W dniach 14-16 stycznia w Karpaczu odbyło się kolejne spotkanie Antypartii, w czasie którego omówiono strategię działania organizacji w roku 2022, biorąc pod uwagę ewentualne wcześniejsze wybory parlamentarne przed wakacjami. Patrz relacja filmowa:

 

W spotkaniu wzięli udział członkowie i sympatycy Antypartii z Jeleniej Góry, Wrocławia, Katowic, Krakowa, Tarnowa, Przemyśla, Sieradza, Szczecina, Gorzowa Wielkopolskiego oraz (online) z Gdańska.

Postanowiono, iż do kwietnia-maja skonstruowane zostaną pierwsze wersje list wyborczych Antypartii (w sumie 920 kandydatów) w porządku alfabetycznym (poniżej przykładowa lista kandydatów w okręgu nr 15 – Tarnów, która powstała kilka dni temu). 

Ostateczny ich kształt ustalony zostanie w każdym z 41 okręgów wyborczych w drodze prawyborów. Dyskutowano o sposobach zabezpieczenia się przed wrogim przejęciem Antypartii w okręgach, które mają cieszyć się całkowitą autonomią.

W tym roku zaplanowano zlecenie dwóch badań sondażowych, które mają pokazać po raz kolejny, jakie jest poparcie dla Antypartii. W październikowym sondażu Social Changes na Antypartię chciało głosować 14% ankietowanych (patrz niżej).

Ma być także przeprowadzona akcja zbierania 100-200 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem ustawy.

Kolejne spotkania zaplanowane są w okresie marzec-czerwiec, m.in. w okolicy Suwałk – Augustowa, Świnoujścia – Międzyzdrojów. Być może w czerwcu w Warszawie odbędzie duży Kongres Antypartii z udziałem wszystkich 920 kandydatów do Sejmu.

 

 

 

Wstępna, ciągle uzupełniana lista kandydatów Antypartii w wyborach do Sejmu w 2023 (lub w wyborach przyśpieszonych w 2022 ?) w porządku alfabetycznym, w okręgu wyborczym nr 15 – TARNÓW (7 powiatów).

Ostateczny kształt listy ustalony zostanie w wyniku prawyborów, w których wezmą udzial wszyscy członkowie i sympatycy Antypartii w okręgu, (zarejestrowani co najmniej 6 miesięcy przed wyborami) i które odbędą się wg zasad przedstawionych na   www.antypartia.org

Proszę zgłaszać kolejne propozycje osób, które będą chciały kandydować do Sejmu z listy Antypartii, nr tel.:  601 255 849 

11 męźczyzn i 7 kobiet. Liczba kandydatów z poszczególnych powiatów:  Tarnów – 7,  tarnowski – 2,  dąbrowski – 2,  brzeski – 2,  bocheński -1,  wielicki – 2,  proszowicki – 2

.

 

 

    Andrzejczyk Kazimierz – Proszowice – Przewodniczący Zarządu Osiedla Numer 1 w Proszowicach, wykształcenie techniczne – budowa maszyn, b. Wiceprezes Spółdzielni Kółek Rolniczych w gminie Koniusza w powiecie proszowickim.

 

   Burnat Jolanta – Tarnów – absolwentka kierunku Zarządzanie w Administracji, pracownik Poczty Polskiej, Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracownikow Poczty Polskiej na obszarze pięciu powiatów: miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat dąbrowski, powiat brzeski i powiat bocheński.

 

   Chryk Mariusz – powiat tarnowski – winiarz, winogrodnik, szkółkarz, prowadzi winnicę i szkółkę winorośli koło Zakliczyna i w gminie Gromnik, był  przez wiele lat prezesem Małopolskiego Forum Winnego, jest założycielem i b. prezesem stowarzyszenia Tarnowskie Bractwo Winiarskie, przekształconego później w Małopolskie Stowarzyszenie Winiarzy, przez kilka lat brał udział w pracach zespołu do spraw winiarstwa i wyrobów alkoholowych przy Ministerstwie Rolnictwa oraz w posiedzeniach sejmowych komisji do spraw rolnictwa z ramienia organizacji pozarządowych. Mariusz chce mieć wpływ na to, co dzieje się w obrębie rolnictwa i przemysłu spożywczego, tak, aby Polacy mogli spożywać zdrową i pełnowartościową żywność. Jego przodkowie walczyli w powstaniu listopadowym i styczniowym oraz w Legionach, dwaj młodsi bracia jego dziadka zginęli w Katyniu.

 

   Ciesielczyk Marek  –  Tarnów – doktor politologii Uniwersytetu w Monachium, m.in. profesor University of Illinois w Chicago, pracownik naukowy Forschungsinstitut fur sowjetische Gegenwart w Bonn, Fellow w European University Institute we Florencji, autor kilku książek (m.in. pierwszej w języku polskim historii rosyjskich i sowiecki służb specjalnych) oraz kilkuset artykułów w języku niemieckim, angielskim i polskim, prowadzi badania w IPN nt. działań komunistycznych agentów w USA, niezależny radny Rady Miejskiej w Tarnowie pięciu kadencji, b. Wiceprzewodniczący tej Rady, a obecnie Przewodniczący Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miejskiej w Tarnowie,   Przewodniczący Antypartii, uhonorowany przez Prezydenta RP jednym z najwyższych odznaczeń państwowych – Krzyżem Wolności i Solidarności za walkę o wolną Polskę w okresie PRL-u, więcej informacji: www.marekciesielczyk.com

 

  Dajtrowska Anna Katarzyna – Tarnów – pracownik szpitala, związkowiec, Lider Grupy Salowych “Personel Pomocniczy Pracowników Niemedycznych”, pracownik kancelarii odszkodowawczej.

 

   Duszyńska Urszula – Tarnów – doradca handlowy w dużej firmie ogólnopolskiej

 

   Figas Robert – powiat tarnowski – absolwent ekonomii w krakowskiej Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), przedsiębiorca, działa w strukturach Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciężkowicach jako Naczelnik OSP, Prezes Zarządu Klubu Sportowego CIĘŻKOWIANKA, od lat wspiera finansowo jako sponsor wiele wydarzeń o charakterze społecznym, kulturalnym i sportowym, kandydował na burmistrza Ciężkowic.

 

   Galas Joanna – Wieliczka – magister prawa, urzędnik Krajowej Administracji Skarbowej w Wieliczce

 

   Gołąb Joanna  – Tarnów – magister prawa z kilkunastoletnim stażem pracy w Londynie, wróciła do Polski po kilkunastoletnim pobycie w Wielkiej Brytanii.

 

 Janicki Stanisław – powiat brzeski – technik mechanik, wieloletni sołtys w gminie Czchów

 

   Kadulska Anna – powiat dąbrowski – pracownik miejskiego szpitala, opiekun medyczny, działaczka związkowa, członek Sądu Koleżeńskiego Antypartii.

 

     Knurowski Włodzimierz – powiat brzeski – rolnik z Iwkowej, jako ojciec samotnie wychowujący sześcioro dzieci został doprowadzony do bankructwa, życia w nędzy i rozpaczy przez bezduszne urzędy, banki i sądy, próbowano odebrać mu dzieci z powodu biedy, organizator wielu protestów przeciwko wymiarowi niesprawiedliwości w Polsce, patrz: program telewizyjny Elżbiety Jaworowicz „Sprawa dla reportera” o krzywdzie wyrządzonej Włodzimierzowi Knurowskiemu i jego dzieciom:  https://vod.tvp.pl/video/sprawa-dla-reportera,rolnik-z-brzeska,32521

 

   Kogut Bogusław – Bochnia – doktor nauk o bezpieczeństwie, starszy brygadier PSP (odpowiednik stopnia pułkownika w wojsku), absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i Marketing w AGH, następnie – Wyższy Kurs Obronny w Akademii Obrony Narodowej oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania bezpieczeństwem. dowódca w różnych jednostkach PSP w Małopolsce (np. w Brzesku i Bochni), a następnie Komendant Rejonowy i Powiatowy PSP, zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, a w końcu – Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Obecnie pracownik naukowy i wykładowca w Akademii Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej i Krakowie. Pracował także w samorządzie gminnym, zajmując się problemami dotyczącymi zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej. Autor wielu artykułów, publikacji i wykładów w dziedzinie szeroko pojętego bezpieczeństwa.

 

    Król Andrzej – gmina Proszowice – przedsiębiorca, prezes polsko-norweskiej firmy Norpolhaus, której głównym profilem działalności jest budowa domów  jednorodzinnych w oparciu o technologię prefabrykowanych konstrukcji szkieletowych oraz produkcja i montaż wiązarów dachowych, sołtys Szreniawy w gminie Proszowice, zajął trzecie miejsce w konkursie na „Najlepszego Sołtysa Województwa Małopolskiego AD’2018 ”.

 

   Krzych Bartłomiej – gmina Wieliczka – magister ekonomii, ekonomista analityk, absolwent Uniwersytetu  Ekonomicznego ora z AGH w Krakowie, doświadczony w rewizji finansowej, inwestowaniu, programowaniu i grafice,  prowadzi badania i analizy dotyczące tematu smogu, inicjator referendum w sprawie odwołania burmistrza Wieliczki, czworo dzieci, patrz:  https://panbartek.pl/

 

   Niemczura Józef – powiat dąbrowski – ekonomista, rolnik, jako licealista zdobył główną nagrodę – 2-tygodniowy pobyt w USA – w konkursie ogłoszonym przez Centrum Polonii na pracę na temat różnic między polską ordynacją wyborczą i ordynacjami wyborczymi w siedmiu najbogatszych państwach świata, członek Komisji Rewizyjnej Antypartii.

 

     Romanowski Józef – Tarnów – działacz osiedlowy, członek i wieloletni Przewodniczący Rady Osiedla Klikowa w Tarnowie, od lat zabiega o likwidację cuchnącego składowiska odpadów w swej dzielnicy.

 

   Rybczyńska Danuta  –  Tarnów – magister ekonomii, pisarka, członek Stowarzyszenia Autorów Polskich, członek Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich, wieloletni Prezes zarządu Okręgu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, ławnik sądowy, członek Towarzystwa Przyjaciół Mościc, patrz np.:  http://www.s-can.pl/publikacje.php?id=57