Mieszkańcy Rudy Śląskiej czują się nieszczęśliwi

lip 19, 2022 | Aktualności, Informacje z 41 okręgów wyborczych, Okręg nr 31 Katowice

Z wyników przeprowadzonego niedawno przez portal OTODOM rankingu wynika, ze mieszkańcy Rudy Śląskiej są wyjątkowo nieszczęśliwymi ludźmi – głównie z powodu warunków życia w tym mieście (patrz zamieszczona wyżej lista rankingowa).

 

O tym, czy ankietowani mieszkańcy polskich miast czują się ludźmi szczęśliwymi, decyduje przede wszystkim:

– dostępność sklepów, dobra komunikacja, dostępność kultury i rozrywki (to było ważne dla grupy wiekowej 18-24),

– infrastruktura dla dzieci i także wymienione wyżej udogodnienia (36-40),

– dostępność służby zdrowia i także wymienione wyżej udogodnienia (70+)

 

Ankietowanych unieszczęśliwiają przede wszystkim:

– koszty życia, słaba komunikacja, zły stan środowiska (18-24 oraz 36-40),

– słaby dostęp do kultury oraz także wyżej wymienione utrudnienia (70+).

 

Kandydatka Antypartii na Prezydenta Rudy Śląskiej Ola Kulpan zauważa więc, że tego typu ankieta bardzo precyzyjnie definiuje bolączki mieszkańców miasta i narzuca przyszłemu prezydentowi hierarchię działań samorządowych.