Patrz wywiad z Przewodniczącym Antypartii dr. Markiem Ciesielczykiem: