, że ludzie są nazywani teoretykami spiskowymi po prostu dlatego, że kwestionują pewne motywy rządowe, korporacyjne i przemysłowe, albo dlatego, że kwestionują arbitralne prawa, które uchylają nasze podstawowe prawa człowieka.

Sprzeciwiam się, temu aby rząd podejmował decyzje dotyczące mojego zdrowia. Zostali oni wybrani, by służyć, a nie kontrolować mnie.

Sprzeciwiam się życiu w państwie policyjnym.

Sprzeciwiam się skrajnej cenzurze, jaka ma miejsce na platformach mediów społecznościowych wobec lekarzy, naukowców i działaczy, którzy przedstawiają i podtrzymują ważne dane podważające „oficjalną narrację”, do której media chcą nas przekonać. Dotyczy to mnie o wiele bardziej niż wirusa. Nie zgadzam się na śledzenie i namierzanie obywateli.

Sprzeciwiam się temu, aby rząd podejmował decyzje bez demokratycznego procesu.

Sprzeciwiam się temu, aby politycy lub inne osoby, które poprzez posiadanie lukratywnego „interesu finansowego” w przemyśle farmaceutycznym, podejmowały decyzje dotyczące mojego zdrowia i dobrego samopoczucia.

Sprzeciwiam się, aby mówiono mi, że wszystkie te decyzje są dla mojego własnego bezpieczeństwa.

Sprzeciwiam się cenzurowaniu wolności słowa pod pozorem chronienia mnie przed rozpowszechnianiem błędnych informacji.

Sprzeciwiam się zamykaniu małych przedsiębiorstw, podczas gdy wielomilionowe firmy pozostają otwarte.

Sprzeciwiam się byciu oznaczonym jako „antyszczepionkowiec”, tylko dlatego, że mam obawy związane z wymuszonymi szczepionkami lub pośpiesznymi procedurami, bez odpowiednich protokołów – szczególnie tych wysokiego ryzyka, z ograniczonymi testami, które są uważane za wysoce opłacalne dla najbardziej wątpliwych interesów.

Sprzeciwiam się podziałom i nienawiści, która jest podsycana między przyjaciółmi i rodzinami, po prostu za podtrzymywanie przeciwstawnych przekonań lub za otwarte mówienie o tym, w co ONI wierzą.

Sprzeciwiam się z poglądom, że lekarstwa i szczepionki są TYLKO sposobem zapobiegania lub leczenia chorób… jawne odrzucenie dobrego odżywiania i naturalnej profilaktyki i terapii jest z mojej perspektywy bardzo wątpliwe.

Sprzeciwiam się temu, aby media informowały tylko o oszukańczych i wprowadzających w błąd liczbach „przypadków” lub o rażąco przesadzonych liczbach zgonów, gdy wskaźnik przeżycia jest znacznie wyższy, więc dlaczego nie mówimy o doskonałym (99,9%) wskaźniku wyzdrowienia, udanych kuracjach i terapiach?

Sprzeciwiam się pozbawianiu opieki i szacunku dla pacjentów „nie-Covid”, którym odmówiono dostępu do niezbędnych zabiegów, konsultacji i operacji w przypadku chorób nowotworowych, sercowo-naczyniowych i innych, zagrażających życiu stanów. Ich życie też ma znaczenie!!!!

Sprzeciwiam się „Aresztowaniom domowym” i „Lock Downs „… pozostawanie w domu nie chroni przed przemocą domową, wykorzystywaniem seksualnym, depresją, lękiem, głodem i samobójstwami; wszystkie te działania kosztują o wiele więcej życia niż wirus.

Jestem za :

Bycie wolnym i krytycznym myślicielem.

Rodzicem, który chroni przyszłość swoich dzieci.

Osobą, która troszczy się o jutro…  ktoś, kto rozumie związek między zdrowiem naszej planety a naszym własnym zdrowiem.

Troskliwą osobą, która nigdy nie przestanie walczyć z niesprawiedliwością i tyranią… lub kwestionować i potępiać kłamstwa i manipulacje rządu i mediów.

Wszyscy przychodzimy na ten świat z niczym i odchodzimy z niczym… ten kawałek w środku nazywa się ŻYCIE… życie jest cennym darem od naszego Stwórcy… nikt z nas nie wie,  jak długo ten dar będzie trwał, więc wykorzystajcie każdą sekundę, każdą minutę i każdą godzinę każdego dnia… żyjcie, kochajcie, ryzykujcie, nie poddawajcie się rozkazom ….bądźcie mili, bądźcie tolerancyjni i szczęśliwi… nie traćcie kolejnej sekundy czekając na zmiany… BĄDŹ ZMIANĄ

Jeśli się zgadzasz, proszę podziel się () lub skopiuj i wklej, aby pokazać swoje poparcie dla tego stanowiska, które musimy przyjąć, dla dobra naszej wolności i wolności przyszłych pokoleń.

 

 

Tadeusz Prajsnar