Profesor Andrzej Frydrychowski i mecenas Ewa Rzeuska kolejnymi członkami gabinetu ekspertów Antypartii

lut 2, 2022 | Aktualności, Historia Antypartii, Informacje z 41 okręgów wyborczych, Okręg nr 25 Gdańsk, Okręg nr 41 Szczecin

Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk medycznych – Andrzej Franciszek FRYDRYCHOWSKI z Gdańska (w dziedzinie ochrony zdrowia) oraz mecenas Ewa RZEUSKA – prawnik ze Szczecina (wymiar sprawiedliwości) zostali kolejnymi członkami GABINETU EKSPERTÓW Antypartii, który funkcjonuje już od kilku miesięcy i który stanowi nie tylko zaplecze intelektualne tego ugrupowania, ale także zespół potencjalnych uczestników grupy kształtującej w przyszłości politykę Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli Antypartii uda się osiągnąć odpowiednio silną pozycję na polskiej scenie politycznej (w październikowym sondażu Social Changes na Antypartię chciało głosować 14% ankietowanych Polaków), patrz: https://www.antypartia.org/gabinet-expertow/

  Profesor Andrzej Frydrychowski studia medyczne ukończył w Akademii Medycznej w Gdańsku na wydziale lekarskim (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny). Od 1973 do 2009 roku pracował  w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Akademii Medycznej w Gdańsku.  W 2010 roku zostały mu powierzone obowiązki  Kierownika nowo powstałego Zakładu Fizjologii Człowieka na Wydziale Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1980 roku, zaś stopień doktora habilitowanego w 2008. Tytuł profesora zwyczajnego uzyskał zaś w roku 2018. Profesor Frydrychowski jest  autorem ponad 150 publikacji naukowych w tym 37 prac w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Jest promotorem 8 prac doktorskich
Profesor Frydrychowski opracował i wdrożył do produkcji unikalną w skali światowej  metodę nieinwazyjnego badania i wykrywania obrzęku mózgu u człowieka nazwaną metodą  Transiluminacji w Bliskiej Podczerwieni.
Prowadzi także własną firmę produkującą kosmetyki. Asortyment produkcji to ponad 120 różnych produktów  opartych wyłącznie o naturalne składniki.  W chwili obecnej profesor  prowadzi również holistyczne leczenie pacjentów w założonej przez siebie trzy lata temu firmie.

   Mecenas Ewa Rzeuska zdobyła tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe z prawa podatkowego. Jest radcą prawnym w Szczecinie (zawód wykonywany w ramach indywidualnej kancelarii radcy prawnego od października 2001 roku).
W 2019 w wyborach do Sejmu (z listy Konfederacji) uzyskała drugi najlepszy wynik – prawie 3 tysiące głosów. Jest autorem wielu artykułów na tematy prawne i polityczne, bierze udział w niezliczonej liczbie audycji, prezentowanych na popularnych portalach internetowych.