… przed szkodą i po szkodzie głupi … Kolejna porażka ugrupowań pozaparlamentarnych – skutki zabetonowania drzwi do Sejmu 35 lat temu i  EGO liderów

wrz 10, 2023 | Aktualności, Historia Antypartii

Aż 50 – spośród 85 zgłoszonych do PKW –  komitetów wyborczych deklarowało zamiar kandydowania do Sejmu. Dlaczego zaledwie sześciu spośród nich (w tym tylko jednemu pozaparlamentarnemu, tj. Bezpartyjnym Samorządowcom) –  udało się zebrać po co najmniej 5 tysięcy podpisów w przynajmniej 21 okręgach wyborczych, co było warunkiem wystawienia  list wyborczych w całym kraju? 

Obrona „koryta” sejmowego

35 lat temu (we wrześniu 1988 w ośrodku PRL-owskiego MSW w Magdalence pod Warszawą)   tworząca się z komunistów oraz części tzw. ”opozycji demokratycznej” – nowa nomenklatura postanowiła nie tylko przejąć znaczną część dóbr materialnych po pozornej likwidacji PRL-u, ale także – poprzez stworzenie na terenie Polski czegoś w rodzaju semi-demokracji – skutecznie zablokować wejście do Sejmu ewentualnych niezależnych od niej grup poprzez wprowadzenie „najgłupszej na świecie ordynacji wyborczej” (jak to określił jeden ze znanych amerykańskich politologów), która (nieco tylko zmodyfikowana) do dzisiaj nie tylko nie pozwala kandydować do Sejmu pojedynczemu obywatelowi, ale także w praktyce uniemożliwia udział w wyborach zorganizowanych, niezależnych od systemu grup.

Zebranie w ciągu 2 tygodni ponad 5 tysięcy podpisów poparcia (wraz z adresem i numerem PESEL popierającego, co gwałci nie tylko Konstytucję, ustawę o ochronie danych osobowych, ale także RODO)  jest w praktyce niewykonalnym zadaniem dla ugrupowania obywatelskiego, które nie dysponuje – jak partie parlamentarne – milionami złotych sunwencji i  armią posłusznych funkcjonariuszy partyjnych, oczekujących na powyborcze konfitury (większość ludzi na ulicy obawia się po prostu przekazywania swoich danych osobowych zbierającemu podpisy poparcia). Oczywiście dodać w tym miejscu wypada, iż od lat funkcjonuje – można by rzec – „profesjonalny”, znany wtajemniczonym, system zbierania podpisów, na co – swego czasu – zwracało uwagę np. stowarzyszenie OBURZENI.

Około 300 osób, które nieprzerwanie od ponad 30 lat sprawują w Polsce władzę (zmieniając jedynie od czasu do czasu barwy partyjne dla zmylenia wyborców) dba skutecznie o to, by do Sejmu  traktowanemu przez tę nową nomenklaturę jako rodzaj „koryta” – nikt z zewnątrz się nie dostał  i nie  mógł patrzeć im z bliska na ręce na ulicy Wiejskiej.

Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów

To słowa Alberta Einsteina. Paradoksalnie nowej nomenklaturze pomagają sami adwersarze, tj.  pozaparlamentarne ugrupowania antysystemowe, które już od „Konwentu św. Katarzyny” (w 1994/95) robią wszystko, aby nie wejść do Sejmu. Brak porozumienia liderów tego typu ugrupowań i – co za tym idzie – niemożność stworzenia wspólnej listy wyborczej jest drugą przyczyną nienaruszalności monopolu władzy nowej nomenklatury.

Katastrofalne skutki braku porozumienia ugrupowań pozaparlamentarnych zostały przedstawione kilka lat temu np. w tym artykule:

Na polskiej scenie politycznej jest miejsce na nowe, antysystemowe ugrupowanie

W ostatnich trzech latach tak naprawdę jedynym środowiskiem, które ustawicznie podejmowało próby zjednoczenia ugrupowań pozaparlamentarnych była Antypartia, patrz np.:  https://www.antypartia.org/aktualnosci/apel-do-33-liderow-pozaparlamentarnych-ugrupowan-antysystemowych/  .

Niedawno okazało się, iż wbrew temu, co twierdzili prawie wszyscy liderzy ugrupowań pozaparlamentarnych (iż bez problemu zbiorą po co najmniej 5.000 podpisów w przynajmniej 21 okręgach wyborczych), zaledwie jednemu z nich – Bezpartyjnym Samorządowcom (BS)  – udało się wykonać to zadanie. Inną sprawą jest, jaki wynik wyborczy osiągnie samodzielnie ta partia (BS), przedstawiając wyborcom dość kuriozalne listy, o czym nieco później.

Kolejne 5 ugrupowań pozaparlamentarnych zebrało wymaganą ilość podpisów (stan z 10 września 2023) w następujących okręgach wyborczych:

  1. Polska jest Jedna (lider Rafał Piech) – 18:

1-Legnica, 3-Wrocław, 6-Lublin, 7-Chełm, 10-Piotrków Tryb., 11-Sieradz, 13-Kraków, 14-Nowy Sącz, 15-Tarnów, 18-Siedlce, 22-Krosno, 23-Rzeszów, 24-Białystok, 25-Gdańsk, 26-Gdynia/Słupsk, 27-Bielsko-Biała, 30-Rybnik, 33-Kielce

  1. Polska Liberalna – Strajk Przedsiębiorców (lider Paweł Tanajno) – 12:

8-Zielona Góra, 10-Piotrków Tryb., 11-Sieradz, 18-Siedlce, 24-Białystok, 25-Gdańsk, 28-Częstochowa, 30-Rybnik, 33-Kielce, 34-Elbląg, 35-Olsztyn, 37-Konin

  1. Ruch Dobrobytu i Pokoju (lider Maciej Maciak) – 10:

6-Lublin, 7-Chełm, 10-Piotrków Tryb., 11-Seiradz, 17-Radom, 22-Krosno, 24-Białystok, 33-Kielce, 37-Konin, 41-Szczecin

  1. Antypartia (lider Marek Ciesielczyk) – 5: (w tym 1 zarejestrowany i 4 nie zgłoszone):

8-Zielona Góra (zarejestrowany), 9-Łódź, 15-Tarnów, 23-Rzeszów, 29-Gliwice

  1. Normalny Kraj (lider Wiesław Lewicki) – 5:

18-Siedlce, 24-Białystok, 27-Bielsko-Biała, 33-Kielce, 34-Elbląg

 

Dalsze 4 ugrupowania pretendowały do zebrania podpisów, lecz nie zarejestrowały listy w żadnym okręgu, dysponując jednak pewnym potencjałem organizacyjnym:

  1. Patrioci Polska (lider Artur Kalbarczyk)
  2. Ruch Naprawy Polski (lider Romuald Starosielec)
  3. Wolni i Solidarni (Jan Miller)
  4. E-Parlament – Wolni Ludzie (lider Janusz Zagórski) + WIR

_______________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

Gdyby doszło do porozumienia 5 pozaparlamentarnych ugrupowań: Polska jest Jedna, Polska Liberalna-Strajk Przedsiebiorców, Ruch Dobrobytu i Pokoju, Antypartia i Normalny Kraj oraz wystawienia współnych list, sojusz ten zebrałby bez problemy wymagane do rejestracji w całym kraju 5 tysięcy podpisów poparcia w 27 okręgach wyborczych (zaznaczonych na czerwono na mapce) i skompletowałby pełne i dobre zarazem (w przeciwieństwie do Bezpartyjnych Samorządowców, o czym niżej)  składy list wyborczych  

Bezpartyjni Samorządowcy co prawda zebrali wymagane podpisy poparcia list wyborczych w ponad 21 okregach i mogą – obok pięciu ugrupowań parlamentarnych – zgłosić listy w całym kraju, jednak ich jakość pozostawia dużo do życzenia i będzie prawdopodobnie przyczyną ich relatywnie słabego wyniku. Jako sztandarowy przykład można tu przedstawić listę Bezpartyjnych w okregu numer 15 – Tarnów – jedynka jest z Warszawy, 4 kandydatów z Wrocławia, 1 spod Wrocławia, 1 z Elbląga, 1 spod Zielonej Góry, 1 z Podkarpacia. Jest to oczywiście policzek dla mieszkańców tarnowskiego okręgu wyborczego. Można by zakpić, że brakuje tylko kandydatów np. z Wysp Owczych czy Ugandy (sic!). Można przypuszczać, iż Bezpartyjni Samorządowcy byli po prostu zbyt słabi, by skonstruować samodzielnie w miarę dobre listy wyborcze.

Ego liderów pozaparlamentarnych ugrupowań antysystemowych sprawiło, iż po raz kolejny nie doszło do ich porozumienia i wszystkie te komitety wyborcze przepadły z kretesem. Także komitet Bezpartyjnych Samozrądowców nie podołał zadaniu do końca.

Jeden z przedsiębiorców warszawskich i pomysłodawca Kongresu Antykryzysowego Przedsiębiorców Polskich – Jacek Czauderna zaprosił tychże liderów do swej restauracji w Warszawie w niedzielę 17 września – patrz apel niżej. Zobaczymy, czy tym razem ludzie ci wezmą sobie do serca cytowane tu wyżej słowa Alberta Einsteina.

Zapraszamy pozaparlamentarne ugrupowania antysystemowe:

Antypartia

Dr Marek Ciesielczyk – Przewodniczący

Dr Jerzy Kowalewski – Członek Zarządu

E-Parlament – Wolni Ludzie

Janusz Zagórski – Przewodniczący

Małgorzata Łabędzka – Wiceprzewodnicząca

Normalny Kraj

Wiesław Lewicki – Prezes

Krzysztof Nagrabski – Wiceprezes

Patrioci – Polska

Artur Kalbarczyk – Przewodniczący

Krzysztof Młynarczyk – Członek Zarządu

Polska jest Jedna

Rafał Piech – Przewodniczący

Krzysztof Olszewski – Członek Zarządu

 

Polska Liberalna – Strajk Przedsiębiorców

Paweł Tanajno – Przewodniczący

Adam Bodetko Członek Zarządu

Ruch Dobrobytu i Pokoju

Maciej Maciak – Przewodniczący

Krystian – Koordynator okręg Warszawa

Ruch Naprawy Polski

Romuald Starosielec – Przewodniczący

Paweł Połanecki – Członek Zarządu

Wolni i Solidarni

Jan Miller – Przewodniczący

Bogdan Pokrowski – Sekretarz Generalny

 

Szanowni Państwo,

Jako jeden z pomysłodawców Kongresu Antykryzysowego Przedsiębiorców Polskich i człowiek zatroskany o los naszej Ojczyzny, mając  na uwadze porażkę pozaparlamentarnych ugrupowań antysystemowych (spośród 50 komitetów wyborczych jako ogólnopolski zdołał się zarejestrować tylko jeden pozaparlamentarny!), zapraszam liderów w/w ugrupowań na spotkanie, którego celem będzie wypracowanie porozumienia prowadzącego do ich zjednoczenia i stworzenia w przyszłości jednej listy wyborczej.

Jeśli ktoś nie będzie mógł wziąć udziału w tym spotkaniu, proszę wyznaczyć osobę, reprezentującą dane ugrupowanie i mającą upoważnienie do negocjacji i podpisania porozumienia.

Ponieważ tego typu próby zjednoczeniowe najczęściej kończyły się niepowodzeniem przede wszystkim ze względu na wyjątkowe EGO liderów, pozwolę sobie poinformować, iż w przypadku kolejnej próby destrukcji, podejmiemy starania przekonania do tego typu porozumienia szeregowych działaczy Waszych ugrupowań, którzy wkładając wiele wysiłku w dotychczasową aktywność Waszych organizacji, teraz mogą czuć się rozczarowani, by nie rzec rozżaleni z powodu fiaska wcześniejszych prób zjednoczeniowych, które mogłyby doprowadzić do sukcesu wyborczego.

Termin spotkania:   niedziela, 17 września, godz. 12:00

Miejsce: restauracja AVANGARDA, ul. Czackiego 3/5, Warszawa

Z wyrazami najgłębszego szacunku

Jacek Czauderna

Jeden z pomysłodawców Kongresu Antykryzysowego Przedsiębiorców Polskich

Prezes Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej

Warszawa,  8 września 2023