Apel o przedterminowe wybory parlamentarne

paź 27, 2020 | Aktualności, Historia Antypartii

List otwarty do
Posłów Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Parlamentarzyści,
W sytuacji konfliktu społecznego, znacznej, trudno usuwalnej i istotnej zarazem różnicy zdań, z jaką mamy do czynienia w Polsce w ostatnich tygodniach, w kilku ważnych dla społeczeństwa kwestiach, racjonalnym sposobem przezwyciężenia kryzysu i podejmowania decyzji w państwie demokratycznym w okresie międzywyborczym jest referendum.
Jako że stosowne regulacje prawne sprawiają, iż w naszym kraju ma ono niestety fikcyjny charakter (np. ze względu na nieobligatoryjny charakter wniosku w przypadku inicjatywy obywatelskiej, patrz: art. 63 Ustawy o referendum ogólnokrajowym) czy wysoki próg frekwencyjny, rozwiązanie takie w obecnej sytuacji wydaje się mało skuteczne. Innym, stosowanym w demokracjach sposobem wyjścia z kryzysu w okresie międzywyborczym są przedterminowe wybory parlamentarne. Wynik takich wyborów powinien uzmysłowić wszystkim, jakich rozwiązań we wszystkich spornych kwestiach oczekuje większość społeczeństwa. Zdając sobie sprawę z tragicznych skutków toczącej się obecnie na kilku frontach wojny polsko-polskiej, apelujemy do wszystkich posłów o jak najszybsze podjęcie uchwały o skróceniu kadencji Sejmu, skutkujące przedterminowymi wyborami parlamentarnymi, których wynik położy kres obecnym konfliktom społecznym, będąc czytelną wskazówką, w jakim kierunku powinien zmierzać nasz Kraj.

 

Antypartia – Zarząd:
dr Marek Ciesielczyk – Przewodniczący – Tarnów
Krzysztof Wartak – Wiceprzewodniczący – Katowice
Jan Szymański – Wiceprzewodniczący – Warszawa
Jarosław Szymańczak – Sekretarz – Wałbrzych
Ryszard Pigla – Skarbnik – Szczecin
Janusz Maksymowicz – Członek Zarządu – Gorzów Wielkopolski
Tomasz Chodnikieicz – Członek Zarządu – Gdańsk
Warszawa-Gdańsk-Szczecin-Katowice-Tarnów-Gorzów Wlkp.-Wałbrzych
27 października 2020