Sąd sprawnie wprowadził zmiany we wpisie do rejestru Antypartii

kwi 11, 2022 | Aktualności, Historia Antypartii

Sąd Okręgowy w Warszawie dokonał trzech zmian, zaproponowanych przez Antypartię w jej wpisie w rejestrze partyjnym.

 

Wpisany został więc:

– nowy adres Antypartii w Warszawie,

– nowi członkowie jej Zarządu oraz 

– zmiany w Statucie Antypartii, które usprawnią jej funkcjonowanie,

patrz: 

załączona niżej kopia postanowienia sądowego.