Rozpoczynamy wcześniej konstruowanie list wyborczych do Sejmu

kwi 13, 2021 | Aktualności, Historia Antypartii

Jest oczywiście mało prawdopodobne, by Jarosław Kaczyński zdecydował się na skrócenie kadencji Sejmu (po doświadczeniach roku 2007), jednak wewnętrzne konflikty w Zjednoczonej Prawicy mogą w końcu go do tego zmusić.

Dlatego należy już teraz rozpocząć budowę list wyborczych, a nie – jak planowaliśmy pierwotnie – pod koniec tego roku.  Prosimy (zwłaszcza koordynatorów okręgowych i powiatowych Antypartii) o jak najszybsze zgłaszanie propozycji kandydatów do Sejmu wraz z krótkim CV – imię i nazwisko, wiek, miejsce stałego zamieszkania, wykształcenie, wykonywany zawód, dotychczasowe osiągnięcia zawodowe i społeczne (pełnione funkcje), wcześniejszy udział w wyborach (wyniki), zdjęcie oraz numer telefonu kontaktowego i adres mailowy – na adres:

antypartia@oburzeni.info  

Pytania proszę kierować pod numer telefonu:

601 255 849 .

Ostateczny kształt list wyborczych określą członkowie i zarejestrowani sympatycy Antypartii w każdym okręgu wyborczym w drodze prawyborów zgodnie ze Statutem (wykluczeni są „spadochroniarze” oraz osoby skompromitowane udziałem w semidemokratycznym systemie politycznym w Polsce).

W sumie wystawimy 920 kandydatów do Sejmu w 41 okręgach wyborczych. W najmniejszym okręgu numer 28 – Częstochowa – na liście wyborczej znajdzie się 14 kandydatów, zaś w największym okręgu numer 19 – Warszawa I – 40 kandydatów. Proszę pamiętać, iż obowiązuje tzw. „parytet”, tzn. udział kandydatek (kobiet) i kandydatów (mężczyzn) nie może stanowić mniej niż 35%. Sankcją za niedopełnienie tego wymogu kwoty płci jest niezarejestrowanie listy !