Powstaje lista wyborcza Antypartii w kolejnym okręgu

lut 10, 2022 | Aktualności, Informacje z 41 okręgów wyborczych, Okręg nr 25 Gdańsk

Po okręgach nr 15 – Tarnów (patrz zakładka Koordynatorzy okręgowi – Tarnów)  i  nr 19 – Warszawa I, do konstruowania pierwszej wersji listy wyborczej do Sejmu (na wypadek przedterminowych wyborów przed wakacjami) przystąpili członkowie i sympatycy ANTYPARTII z okręgu nr  25 – Gdańsk. Poniżej prezentujemy pierwszych kandydatów w porządku alfabetycznym. Przed wyborami uprawnieni członkowie i sympatycy Antypartii w okręgu gdańskim (podobnie jak w innych autonomicznych okręgach wyborczych) ustalą ostateczny skład i kolejność na liście wyborczej w drodze prawyborów okręgowych.

_________________________________________________________

Czekamy na Wasze propozycje nazwisk kandydatów, którzy – zgadzając się z naszym programem – chcieliby startować do Sejmu z listy Antypartii.

Propozycje te kierujcie pod numer telefonu 601 255 849 lub mailem: dr.ciesielczyk@gmail.com

_________________________________________________________

 

   Tomasz Chodnikiewicz – działacz opozycyjny z Gdańska,  współzałożyciel w stanie wojennym w 1983 roku legendarnej Spółdzielni Świetlik, zatrudniającej głównie opozycjonistów z Trójmiasta.

Absolwent Wydziału Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, studia uzupełniające : Hochschule fuer Wirtschaft, Uniwersitaet Bremen- Betriebswirschaft, Bayerische Maximilianus Uniwersitaet in Wuerzburg – Makrooekonomie.

Jako działacz opozycji antykomunistycznej wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany w okresie 1981 do 1989. Inwigilowany i poddany działaniom operacyjnym pod kryptonimem „ Niespodzianka” ( akta IPN )

W 2020 został odznaczony przez szefa Urzędu Kombatantów i Osób Represjonowanych państwową odznaką honorową działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych.

W latach 2000 do 2010 współtwórca, realizator i sponsor największego Programu koszykówki dziecięcej przy UKS Kolbudy. 10 gmin powiatu gdańskiego, 800 dzieci , 11 trenerów.

Od roku 2012 realizacja Projektu : „ Spółdzielnia Świetlik Reaktywacja ” (projekt odbudowy prawdziwej spółdzielczości opartej na solidarności przedsiębiorców, osób zaangażowanych w życie społeczne i gospodarkę również w rolnictwie), członek Zarządu Antypartii.

 

    Jarosław Dziubek – działacz związkowy i opozycyjny z Gdańska, b. radny Rady Miejskiej w Gdańsku, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, podyplomowe studia z audytu ekologicznego, ma uprawnienia od Ministerstwa Infrastruktury w zakresie charakterystyki energetycznej i audytu energetycznego budynków, absolwent Studium Menedżerskiego Novum.

Jako działacz opozycji antykomunistycznej od 13.10.1982 do połowy marca 1983 był przetrzymywany w areszcie śledczym w Gdańsku, a następnie za strajk i „znieważenie” dowódcy batalionu do spraw politycznych przez osiem miesięcy był osadzony w areszcie wojskowym w 1986 roku.

W 2017 został odznaczony przez szefa Urzędu Kombatantów i Osób Represjonowanych państwową odznaką honorową działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych – „Za Zasługi dla Niepodległości 1956–1989”,  w 2018 Prezydent RP uhonorował go Krzyżem Wolności i Solidarności,

jednym z najwyższych odznaczeń państwowych, za walkę o wolną Polskę. Koordynator Antypartii w okręgu gdańskim.

 

   Profesor Andrzej Frydrychowski studia medyczne ukończył w Akademii Medycznej w Gdańsku na wydziale lekarskim (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny). Od 1973 do 2009 roku pracował  w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Akademii Medycznej w Gdańsku.  W 2010 roku zostały mu powierzone obowiązki  Kierownika nowo powstałego Zakładu Fizjologii Człowieka na Wydziale Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1980 roku, zaś stopień doktora habilitowanego w 2008. Tytuł profesora zwyczajnego uzyskał zaś w roku 2018. Profesor Frydrychowski jest  autorem ponad 150 publikacji naukowych w tym 37 prac w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Jest promotorem 8 prac doktorskich

Profesor Frydrychowski opracował i wdrożył do produkcji unikalną w skali światowej  metodę nieinwazyjnego badania i wykrywania obrzęku mózgu u człowieka nazwaną metodą  Transiluminacji w Bliskiej Podczerwieni.

Prowadzi także własną firmę produkującą kosmetyki. Asortyment produkcji to ponad 120 różnych produktów  opartych wyłącznie o naturalne składniki.  W chwili obecnej profesor  prowadzi również holistyczne leczenie pacjentów w założonej przez siebie trzy lata temu firmie. Jest członkiem Gabinetu Ekspertów Antypartii w dziedzinie ochrony zdrowia.

 

    Rajmund Kowalczyk – jeden z 12 członków powstałej niedawno Krajowej Rady Koordynacyjnej E-Parlamentu Wolnych Ludzi  Pomysłodawcą tego projektu jest Janusz Zagórski – twórca Niezależnej Telewizji. Rajmund Kowalczyk mieszka w Gdańsku.

Przez 9 lat był  przewodniczącym koła NSZZ Solidarność w swojej placówce. Jest pedagogiem specjalnym i nauczycielem informatyki. Przez 5 lat był radnym dzielnicy Brętowo w Gdańsku.

Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Nauczyciele dla Wolności oraz członkiem – koordynatorem Sejmiku Gdańskiego Ruchu Wolnych Ludzi. Rajmund Kowalczyk będzie jednocześnie jednym z koordynatorów Antypartii w gdańskim okręgu wyborczym.

 

  Dr Michał Lange – wykładowca akademicki z Uniwersytetu Gdańskiego, doktor nauk humanistycznych, językoznawca. Dr Lange specjalizuje się w komunikacji kryzysowej, reprezentuje podmioty gospodarcze w mediach, doradza w zakresie skutecznych sposobów komunikacji, budowania wizerunku, a także wykorzystywania niektórych technik marketingowych.

Pracował jako dziennikarz Polskiego Radia, Dziennika Bałtyckiego, jest twórcą niezależnych mediów, w tym Gazety Bałtyckiej, będąc także publicystą i komentatorem specjalizującym się w zagadnieniach politycznych. Jako pełnomocnik reprezentowałem w mediach duże podmioty m.in. z branży medycznej, przemysłowej i budowlanej, będąc jednocześnie ekspertem w zakresie wdrażania strategii komunikacyjnych.

Dr Michał Lange jest równocześnie członkiem Gabinetu Ekspertów Antypartii w dziedzinie PR.

 

     Dr Monika Polak – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa na Uniwersytecie Gdańskim, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (magister w zakresie rysunku, krytyki i promocji sztuki oraz pedagogiki sztuki).

Jako krytyk sztuki współpracowała z magazynami sztuki (Arteon, Gazeta Malarzy i Poetów, Welcome to Poznan  & Wielkopolska) oraz z Galerią Miejską “Arsenał” oraz Galerią “at” w Poznaniu, jako dydaktyk pracowała w ASP w Poznaniu, w szkołach prywatnych i na wszystkich szczeblach edukacji w Polsce (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, szkoła policealna, studia).

Jako recenzent zajmuje się opiniowaniem programów i podstaw programowych (np. dla Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie), jako dydaktyk z 18- letnim stażem pracuje obecnie w szkole artystycznej. Dr Polak jest członkiem Gabinetu Ekspertów Antypartii w dziedzinie kultury i sztuki.

 

     Piotr Walentynowicz – wnuk legendarnej działaczki Wolnych Związków Zawodowych w Gdańsku oraz SOLIDARNOŚCI – Anny Walentynowicz.  

Był radnym Rady Miejskiej w Gdańsku. Krytycznie ocenia niektóre działania pomorskiego PiS-u. Walentynowicz pisze m.in.: “Ja nie niszczę PiS-u. Pomorski PiS sam się zniszczył włączając w swe szeregi socjalistów, komunistów, plujących na wiarę i Boga, jednocześnie eliminując swych najwierniejszych działaczy…”.  Zdaniem Walentynowicza karierę w PiS robią często ludzie bezideowi.

Piotr Walentynowicz odwrócił się plecami do prezydenta Andrzeja Dudy, gdy ten przemawiał na uroczystości odsłonięcia pomnika smoleńskiego, po tym, gdy prezydent Duda zawetował  tzw. ustawę degradacyjną (niektórzy mówią – dezubekizacyjną). „Dla mnie pan prezydent tym wetem przekreślił się…” – stwierdził Piotr Walentynowicz.

___________________________________________________

Czekamy na Wasze propozycje nazwisk kandydatów, którzy – zgadzając się z naszym programem – chcieliby startować do Sejmu z listy Antypartii.

Propozycje te kierujcie pod numer telefonu 601 255 849 lub mailem: dr.ciesielczyk@gmail.com

___________________________________________________